fredag 23. november 2007

Saab tester ut et føreroppmerksomhetssystemSaab føreroppmerksomhetssystem har som mål å hindre to av de vanligste grunnene til bilulykker: Tretthet og uoppmerksomhet. Mange av disse bilulykkene er frontkollisjoner.

«Driver Attention Warning System» varsler nemlig føreren via en kombinasjon av tekst og tale, eller vibrasjoner i setet, så snart faren for søvnighet eller uoppmerksomhet blir oppdaget.

Til forskjell fra andre systemer er ikke Saabs føreroppmerksomhetssystem basert på målinger av plutselige og tilfeldige endringer i bilens retning. Det er laget for å oppdage tegn på søvnighet eller uoppmerksomhet i stedet for konsekvensene av dette.

Systemet bygger på to minikameraer med linser for infrarødt lys rettet mot førerens øyne. Det ene er plassert nede ved A-pilaren på førersiden, det andre midt på instrumentpanelet. Bildene analyseres av et program som setter i gang flere ulike varslingsmåter når forandringer i øynenes bevegelsesmønster tyder på søvnighet eller når føreren ikke har blikket festet på veien foran bilen.

Dette er kanskje en ide for Regjeringen, når det gjelder alle drapene som skjer på veien? Slik at de får en advarsel hver gang de lukker øyene og ikke reagerer når drapene skjer?

Ingen kommentarer: