tirsdag 7. april 2015

Bry deg om trafikksikkerheten


Trafikksikkerhet er noe som angår oss alle. Enten det gjelder i nærmiljøet til daglig eller på lengre turer som f.eks i ferier. For at trafikksikkerheten skal bli ivaretatt på en god måte er vi avhengig av at alle tar ansvar når de beveger seg ut i trafikken og at våre ansvarlige politikere lokalt og sentralt tar sitt ansvar når det kommer til planer og bevilgninger.


Men like viktig er det ansvaret som hviler på alle oss om å si ifra hvis vi mener noe ikke er slik det skal være mht hvordan sikkerheten blir ivaretatt når vi eller våre nærmeste beveger oss ut i trafikken.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, SVV og Trygg Trafikk Nordland, har foreslått at Sortland kommune blir tildelt den komunnale trafikksikkerhetsprisen i  2015, sammen med ni andre kommuner rundt i landet. Dette blir avgjort i juni i år.

I den forbindelsen har en ung far, Daniel Hansen, engasjert seg - og kommer her med et utspill som skal ivareta sikkerheten bedre når hans barn skal leveres og hentes i barnehagen. Heldigvis så valgte Vesterålen Online (som representerer Vesteraalen Avis, Sortland Avis og Andøyposten på nett) å trykke innlegget.

Vi her helt avhengig av slike personlige engasjement fra mange for å bevege oss i en raskere retning mot nullvisjonen. Det kan være seg å engasjere seg i lokale eller sentrale trafikksikkerhetsorganisasjoner, via sitt eget politiske engasjement i politiske parti, eller som i dette tilfellet et avisinnlegg.

Vi har alle et ansvar!

Les også: Du skal ikke tåle så inderlig vel....

Ingen kommentarer: