onsdag 19. november 2014

Alternativt statsbudsjett 2015 fra Arbeiderpartiet


Et eneste ord om trafikksikkerhet i det alternative statsbudsjettet som landets største parti la fram idag den 19. november 2015. Og det kommer i forbindelse med den negative utviklingen som har vært de siste årene av gods fra bane til vei. På spørsmål fra forenngen sier APs representant på deres Instagramkonto at partiet ikke foreslår å gjøre noen endringer på satsningen i forhold til eget forslag av inneværende NTP 2014-2023 i regjeringen, og som ble vedtatt av stortingsflertallet 2013.