fredag 7. desember 2007

Høyre vurderer krav om høyhastighetssatsing i klimaforhandlinger


Øyvind Halleraker (H) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Høyre forventer at den nye utredningen samferdselsminister Liv Signe Navarsete har bestilt fra den tyske konsulentgruppen VWI, nå tar utgangspunkt i Stortingets forutsetninger og baserer seg på norske tekniske og økonomiske forhold, sier Øyvind Halleraker i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

- Jeg har lenge reist rundt og holdt foredrag om høyhastighetstog og opplever nå meget stort påtrykk både fra folk flest og fra norsk næringsliv. Behovet for mer mobilitet i arbeidsmarkedet og miljøvennlig transport er presserende for Norges videre utvikling, sier Halleraker.

Denne investeringen for fremtiden må forene behovet for satsing på mobilitet og miljø, understreker Halleraker. Vi har på svært kort tid opplevd at våre planer for en satsing på høyhastighetsring, som vil binde tre fjerdedeler av den norske befolkningen sammen, faktisk kan komme til å bli vedtatt, sier han. De er opptatt av å skape en politisk forpliktelse av den brede støtten de har opplevd.

Jeg må innrømme at jeg ble glad for den entusiamen Halleraker viste på nyhetssendigene til TV2s Nyhetskanal for få dager siden, hvor han i positive ordlag snakket om høyhastighetssatsingen, i forbindelse med en sammenligning på hvordan Sverige bygger ut i stor stil, til en kostand mye lavere enn i rapporten fra den tyske konsulentgruppen VWI.

Dette bør love godt for trafikksikkerheten på våre veier, slik at vi får bort de aller fleste av våre møteulykker, med nettopp å gjøre som i Sverige, bygge ut midtrekkverk i mye større fart enn i Norge. Dette tar jeg som en selvfølge fra partiet Høyre, at man først og fremst er ute etter å få satt nullvisjonen ut i livet på våre veier. Midtrekkverk redder liv. Frontkollisjoner utgjør over 50% av alle drapene på våre veier idag.  

Les mer Regjeringen stabber videre i gamle systemer, sier Helleland.
- Landet trenger sårt en mer omfattende veisatsing både på investerings- og vedlikeholdssiden. Bevilgningene til midtdelere på to- og trefeltsveier rekker bare til skarve en mil.

Ingen kommentarer: