lørdag 8. desember 2007

Steinar Gullvåg fra Ap-mot sin egen regjerings samferdselspolitikk.


På Stortingets talerstol fyrte stortingsrepresentant Steinar Gullvåg fra Ap løs mot sin egen regjerings samferdselspolitikk.

Han har et åpenbart poeng. Gullvågs hjertesukk er også nok en dokumentasjon på den sterke spliden internt mellom regjeringspartiene.

”I verdens rikeste land, der statskassen flommer over av penger, tør vi ikke gå i gang med større sammenhengende jernbaneinvesteringer fordi det truer den hellige og urokkelige budsjettbalansen” hevdet bl.a. Gullvåg i et oppsiktsvekkende flammende innlegg 6. desember i vår nasjonalforsmaling. Et innlegg som gjorde samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) så sint at hun raskt stemplet ham som illojal.

Det er utrolig spenstig å se at det finnes tenkende politikere, også i Arbeiderpartiet, som tenker selvstendig.
Les tidligere innlegg - Samfedselsminsiter Liv Signe Navarsete ønsker å bruke mer oljepenger til vei, jernbane og transport.

Det som blir spennende å se - er hvilken politiker som reiser seg, og tar oppgjør med egen regjerning når det gjelder deres behandling av trafikantene i et veimiljø som dreper ukentlig. Frontkollisjoner tar livet av 2 personer hver uke i gjennomsnitt. Over 100 personer blir drept, flere 100 liv blir lemlestet HVERT ÅR. Slik vil det også bli neste år. Statistikken krever sitt.

Men det finnes en løsning på alle disse meningsløse drapene. MIDTREKKVERK. På neste års statsbudsjett har regjeringen satt av penger til å bygge 10 km midtrekkverk på 2- og 3 feltsveier.
Ulykkesanalyser Statens vegvesen har gjort viser at 34 dødsulykker i 2006 kunne vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt. Skulle behovet for midtdeler blitt fulgt opp hadde det kostet 4,5 til 5 milliarder kroner, skriver fagbladet til Statens vegvesen "Vegen og vi".

Men INGEN i regjerningspartiet AP reagerer på dette. INGEN. Fram til i slutten av november i år hadde 95 liv blitt drept i frontkollisjoner.

Løvene sover........hvem våkner først?


Les mer om Steinar Gullvåg på Wikipedia
Les mer om denne saken i Tønsberg blad - Raste mot Gullvåg
Les også fra Dagsavisen - Togopprør brer seg i Ap

Trenger minst 500 kilometer midtrekkverk


Samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete og SVs Hallgeir Langeland som sitter i Stortingets Kommunikasjons- og transport komité i forbindelse med forbudet av wire-rekkverk. Nå er det kanskje på tide å starte kampen for mer midtrekkverk av betong for å stoppe drapene?

10,3 mil med midtrekkverk er bygget siden år 2000. Behovet er fem ganger så høyt.

Statens vegvesens regioner har bedt om midtrekkverk på 530 kilometer av landets veistrekninger.

Men fasiten for antall kilometer vei hvor midtrekkverk er på plass, gir et helt annet bilde. En oversikt fagbladet «Vegen og vi» har utarbeidet basert på veimyndighetenes egne tall, viser at det totalt er bygget 103,6 kilometer med midtrekkverk siden årtusenskiftet. I samme periode har det blitt drept ... personer i frontkollisjoner/møteulykker.

Ulykkesanalyser Statens vegvesen har gjort viser at 34 dødsulykker i 2006 kunne vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt.

Skulle behovet for midtdeler blitt fulgt opp hadde det kostet 4,5 til 5 milliarder kroner, skriver fagbladet til Statens vegvesen  "Vegen og vi". Les mer her fra Vegen og vi.

Les mer på VG.no Trenger 500 kilometer midtdeler

Les mer på sidene til AvisaNordland Mangler 500 km midtdeler

Fra Homansbyen mot Nesodden

Foto: Geirr Tangstad-Holdal, tatt 08. des 07 kl 14:51 med Sony Ericsson K800i

Klikk på bildene for å se en større versjon

Sognsvannet


Foto: Geir Tangstad Holdal, 08. des 07 kl 13:33 med Sony Ericsson K800i

Fra Sognsvannet


Foto: Geirr Tangstad-Holdal, Sony Ericsson K800i

Sognsvannet


Casper med Sognsvannet i bakgrunn, blogget direkte fra Sony Ericsson w800i
Foto: Geirr Tangstad-Holdal

Isen ligger på vannet. Litt små-isete på stiene, men fullt mulig å løpe rundt.

fredag 7. desember 2007

Lofoten i Slutten av november


Foto: Ivar Holdal

Regjeringens representasjonsbolig - Rehabilitering og tilbygg


Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45
(foto: Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson W800i
sendt direkte til Blogg fra stedet - via blogg-funksjonen
til Sony Ericsson)

Regjeringens representasjonsanlegg rehabiliteres og utvides, og prosjektet er delt i tre. Parkveien 45, som i dag rommer regjeringens representasjonsbolig, utvides med Riddervolds gate 2. Inkognitogata 18, som også ligger i samme kvartal, skal bli ny statsministerbolig, og til slutt skal et mellombygg knytte disse tre bygningene sammen. Mellombygget vil romme garasje og tekniske rom.

De sikkerhetmessige anbefalingene fra politiet er implementert i prosjektet. I januar 2006 startet alle overflatearbeider innvendig i Inkognitogata 18 og Riddervolds gate 2. Bygningene må også refundamenteres på grunn av korrosjonssvekking av de eksisterende pælene. Utbyggingen vil også gi en statsministerbolig som holder en god standard, og har de nødvendige sikkerhetstiltakene.

Beregnet byggestartvar tredje kvartal 2006. Beregnet byggetid er om lag to år. Riseng & Kiehl AS er arkitekter for prosjektet.

”Villa Parafina” er en monumental villa som i 1877 ble oppført for grosserer Fredrik Sundt etter tegninger av ark. Henrik Nissen.

Bygningen ble overtatt av staten i 1896 og ble statsministerbolig fra 1898, utenriksministerbolig fra 1908-52 og ble statens representasjonsbolig i 1952.
Bygningen ble fredet både utvendig og innvendig i 1983, det vil si at hvert inngrep må godkjennes av Riksantikvaren.

I 1998-99 ble et større utbedrings- og rehabiliteringsarbeide utført med tanke på økt sikkerhet og tilgjengelighet. Tiltakene omfattet et nytt tilbygg m/ heis, nye garderober og bad samt oppussing av fasader. Gjenstående arbeider, oppussing av gjesterom, ble utført i 2002 som sist ble oppusset i 1962 ved ark. Bernt Heiberg.

Se flere bilder - også tatt inni bygget.

Regjeringens representasjonsutvalg fastsetter egne regler for representasjon i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og på Akershus Slott. Les mer her om disse reglene

Fra Aftenposten 30.01.04 Les her Regjeringen ønsker egen statsministerbolig

Les faktaark om prosjektet.

Se illustrasjoner.

Fra Slottsparken nå


foto: Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson W800i
sendt direkte til Blogg fra stedet - via blogg-funksjonen
til Sony Ericsson


Klikk på bildet for å se en større utgave av bildetHøyre vurderer krav om høyhastighetssatsing i klimaforhandlinger


Øyvind Halleraker (H) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Høyre forventer at den nye utredningen samferdselsminister Liv Signe Navarsete har bestilt fra den tyske konsulentgruppen VWI, nå tar utgangspunkt i Stortingets forutsetninger og baserer seg på norske tekniske og økonomiske forhold, sier Øyvind Halleraker i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

- Jeg har lenge reist rundt og holdt foredrag om høyhastighetstog og opplever nå meget stort påtrykk både fra folk flest og fra norsk næringsliv. Behovet for mer mobilitet i arbeidsmarkedet og miljøvennlig transport er presserende for Norges videre utvikling, sier Halleraker.

Denne investeringen for fremtiden må forene behovet for satsing på mobilitet og miljø, understreker Halleraker. Vi har på svært kort tid opplevd at våre planer for en satsing på høyhastighetsring, som vil binde tre fjerdedeler av den norske befolkningen sammen, faktisk kan komme til å bli vedtatt, sier han. De er opptatt av å skape en politisk forpliktelse av den brede støtten de har opplevd.

Jeg må innrømme at jeg ble glad for den entusiamen Halleraker viste på nyhetssendigene til TV2s Nyhetskanal for få dager siden, hvor han i positive ordlag snakket om høyhastighetssatsingen, i forbindelse med en sammenligning på hvordan Sverige bygger ut i stor stil, til en kostand mye lavere enn i rapporten fra den tyske konsulentgruppen VWI.

Dette bør love godt for trafikksikkerheten på våre veier, slik at vi får bort de aller fleste av våre møteulykker, med nettopp å gjøre som i Sverige, bygge ut midtrekkverk i mye større fart enn i Norge. Dette tar jeg som en selvfølge fra partiet Høyre, at man først og fremst er ute etter å få satt nullvisjonen ut i livet på våre veier. Midtrekkverk redder liv. Frontkollisjoner utgjør over 50% av alle drapene på våre veier idag.  

Les mer Regjeringen stabber videre i gamle systemer, sier Helleland.
- Landet trenger sårt en mer omfattende veisatsing både på investerings- og vedlikeholdssiden. Bevilgningene til midtdelere på to- og trefeltsveier rekker bare til skarve en mil.

Venstre ønsker å prioriterer miljøvennlig samferdsel og trafikksikkerhet


Borghild Tenden fra Bærum er stortingsrepresentant for Venstre for Akershus.
Hun er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


Under dagens samferdselsdebatt i Stortinget foreslo Venstres Borghild Tenden en økning på 1,2 mrd kr. mer til samferdsel ut over det som regjeringen foreslår. Vi prioriterer mer til jernbane, kollektivtrafikk og trafikksikkerhetstiltak. Nedenfor kan du lese noe av Tendens innlegg i budsjettdebatten.

Venstre har hovedfokus på fire områder innen samferdselssektoren: kollektivtrafikk, jernbane, trafikksikkerhet og forskning på miljøvennlig transport.............

For Venstre det er viktig å opprettholde en høy veistandard med hensyn på trafikksikkerhet og fremkommelighet i byområdene og distriktene. Det er nødvendig å intensivere arbeidet med fysiske midtskiller og rassikring på riksveg og stamvegnettet dersom vi skal nå målet om null skadde og drepte i trafikken. Regjeringen ligger etter i satsingen på trafikksikkerhet. Dette er skuffende. Flere kilometer med fysiske midtrekkverk er enkle tiltak som vil redde mange liv. Jeg merker meg at regjeringen oppjusterer anslaget for skadde og drepte, det vil si det samme som de forventer en økning i antallet skadde og drepte i trafikken for 2008. Det at dette skrives i klartekst er urovekkende i en tid da null visjonen er målet. Her virker det nesten som regjeringen har gitt opp null visjonen og det blir etter Venstres syn fullstendig feil vei å gå. Jeg vil vise til Venstres alternative statsbudsjett hvor Venstre foreslår å bevilge 50 mill. kroner til bygging av fysiske midtdelere utover regjeringens forslag.

Resten av Borghild Tendens innlegg kan du lese her

Ny frontkollisjon på E6 i Dovre, like før Dovrefjellet


En jente (22)ble  alvorlig skadet etter frontkollisjonen på E6 på Dovrefjell.

En personbil er fullstendig smadret etter en møteulykke på E6 like ved avkjøringen til Nysæter, like før Dovrefjell.

- Vogntoget havnet over personbilen. Føreren av personbilen, en 22 år gammel kvinne, er fløyet til sykehus, uvisst hvilket. Hun er alvorlig skadet og var bevisstløs da ambulansepersonell kom til stedet, sier operasjonsleder Magnus Gutsveen ved Gudbrandsdal politidistrikt til Nettavisen.

Politiet ble underrettet om ulykken ved 22.15-tiden.

Føreren av vogntoget er født i 1988. Han er fraktet til sykehuset i Lillehammer med lettere skadeomfang. Personbilen var på vei nordover og vogntoget sørover. Begge førerne var alene i kjøretøyene.

Det var svært dårlig vær på fjellovergangen torsdag kveld, og det var glatt på ulykkesstedet. På grunn av de vanskelige forholdene tok også redningsarbeidet langt tid, og én time etter ulykken var de skadde fortsatt ikke fraktet ned fra fjellet.

Jeg forventer nå at de parlamentariske lederne på Stortinget nå går ut i media å krever tiltak mot frontkollisjonene, drapene og alle lemlestingene av liv som skjer, og at Regjeringen redegjør for denne alvorlige ulykken, og kommer med umiddelbare tiltak.

torsdag 6. desember 2007

Statsminister Jens Stoltenberg tente juletreet i London


Kronprinsesse Mette-Marit fra tenningen av juletreet i fjor

London (ANB-NTB):

Sammen med varaordfører i Oslo, Aud Kvalbein (KrF), tente statsminister Jens Stoltenberg (Ap) det norske juletreet i London torsdag.

– Treet er et uttrykk for vår evige takknemlighet. Takknemlighet for hjelp og støtte under de fem vanskelige årene under den andre verdenskrig da Norge var okkupert av en fremmed makt, sa statsministeren til forsamlingen på Trafalgar Square.

Det var varaordfører i Oslo Aud Kvalbein som sto for selve tenningen.

Torsdag kveld var det typisk London-vær. Ikke spesielt kaldt, men vått. Det stoppet ikke Stoltenberg fra å ta spaserturen til Downing Street 10, til statsminister Gordon Brown, der han var invitert på privat middag sammen med sin ektefelle Ingrid Schulerud.

