lørdag 22. mars 2008

Høyres Erna Solberg krever raskere utbygging av veiprosjekter


La oss slippe altfor mange gravplasser i fremtiden, hvor unge mennesker i sine mest produktive alder ligger gravlagt pga manglende sikkerhetsstandard i vårt veimiljø, som f.eks. et enkelt fysiske midskille av veibanene. Her sitter Geir Tangstad Holdal ved graven til sin lillesøster Anne-Cathrine, sin svogers Arnt-Olav og niese Andreas grav.

Høyre krever en halvering av byggetiden for 13 nye prosjekter i Norge. Dette skal skje gjennom offentlig og privat samarbeid om byggingen.

Høyreleder Erna Solberg sier til VG at en raskere utbygging er bedre samfunnsøkonomi. Det fører til færre ulykker og lavere transportkostnader.

Hittil er det satt i gang tre slike samarbeidsprosjekter i Norge, to i Agderfylkene og ett i Trøndelag.

Samferdselsdepartementet ved Liv Signe Navarsete har foreløpig ikke tatt stilling til forslaget.

Men hva kan de si? Kan de si JA til fortsatt drap på våre mest trafikkerte veier, ved å ikke forsere utbyggingen til et tryggere veimiljø?

Nå er det på tide at Statsminsiter Jens Stoltenberg og AP, samt finansminister Kristin Halvorsen følger opp samferdselsminister Liv Signe Navarsetes ønske om å bruke mer av våre oljemiliarder til investeringer for fremtidige generasjoner i en bedre infrastruktur.

Vi KAN ikke sitte å se på at liv blir drept ukentlig pga at vi ikke tar oss råd til å investere i fastlands Norge!

Les også: Frontkollisjon / møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner
Kristin Halvorsen og Jens har tapt 113 milliarder siden november
Matz Sandeman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019
Ulykkespåsken

fredag 21. mars 2008

Finnes det noe risikovurdering av veitrafikken?


Risikovurderinger har i liten grad vært brukt i vegtrafikken i forhold til i luft, jernbane og på sjø.

Hva kommer det av at vi har en høyere grense for drepte liv i vegtrafikken?
Hvorfor blir himmel og jord satt i bevegelse når en norsk soldat blir drept i trafikken i utlandet i forhold til et liv som blir drept på norske veier?

Hvorfor tåler vi så inderlig vel den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet oss selv?

Risiko ved en løsning kan ifølge Statens vegvesen vurderes ut fra Nullvisjonens krav, beste kunnskap om sikre løsninger, forskrifter, vegnormaler, sjekklister osv. Man kan da ta utgangspunkt i funksjonskrav  avledet av Nullvisjonen og vurdere risiko ved avvik/ fravik fra disse. Et vegsystem som ikke skal føre til drepte eller varig skadde må utformes på menneskets premisser; ta hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne for fysiske krefter.

Nullvisjonens krav til et sikkert vegtrafikksystem er at:

1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd.
Løsningene skal være logiske og lettleste for trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegmiljøet skal være informativt og ukomplisert uten å være monotont og sløvende. Vegen skal invitere til sikker fart gjennom utforming og fartsgrenser.

Spørsmålet i en risikovurdering kan være: Er det enkelt å handle riktig og vanskelig å gjøre feil her?

2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal ha beskyttende barrierer og et fartsnivå tilpasset vegens sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne:

a. Ved fare for påkjøring av gående og syklende: Maks 30 km/t (kryssingspunkt)
b. Ved fare for sidekollisjon: Maks 50 km/t (kryss)
c. Ved fare for møteulykker: Maks 70 km/t (ÅDT over 4.000 uten midtrekkverk)
d. Ved fare for utforkjøring: Maks 70 km/t (harde hindre i sikkerhetssonen)

Spørsmålet i en risikovurdering kan være: Tilgir denne løsningen en feilhandling?

