torsdag 7. oktober 2010

Bukken og havresekken - nye veitilsynet

Ville vi akseptert at Avinor skulle ført tilsyn selv, over sine egne flyplasser?

Ville vi ha akseptert at helseforetakene i Norge, skulle ført tilsyn over sine foretak?
Bukken til å passe havresekken? Tegnet av:HILDE MARIE
Bukken til å passe havresekken? Tegnet av:HILDE MARIE
Nei, vi ville ikke det.

På nytt blir det vist at vi har et helt annet regime når det kommer til veg og trafikksikkerhet!

Et tilsyn skal:

  • Føre tilsyn med at veieier har nødvendige systemer for å oppfylle krav til sikkerhet, og gi råd om dette 
  • Foreslå endringer i lov og forskrifter for å gjennomføre et effektivt tilsyn med veiene 


I en rapport bestilt av regjeringen, la flertallet i utvalget fram en innstilling i 2009 som gikk inn for et uavhengig tilsyn. Det samme gjorde flertallet  den påfølgende høringsrunden.

Er det arrogant å få mennesker til å sitte i et utvalg, bruke tid og krefter på å sette seg inn i tingenes tilstand, og det samme med høringene, uten å lytte til disse?

De rød/grønne har talt: Tilsynet blir plassert hos Statens vegvesen/Vegdirektoratet!

På sikt kan dette tilsynet få myndighet til å vedta sanksjoner og pålegg mot seg selv!

Les også: Kritisk til at det ikke ble uavhengig vegtilsyn