Dette er den 61. Oslo-grana som er gitt til London. Tidligere har både kronprinsesse Mette-Marit, Sissel Kyrkjebø, kronprins Haakon, dronning Sonja og prinsesse Märtha tent grana. (ANB-NTB)

3 trailere involvert i kollisjon på Rv 3 mellom Koppang og Rena i kveld

Tre trailere var involvert i en kjedekollisjon på riksvei 3 mellom Koppang og Rena torsdag kveld.

En av sjåførene ble sittende fastklemt og måtte hjelpes løs. Han ble brakt til sykehus med ambulansehelikopter. Tilstanden hans var ved 20-tiden ikke kjent.

- Den første traileren skled av veien på det såpeglatte føret, mens en annen trailer som kom bak, også kjørte ut da den prøvde å unngå kollisjon. Den tredje traileren klarte ikke å unngå sammenstøtet med den foran, sier operasjonsleder Frank Løkken i Hedmark politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde sør for Evenstad bru ved 18.05-tiden. Riksvei 3 var stengt for all tungtrafikk torsdag kveld, og vil trolig være det hele natt til fredag. Personbiltrafikken er omdirigert til østsiden av Glomma.

Verdenspremière på Det Gyldne KompassetElsket av leserne, kritisert av kirken.

Philip Pullman er blitt kalt "Storbritannias farligste forfatter", og enkelte kristne reagerer sterkt på det de oppfatter som et eteistisk budskap.

Bøkene til Britiske Philip Pullmanom Lyra, "Det gyldne kompasset", "Den skarpeste kniven" og "En kikker av rav" utgjør tilsammen trilogien "Den mørke materien", og det er altså den første av disse som nå er blitt ferdig film.

Philip Pullman er født i Norfolk, England i 1946 og utdannet ved Oxford. I 2001 fikk han Whitebredprisen både for beste barnebok og for beste bok for "En kikker av rav". I 2005 fikk han Astrid Lindgren-prisen. På norsk er tidligere noen av hans bøker for ungre barn utgitt. Blant annet "Grev Karlstein", samt et par av bøkene i Sally Lochart-serien. Ifølge Wikipedia arbeider nå Pullman med "The book of Dust", som skal bli en slags oppfølger til trilogien.

OND OG VAKKER: Nicole Kidman er ond og vakker i «Det gyldne kompasset».
Foto: SFNorge


I hard konkurranse med andre fjellrike land ble Norge valgt til filmens eksteriøropptak.  Både Svalbards ruvende fjell-landskap og Bryggen i Bergen er med. Nicole Kidman spiller den iskalde og pusekattfarlige vitenskapskvinnen Mrs. Coulter i filmen. Mrs Coulter er den bærende figuren i "Det gyldne kompasset", og iflg. Pullman tenkte han seg henne delvis som Margaret Thatcher på sitt mest "sjarmerende og farlige".

Ellers er vi en LORT?


Herlige, ærlige og lekende Astrid Lindgren

For verden blir ikke bedre enn hva hver enkelt av oss tør å få til. Det handler om personlig mot, og ingen har sagt det bedre enn Astrid Lindgren, som selvfølgelig aldri fikk Nobelprisen i litteratur (hun skrev jo for barn - null prestisje). Lindgren legger ordene i munnen på lille Kavring Løvehjerte:

"Det finnes ting man må gjøre selv om det er farlig. Ellers er man ikke et menneske - bare en liten lort."

Gro Harlem Bruntland og Dagfinn Høybråten


Gro Harlem Brundtland,
tidligere leder av WHO


- Jeg er veldig bekymret, sier Dagfinn Høybråten, på TV2s Tabloid igår.
- Mister all troverdighet, Dagfinn Høybråten, Aftenposten igår.

Lederen av Kristelig Folkeparti og tidligere helseminister er mildt sagt overrasket over at Gro Harlem Bruntland er blitt rådgiver for Pepsi.

- Hvis hun ikke trekker seg fra jobben umiddelbart, vil hun miste sin autoritet og troverdighet.

Ifølge Gro Harlem Brundtland selv, sier hun at dette er uproblematisk til NRK.
-Jeg fatter ikke hva som er problemet. Gro presiserer at rådgiverrollen gir henne anledning til å gi faglige råd om reduksjon av sukkerinnhold, og om forbedring av Pepsis produkter.

Leder av Kristelig Folkeparti,
Dagfinn Høybråten er bekymret


Jeg er imponert over energi-nivået lederen av Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, her viser fram - og hans styrke på kritikken. Jeg ser med forventninger fram til at han på samme måte skal ta tak i alle drapene som skjer hver uke på våre veier, pga frontkollisjoner/møteulykker. Skyldes dette manglende politisk handlekraft fra Stortinget over år? Også i hans periode som Helseminister?