Nullvisjonens krav til et sikkert vegsystem er ideelle krav og i praksis må vi ofte vurdere risiko ved avvik/ fravik fra kravene:

Hvilke uønskede hendelser kan avvikene/fravikene føre til og hva blir konsekvensene av disse? Nullvisjonens krav kan brukes som en standard å vurdere risiko ut fra.
Store avvik/ fravik medfører som regel høy risiko.

Kilde:
Risikovurderinger i vegtrafikken
Håndbok nr 271 i vegvesenets håndbokserie

Les også: Offentlig vegforvaltning må endres av fagsjef i OFV, Vilrid Femoen

E39 krevde nesten nok et liv....i frontkollisjon


Midtdeler redder faktisk liv! Seks mennesker omkom på strekningen mellom Stangeland og Osli på E39 fra 1999 til 2004. Så kom midtdeleren, og siden har ingen liv gått tapt.


Tilstanden er alvorlig og ustabil for en 19-årig kvinne etter en trafikkulykke på E39 ved Kyllingstad i Rogaland Skjærtorsdag ettermiddag.

To andre personer ble brakt til sykehus, men skal ikke være livstruende skadd.

Mine tanker går til familiene og venner til de trafikkskadde.

E39 er en av våre mest trafikkerte stamveier hvor det mangler fysiske midtdelere på store deler av strekningene.

Les også: Det er ikke fare for livet…
                 Har kostet Rogaland 1,5 milliarder
                  Ingen drept med midtdeler - før midtdeler kom ble 6 drept fra 1999-2004

Politikk er å prioritere!Uavhenig om det gjelder å skulle prioritere vann i kommunale basseng eller et tilfredstillende sikkert veimiljø på våre veier.

Noen sitter med ansvaret - og noen må selvsagt stilles til ansvar. Et demokrati løser slike ting i valg!

Les mer: - Fint at Giske gratulerer, men nå må de snart fylle bassengene
Les også: Personlig mot - hvem er først ute i Regjeringen og Stortinget?
Frontkollisjon / møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner

onsdag 19. mars 2008

Alexander Dale Oen ble Europamester og satte ny rekord!

Alexander Dale Oen ble onsdag kveld Europamester på 100 meter bryst.

Han svømte inn til råsterke 59,76 som i tillegg er Europa-rekord. Hugues Doboscq fra Frankrike ble nummer to - bare to hundredeler bak nordmannen.

Jeg sender mine gratulasjoner, og er mektig imponert!

Les mer: Vant EM-gull, slo europarekorden og brøt drømmegrensa

Aust- og Vest Agder Senterparti krever at investeringsrammenn i forslag til ny Nasjonal Transportplan blir økt betydelig!


Dette kom fram på partiets fylkesårsmøtet som nettopp er avholdt.

"NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019
Aust- og Vest Agder Senterparti ser svært alvorlig på at Agderfylkene i stor grad har blittneglisjert i forslaget til Nasjonal transportplan. Det er store utfordringer innen samferdsel ivår landsdel. Derfor er det svært beklagelig at vi har kommet så dårlig ut i planforslaget.
Fylkespartiene konstaterer at ingen store investeringer er tatt med innen ordinær ramme iførste planperiode, verken til veg eller jernbane. Fylkespartiene ser det som svært viktig med økning både i investeringsnivået ogvedlikeholdsnivået på hele stamveinettet på Sørlandet.......
......Aust- og Vest Agder Senterparti krever at investeringsrammen Nasjonal Transportplan blir økt betydelig.

Vi forventer at vår samferdselsminister sørger for å følge opp dette."

Les mer på Senterpartiets sider: Nasjonal Transportplan 2010 - 2019
Se også vidoeinnslag fra E18 i Aust- og Vest-Agder

mandag 17. mars 2008

Det er nå bekreftet at det er den norsk studenten som er funnet drept i London!


Norsk student (23) ble funnet død for noen dager siden.

Politiet i London bekrefter nå at kvinnen som ble funnet død i dette huset, er den 23 år gamle norske studenten.

Mine tanker går nå til Martine Vik Magnussen foreldre, søsken, øvrige familie og venner.

Les mer på Dagbladet.no: Norsk student (23) funnet død