lørdag 13. september 2008

Guri Størvold, ny statsekretær i Samferdselsdepartementet

Guri Størvold - Foto: Nancy Bundt.

Guri Størvold er i statsråd, fredag den 12. september utnevnt til statssekretær for samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Utnevnelsen gjelder med virkning fra 15. september i år, og fram til utløpet av statssekretær Hege Solbakkens fødselspermisjon, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Størvold er 32 år og kommer fra Steinkjer. Hun har tidligere vært statssekretær for statsråd Åslaug Haga (2005-2008) og politisk rådgiver for statsråd Odd Roger Enoksen (1999-2000).

Størvold har studert statsvitenskap ved NTNU/Universitetet i Oslo, og hun arbeidet i perioden 2001-2005 som medierådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Størvold har også vært researcher i NRKs nyhetsavdeling (2000-2001) og arbeidende styreleder i Norges Bygdeungdomslag (1996-1999).

Jeg ønsker Guri Størvold lykke til i hennes nye gjerning.
Måtte vi få mange bedre og sikrere veier fremover!

Tidligere AP-statsråd, Matz Sandemann: - Fristill jernbane og Vegvesen

Fristill Jernbaneverket og Statens vegvesen.

La dem bli statsaksjeselskaper, og la dem selv låne penger til investeringer i veibygging og jernbane.
Dette er et av flere kontroversielle forslag som tidligere Ap-statsråd Matz Sandman i dag legger frem til det såkalte Østlandssamarbeidet, som består av åtte fylker. Dette blir trolig fylkenes uttalelse i forbindelse med Nasjonal Transportplan, men er ment å gjelde hele landet.

- Men å fristille jernbanen og veivesenet - blir ikke det bukken som skal passe havresekken?
- Tvert imot. I dag er problemet at havresekken er tom. Vi må få fylt den med havre. Og få etablert uavhengige selskaper. Så kan departementet og politikerne få dem på en armlengdes avstand og stille krav til dem, sier Sandman.

Syv alternativer til dagens system foreslås, enten hver for seg eller i en kombinasjon. Her er seks av dem:
  • Fristilling av Jernbaneverket og Statens vegvesen, som betyr at de blir statlige aksjeselskaper eller statsforetak. Betyr at de bl.a. kan gjøre låneopptak og planlegge fremdrift uavhengig at de årlige statsbudsjetter.
  • Offentlige utbyggingsselskaper som kan finansiere avgrensede og spesielt store prosjekter, og hvor fylker og kommuner kanvære medeiere.
  • Infrastrukturfond, som betyr at deler av oljeinntektene settes av til et fond hvor avkastningenbrukes til investeringer i vei- og jernbaneanlegg.
  • Lånefinansiering av store investeringer.
  • Flerårige budsjettvedtak, og ikke bare ett om gangen.
  • Mer offentlig-privat samarbeide (OPS)

fredag 12. september 2008

Liv Signe Navarsete ble i ettermiddag valgt til ny leder i Sp

Geirr Tangstad-Holdal og samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete, her i forbindelse med overrekkelse av et innspill til Statsbudsjettet for 2008, på hennes kontor.

Jeg stiller meg i rekken av gratulanter - og ønsker Liv Signe Navarsete lykke til som ny leder.

Jeg har fulgt vår Samferdselsminsiter i noen måneder nå - etter den fatale ulykken med min lillesøster, svoger og niese den 17. juli 2006, og etter stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner 17. juli 2007. Og jeg må innrømme at jeg har store forventninger til henne.

Det at hun idag ble utnevnt til leder i Senterpartiet, tror jeg er med å legge tyngde bak hennes ønsker om å gjøre noe mer ved infrastrukturen, enn det dagens regjering faktisk har klart å gjøre. Hun har tidligere signalisert ganske så klart, at hun ønsker å bruke mer av vår rikdom, til å investere i vår infrastruktur. Oppruste og bygge flere jernbanespor, ruste opp våre veier til mer trafikksikre veier for meg og deg.