Det amerikanskdominerte PR-byrået Burson-Marstellers Oslo-kontor kastet seg også inn i dansen, der noen trolig må ha hatt bind for øynene og store øreplugger. På NRK slaktet selskapet Gros omdømme, uten at de store fakturaene rådgiverne sender til Coca Cola kom frem.

Full byggeaktivitet ved representasjonsboligen


(foto: Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson W800i
sendt direkte til Blogg fra stedet - via blogg-funksjonen
til Sony Ericsson)Slottsparken


Like før solen bryter igjennom. Tåken fra igår er historie.
foto: Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson W800i
sendt direkte til Blogg fra stedet - via blogg-funksjonen
til Sony Ericsson

Nye Nokia N95 har blitt enda råere

Nokia N95 8GB er en oppgradert utgave av telefonen som kan alt - Nokia N95. Det er liten tvil om at det mange kaller mesterverket har blitt enda bedre.

N95 8GB har så å si alle funksjoner du trenger, pakket inn i en forholdsvis liten og nett skyvetelefon.

Dette er en telefon som ligger godt både i hånda og i lomma.

Se flere bilder av Nokia N95 hos Amobil.no.

Les mer fra VG-netts gjennomgang av den nye Nokia N95 8 GB


onsdag 5. desember 2007

10 tips før du selger din bolig


10 tips on staging your home to sell

It doesn't take long for a prospective buyer to form an opinion about your house. Here's how you can tilt the odds in your favor by making your home appeal to the widest clientele possible.

Prospective home buyers form an opinion about the home you're selling in 15 seconds, by one estimate. And the clock starts ticking at the curb -- even before the home buyers get in the house. So how do you tilt the playing field in your favor? Increasingly, it's by staging your home.
Generally speaking, staging means making your home as appealing as possible, as quickly as possible, to the broadest clientele you can.
"In this market now, staging is desperately needed even more so, because it's so competitive," says Julie Dana, who runs The Home Stylist in Buffalo, N.Y., and who co-authored a book on staging.

Read more here

Slottet kledd i kveldsdraktJeg har en drøm


Politikerne enige om å prøve å bli enige om et veiforlik

(VG Nett) Regjeringspartiene, Høyre, Venstre, FrP og KrF tok i dag det første, lille skrittet på vei mot det som kan ende opp i et veiforlik.

Onsdag formiddag møttes de parlamentariske lederne for alle partiene på Stortinget, for å finne ut om det er grunnlag for å begynne forhandlinger om et veipolitisk forlik basert på trafikksikkerhetsmeldingen, som regjeringen la fram i juni.

Møtet var over på under en halvtime, og resultatet ble at de parlamentariske lederne er enige om at partiene skal prøve å bli enige. Trafikkorganisasjonene forventer konkrete tiltak og betydelige forbedringer i forhold til regjeringens trafikksikkerhetsmelding.

Leder i Nei til Frontkollisjoner, Biskop Tor B. Jørgensen

- Vi hadde ikke noe håp om at de skulle komme til noen fullstendig enighet i dag, det ville i så fall ha vært hastverksarbeid. Nå må politikerne bruke tida godt på å få fram et godt og ambisiøst veiforlik, sier lederen i Nei til Frontkollisjoner, Biskop Tor B. Jørgensen, til VG Nett.


LES OGSÅ:Stoltenberg vil legge om veiavgifter til å skulle øremerkes sikkerhetstiltak

- Blir krevende
Regjeringspartiene har i dag formelt overrakt invitasjonen til Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om å samarbeide om et veiforlik, forteller parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet Hill-Marta Solberg.

- Vi har diskutert premisser for forhandlinger, men ikke substans i forhold til saken. Vi skal møtes igjen for å prøve å få på plass et startgrunnlag, sier hun til VG Nett.

Vi har hver for oss takket ja til regjeringspartienes invitasjon til å starte forhandlingene om å delta i et veiforlik, sier Dagfinn Høybråten (KrF) til VG Nett, og får samtykkende nikk fra Lars Sponheim (V) og Jan Tore Sanner (H).

Lars Sponheim (V) uttaler videre at vi nå må sette en stopper for alle disse meningsløse møteulykkene på våre stamveier – som med forholdsvis enkle grep kan forhindres med midtrekkverk. Med en engangsinvestering på mellom 8-9 milliarder de kommende årene vil man hvert år kunne spare 55 menneskeliv. Dette kan man ikke la vær å gjøre noe med, avslutter Sponheim.

************************************************************

Dette var drømmen min - som jeg fikk etter å ha leste på VG nett angående Stortingets klimaforlik. Klima virker å være mer in å prate om for løvene på Stortinget, enn evnen til å få gjort noe med alle de meningsløse drapene på våre veier.

