torsdag 13. november 2008

Biskop Tor B. Jørgensen er en velsignelse for den norske kirke

APPELL: Her ses biskop Tor B.Jørgenesen til høyre, sammen med nåværende styreleder i Nei til Frontkollisjoner, hr.adv. Gunnar Grette som leser opp en appellen foran stortinget i forbindelse med en demostrasjon mot vegdøden 1. september 2008. Advokat Mona Høiness ses bak Grette. Foto: Nei til Frontkollisjoner
Den norske kirke må raskt vedta en forbønnsliturgi for homofile par som inngår ekteskap, mener biskop Tor B. Jørgensen. i Sør-Hålogaland, ifølge en melding fra NTB.

Fra årsskiftet trer den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft, men kirken har ikke vedtatt noen egen liturgi for homofile som inngår ekteskap, melder VG.no

- Nå haster det med å få på plass en egen liturgi. Dette er noe som etter hvert gjelder mange i kirken, og for noen av oss begynner det å bli et samvittighetsspørsmål, sier biskopen til NRK.

Jørgensen sier det er viktig at homofile føler at de blir møtt på samme måte som heterofile i kirken, og at de derfor skal ha en egen liturgi. Av dette kan jeg ikke lese annet enn at biskop Tor B. Jørgensen nettopp her følger det viktigste budskapet i bibelen, nemlig budskapet om kjærlighet - og for å ta litt store ord i min munn, så er dette et flott eksempel på hvordan også personen Jesus levde i sin tid på jorden. Han var så absolutt inkluderende - samtidig som han var krystallklar mot dem som opphøyde seg selv til noen som hadde rett til å fordømme og dømme andre mennesker som ikke passet inn i deres menneskesyn.

- På den måten anerkjennes homofilt samliv, og de homofile blir tatt imot på en verdig og likeverdig måte i kirken, sier Bisop Tor B. Jørgensen. Nå håper biskopen at kirkerådet vil ta opp liturgispørsmålet, slik at man kan starte arbeidet med å utforme liturgien på Kirkemøtet til neste år.

Biskop Tor B. Jørgensen er en av flere faktorer som har gjort at jeg har valgt å fortsatt være medlem av den norske kirken. En kirke som jeg som barn lærte å kjenne som en trygg og god plass, fylt av kjærlighet.