tirsdag 11. oktober 2011

Hva gjør Regjeringen med disse fakta?

Samferdselsdepartementet laget en liste over dødsfall og hardt skadde på norske riksveier i perioden 2000 til 2010. Oversikten er delt opp i strekninger som varierer fra 10 til 157 mil, og er i så måte svært grovmasket. Samtidig viser oversikten at ulykkesrisikoen på de norske stamveiene varierer betydelig.
LengdeDreptHard skaddDøde per
100 km
Hardt skadde
per 100 km
E6 Oslo - Trondheim900,519855521,9961,63
E18 Oslo - Kristiansand
og E39 Kristiansand - Stavanger
880,118953321,4760,56
E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo102,1184817,6347,01
E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo 341,45720816,7060,93
Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
og rv 35 Jessheim - Hokksund
462,57120415,3544,11
Rv 3 Kolomoen - Ulsberg314,44710814,9534,35
Rv 7 Hønefoss - Brimnes
og rv 52 Gol - Borlaug 
362,55111514,0731,72
E39 Ålesund - Trondheim 269,6297710,7628,56
E39 Stavanger - Bergen - Ålesund 614,9612199,9235,62
E16 Sandvika - Bergen 668,2652179,7332,48
E136 Dombås - Ålesund 197,219509,6325,35
Sverige E6 Trondheim - Fauske 936,8882389,3925,41
 E6 Fauske - Nordkjosbotn 985,2912029,2420,50
E134 Drammen - Haugesund943,5862699,1128,51
Rv 70 Oppdal - Kristiansund 16414568,5434,15
Rv 15 Otta - Måløy 280,623698,2024,59
Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend
og rv 13/rv 55 Jøsendal- Sogndal
447,125855,5919,01
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes 1571,2471382,998,78
Totalt
10441,81179339111,2932,48
NB: Lengdeanvisningen inkluderer også enkelte sideveier.


Det som hadde vært naturlig var selvsagt at man satte igang strakstiltak/hurtigarbeidende planlegging og utbedring av disse viktig vegene. Tenk om vi kunne sette bort noen av prosjektene til større entreprenører i utlandet (hvis vi er redd for inflasjonsdrivende aktiviteter), og prosjektfinansierer disse prosjektene i stor stil. 


Ikke bare ville vi fått på plass sikre og møtefrie veger mye raskere enn med dagens måte å planlegge og bygge, men best av alt: vi ville sparte mange menneskelige lidelser og sorg!


For mens politikerne ikke evner å ta tak i våre mest trafikkfarlige veger - så dør mennesker og blir hardt skadd i hundretall. Trist men sant!


Nevnt gjerne på hvilke andre samfunnsområder du mener det gjelder samme sikkerhetsregime som på veg? Jeg vet ikke om andre samfunnsområder vi ville funnet oss i denne galskapen!