Statens Vegvesen og Veidirektoratet har lagt fram planer for å bygge mer midtrekkverk - som ville spart 55 menneskeliv HVERT år fremover - kostnadsramme rundt 8-9 milliarder, som er en engangsinvestering.


Har kostet Rogaland 1,5 milliarder


Personskader i trafikken i år:
Har kostet Rogaland 1,5 milliarder


Trafikkulykker med personskader i Rogaland fra årsskiftet 2007 til og med september har kostet samfunnet vel 1,5 milliarder kroner.

Dette er tall som baserer seg på gjennomsnittsberegninger Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjorde i 2005. Samfunnsomkostningene har trolig steget noe siden da, sier leder for Trygg Trafikk i Rogaland, Berit Enoksen til Aftenbladet.no.

Fra 1. januar 2007 og til utgangen av september dette året er 639 personer skadet i Rogalands-trafikken. Det forteller tallene fra Statistisk sentralbyrå. Den gjennomsnittlige samfunnskostnaden når det skjer en trafaikkulykke med personskade er beregnet til 2,4 millioner kroner (2005-kroner).

De siste tallene jeg har sett - er de som Nei til Frontkollisjon datert 11.09.07 fra Det Kongelige Samferdselsdepartement - brevet kan leses her.

Les mer om denne saken på Aftenbladet.no

En omkom i frontkollisjon på E6 -Tangen ved 12-tiden i formiddag.

Ble drept etter frontkollisjon

En person omkom da en personbil og en trailer frontkolliderte på E6 ved Tangen i Stange. En person er lettere skadet. I følge politiet satt føreren og en passasjer i personbilen fastklemt og brannvesenet måtte klippet av taket på bilen for å få de to ut.

Passasjeren omkom, mens føreren slapp fra ulykken med bare lettere skadet og vedkommende er kjørt til Hamar sykehus, opplyser politiet i Hedmark. Semitraileren kjørte av veien etter ulykken og ligger i grøfta. Føreren av traileren er ikke fysisk skadet.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.
Men det er helt klart at her var det heller ikke midtrekkverk,
som kunne ha forhindret dette drapet.


E6 er nå stengt på ulykkesstedet ved Tangen i Stange og politiet tror det kan ta tid før veien åpner igjen. Det vil muligens bli skiltet omkjøring via gamle E6 dersom kjøreforholdene der tillater det.

Samfunnskostnadene ved denne ulykken kan lese her.De menneskelige tragediene oppi dette kan man kanskje bare tenke seg? Eller kan de som sitter på Stortinget det?

 
Vennligst ikke for mye støy - løvene på Stortinget sover!

Slottet i bakgrunnSlottsparken nå


Tåken henger tungt over Oslo på formiddagssiden

tirsdag 4. desember 2007

Årets beste plater

Kåringen er ifølge Dagbladet.no og du kan lese mer her

ÅRETS BESTE INTERNASJONALE PLATER:

1.Arcade Fire «Neon Bible» (Sonovox/Universal)
2.Plant & Krauss «Raising Sand» (Rounder/Universal)
3. Radiohead «In Rainbows» (inrainbows.com)
4. Tinariwen «Aman Iman: Water is Life» (Independiente/Indie Distr.)
5.PJ Harvey «White Chalk» (Island/Universal)
6. Burial «Untrue» (Hyperdub/Indie Distr.)
7.M.I.A. «Kala» (XL/Playground)
8.Ry Cooder «My Name Is Buddy» (Nonesuch/Warner)
9.Justice «†» (Ed Banger/Warner)
10. Wilco «Sky Blue Sky» (Nonesuch/Warner
11. Nick Lowe: «At My Age» 12. Mark Olson: «The Salvation Blues» 13. Feist: «The Reminder» 14. Jim Ford: «The Sounds Of Our Time» 15. Rilo Kiley: «Under The Blacklight» 16. Kanye West: «Graduation» 17. Yeasayer: «All Hour Cymbals» 18. The Field: «From Here We Go Sublime» 19. Bloc Party: «A Weekend In The City» 20. Lars Winnerbäck: «Daugava» 21. Primordial: «The Nameless Dead» 22. Iron And Wine: «The Sheperd’s Dog» 23. LCD Soundsystem: «Sound Of Silver» 24. Rufus Wainwright: «Release The Stars» 25. Thurston Moore: «Trees Outside The Academy» 26. The Good, The Bad & The Queen: «The Good, The Bad & The Queen» 27. Studio: «Yearbook 1» 28. Band of Horses: «Cease To Begin» 29. Neil Young: «Chrome Dreams II» 30. The White Stripes: «Icky Thump»

Jeg kommer tilbake til den norske "topp" plate-kåringen foretatt av Dagbladet.no

NHO skeptisk til lyntog

Finn Bergesen jr, administrerende direktør i NHO.


