fredag 4. desember 2015

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vurdering av forventede virkninger

Målkurven i NTP 2014-2023 tar utgangspunkt i en anslått situasjon med 840 drepte og hardt skadde i 2014. Det er besluttet at etappemålet skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024, og det er i tillegg satt et delmål om maksimalt 600 drepte og hardt skadde i 2020.