torsdag 5. desember 2013

Frivillighetens dag

I dag, 5. desember avholdes Verdens Frivillighetsdag i regi av FN. En lite kjent, men uhyre viktig dag for bærekraftigheten i et fungerende samfunn. Også innen for trafikksikkerhet er det mange frivillige som legger ned en stor innsats. 

Denne bloggposten vil jeg vie til en av de mange tusen frivillige som brenner for en sak, og som bruker mange 100 timer av sin fritid til å hjelpe andre, Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen.

Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen, her på café i Drøbak i forbindelse med et av sine opphold på Kress, Sunnaas sykehus. Foto: Geirr Tangstad-Holdal