NHO frykter at en omfattende utbygging av et høyhastighetsnett i Norge vil skje på bekostning av andre nødvendige samferdselstiltak.
- Vi mener det er viktig å prioritere etter samfunnsmessig lønnsomhet. Det vil bidra til å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv, sier NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr.
Les mer på NHOs sider

Dette er også helt i tråd med det synet som jeg har forfektet tidligere (les mer i Østlendingen.no). Hvorfor griper Samferdsels- og kommunikasjonskomiteen så hjertelig en anledning til å få bort fokuset på sin egen udugelighet når det gjelder trafikkdrepte på våre veier? Med en engangsinvistering på rundt 7-9 milliarder kroner - ville de ha kunne sikret omlag 1200 km av våre mest trafikkerte stamveier og riksveier med midtrekkverk - og dermed spart oppimot 55 MENNESKELIV hvert år. (dette iflg. Statens Vegvesens egne tall).

Stortingets MC-klubb arrangerte møte


Stortingets MC-klubb, sammen med NMCu som stod som arrangør av et møtet på Stortinget i en torsdag kveld i slutten av oktober i år. Møtet varte i 3 timer, og var ment å skulle være rundt temaet miljø og sikkerhet.

Hallgeir Langeland (SV) er president i Løvebakken MC,
her sammen med Samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete


Hallgeir Langeland (SV) er president i Løvebakken MC, som var vertskap denne kvelden. Rundt hundre motorsyklister var invitert, og et panel bestående av Per Sandberg (FrP), Irene Johansen (AP), Hallgeir Langeland og Morten Hansen (NMCU) var paneldeltakere og svarte på spørsmål fra salen. Iflg. journalist fra mc24.no dreide debatten seg om kjente saker som årsavgift og wire-rekkverk.

Les mer på MC24.no

Møteulykkene er uten sidestykke de verste, sier seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen Finn Harald Amundsen

NOE MÅ GJØRES: Antall trafikkdrepte øker kraftig, og møteulykkene er uten sidestykke de verste, sier seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen Finn Harald Amundsen.. Er det på tide at noen tar grep?


Så langt i år er 15 prosent av de rapporterte ulykkene møteulykker/frontkollisjoner.
I disse ulykkene finnes 48 prosent av de drepte. Tilsvar ende tall for 2006 er 15 prosent av ulykkene med 42 prosent av de drepte. Tendensen mot at stadig flere blir drept i møteulykker/frontkollisjoner holder seg.

Når man ser på denne dystre statistikken - som faktisk er MENNESKELIV, så er det på høy tid at man SKRIKER ut, og at de som sitter med ansvar - er sitt ansvar bevisst. Tallene ovenfor er drepte menneskliv, hvert og en med sin familie, venner og nærområde med et smertelig savn etter noen som brått og brutalt blir revet bort og drept. I tillegg til disse tallene kommer alle menneskeliv som bli lemlestet og hardt skadde, mange av dem for resten av sitt liv.

Idag reiser vår Statsminister, Finansminister og Miljøminister til Bali, for å vise at vi i Norge er bestemann i klassen når det gjelder å bevilige penger til international miljøvern. Med seg har de løfter om flere milliarder til felles kamp for et bedre miljø. De nyter stor respekt for at de står opp og gjør noe som gagner.
Men det de ikke skal og kan være stolt av - er at de med åpne øyner lar menneskeliv bli lemlestet og drept - når man sitter med kunnskap om hva som kunne ha reddet disse menneskene, og ikke tar de grep som er nødvendig, er men delaktig i de drap som skjer. Statistikken sier sitt - og statistikken skal ha sitt - så lenge INGEN TING blir gjort av våre politikere på Stortinget.

2 skolebusser i grøfta på Karmøy

Dette bildet er fra Karmøys næringslivssider

Det har vært en rekke utforkjøringer på de såpeglatte veiene i dag morges. To skolebusser kjørte i grøfta på Karmøy, men uten at noen ble skadd.