Det haster med handlinger - ukentlig dør mennesker på veiene. Sist igår på en av våre stamveier, E18 i Aust-Agder ved Nedenes. Vi ser fram til veikartet, for fysiske midtdelere, som er klart fra Veidirektoratet i løpet av september mnd.

Men idag har jeg mest lyst til å gi Liv Signe en stor bukett med blomst, og ønske henne og partiet all lykke på ferden til et bedre og tryggere land å leve i.

Les også: Setter punktum for Haga-drama
Navarsete lukker døren for sentrum
Enstemmig for Navarsete

Nok en dødsulykke etter frontkollisjon på E18 i Aust-Agder
En mann omkom etter en front mot front kollisjon ved Nedenes på E18. En mor og et barn er fraktet til Sørlandet sykehus Arendal.

- En mannsperson er omkommet, og to er fraktet til sykehuset, sier innsatsleder Bernt Bjerke ved politiet, som befinner seg på stedet.Ifølge politiet dreier det seg om en front mot front kollisjon, og E18 er stengt i begge retninger. En enslig mannelig fører kom kjørende i Audi , mens en mor et barn kom kjørende i en Mitsubishi Carisma i motsatt kjøreretning. - Moren og barnet er fraktet til sykehuset, sier operasjonsleder Bård Austad ved Agder politidistrikt. Nøyaktig hva som forårsaket ulykken er foreløpig usikkert. - Vi vil ikke gå ut med det antatte hendelsesforløpet før vi er 100 prosent sikker, sier Austad. Brannvesenet opplyste til agderposten.no rett etter ulykken at de hadde reist ut til stedet, og at noen satt fastklemt i bilene. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesen arbeider nå på stedet. E18 er stengt etter den alvorlige ulykke, og det er omkjøring på riksvei 420 - gamle E18. - Omkjøringen er skiltet, det er også manuell dirigering, sier Austad. Operasjonssentralen fikk melding om hendelsen klokken 20.31 i kveld.

Noe så enkelt som et fysisk midtdeler ville også i dette tilfellet ha spart menneskeliv.

HVORFOR?

Les også: VG Mann omkom i frontkollisjon på E18

Dagbladet Mann omkom i frontkollisjon på E18

søndag 7. september 2008

SSB mener vi kan bruke 30 oljemilliarder årlig på vei og jernbane

Politikerne kan bruke 30 milliarder kroner mer fra oljefondet hvert år på vei og jernbane uten å ødelegge norsk økonomi, mener Statistisk sentralburå (SSB).

- Investeringer i denne størrelsesordenen kan gjøres innenfor handlingsregelen, som sier at staten kan bruke inntil 4 prosent av de oppsparte oljeinntektene, sier forsker Torbjørn Eika til Bergens Tidende. Han understreker at dette er avhengig av utvikligen i oljefondet, som blir styrt av oljeprisene og utviklingen på avkastningen til oljefondet (utviklingen på blant annet børsene rundt omkring i verden).

De siste årene har regjeringen brukt over 20 milliarder mindre enn handlingsregelen tillater. Dette har blitt brukt med frykt for press på økonomien med renteoppgang og inflasjon av dagens regjering.

Statsbudsjettet for 2009 og kommende Nasjonal Transportplan 2010-2019 blir derfor spennende lesning for alle som er opptatt av en sterkere og større innsats for å redde liv på veiene - med økte ressurser med fokus på trafikksikkerheten.


Det er lov å håpe at både statsministerens siste ønsker om å bruke mer penger på vei og jernbane, med fokus på sikkerheten, mer midtskiller på veiene, at regjeringens nullvisjon blir mer enn en visjon.

Fra Rv. 7 like sør for Nesbyen igår ettermiddag, 9 personer ble sendt til sykehus etter bare denne ene trafikkulykken.


Les også i Dagbladet: Ni til sykehus etter frontkollisjon på Nesbyen - Rv 7

Nå idag melder NTB at Senterpartiet vil bruke 40 milliarder kroner mer de neste fire årene. Det betyr at de vil utnytte den såkalte handlingsregelen om bruk av oljepenger maksimalt.

Les mer på VG.no: Sp vil bruke mer oljepenger