– Den ene bussen hadde avlevert unger på Sevland skole, mens den andre var på vei til skolen med unger. Begge fikk en forholdsvis myk landing, og ingen ble skadd, sier operasjonsleder Harald Myklebust i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til NTB.
Politiet fikk melding om bussene i grøfta klokken 8.39. Litt tidligere på morgenen fikk politiet melding om at fem biler hadde kjørt i grøfta på riksvei 511 ved Blikshavn på Karmøy.
Også i Rogaland ble det meldt om glaserte veier i morgentimenei dag. Flere bussruter ble innstilt på grunn av de usedvanlig glatte veiene.

mandag 3. desember 2007

Hele gjengen er på Facebook


De bruker Facebook til å avtale fest og lufte frustrasjoner foran eksamen. Og fortelle når de kommer hjem i julen. Jeg fikk personlig de første invitasjonene til desember/juleselskapene i november fra mine venner - og jeg har funnet tilbake til venner fra barneskolen hjemme i Lofoten og opp til videregående i Bodø via Facebook.

Les mer på aftenposten.no

Trygg Trafikk melder om flere drepte på Sørlandet


Fra en frontkollisjon 17. juli 2006 på E39 der 3 mennsker ble drept

23 mennesker har mistet livet på sørlandsveiene hittil i år.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i agderfylkene i november 2007 er to.
Tilsammen har 23 mennesker mistet livet i trafikken år, 12 i Aust-Agder og 11 i Vest-Agder.
Det er langt flere enn i fjor. Da omkom fire mennesker på veiene i Aust-Agder, og 13 i Vest-Agder.

I løpet av årets elleve første måneder har 219 personer omkommet på norske veier.

Tryggere trafikk i Nord-Norge?

Tallene er de beste på 40 år.


Ingen personer mistet livet i trafikken i Troms i løpet av november.
Én person omkom i Nord-Norge. Det var i Nordland, der en 47-årig varebilsjåfør mistet livet i ei utforkjøring.

Ved utgangen av november hadde 18 personer mistet livet i trafikken i Nord-Norge. Det er ti personer færre enn på samme tid i fjor.
Det er mer enn 40 år siden sist det var så lave dødstall i trafikken etter årets elleve første måneder, viser tall fra Statens vegvesen. Dette er svært gledelige tall.

Slik søker svenskene på Google

I Östersund törstar man efter kärlek medan Sundsvallsborna är mest sugna på sprit. Gävleborna tänker bara på pengar.
Så skulle man kunna generalisera utifrån sökmotorföretaget Googles sammanställning över populära sökningar i olika delar av landet.

8 av 10 mobiltelefoner stråler for mye


Ferske tall fra den svenske forskningsorganisasjonen TCO Develpoments viser at bare to av ti nye mobiltelefoner lever opp til de gjeldende kravene for stråling, det skriver Expressen.
Organisasjonen har testet telefonene HTC S310, Nokia 2610, Nokia 5500, Nokia E65 Nokia E90, Nokia N95, Samsung i600, Sony Ericsson P1i, Sony Ericsson S500i og Sony Ericsson W580i.

De aller fleste av telefonene i testen stråler for mye i henhold til TCO.
Bare Sony Ericsson S500i og Walkman-varianten av samme telefon, Sony Ericsson W580i, får godkjent i den ferske testen.

Resten av telefonene stråler ifølge TCOs krav for mye, og sammenliknet med tidligere tester utført av TCO er trenden nedadgående. Ikke bare stråler telefonene mer, de fungerer også dårligere enn tidligere.

Prince Philip's most hilarious howlers

Prince Philip's most hilarious howlers

The god of gaffes, Prince Philip can always be relied on to put his foot firmly in his mouth at the most inopportune of moments.
The gleeful acts of gaucherie he habitually commits while going about his official duties are rivalled only by those of the blooper-prone US president.
During a state visit to China in 1986, the royal rapscallion famously told a group of British students: "If you stay here much longer, you'll all be slitty-eyed". And speaking to a driving instructor in Scotland, he once asked: "How do you keep the natives off the booze long enough to get them through the test?"

In this gallery of gaffes, to celebrate the Queen and Prince Philip’s diamond wedding anniversary, MSN UK News brings you the Duke of Edinburgh’s most hilarious howlers.

Behov for 530 km midtdelere


Det er behov for midtdeler på 530 kilometer av landets veistrekninger.
Men siden 2000 er det bare bygd en femdel av dette.


En oversikt som fagbladet Vegen og vi har utarbeidet, viser at det bare er bygd 103,6 kilometer med midtrekkverk eller midtdeler siden årtusenskiftet, skriver VG.

Oversikten er basert på veimyndighetenes egne tall. Statens vegvesens regioner har bedt om midtdeler på til sammen 530 kilometer av veistrekningene, men ønsket er urealistisk, mener veidirektoratet.

– De 530 kilometerne var et ønske fra regionene, men det har ikke vært realistisk å oppfylle dette. I handlingsplanen for 2006 til 2009 er det lagt inn at det skal bygges 52 kilometer med midtrekkverk, sier utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet.

Les mer i Vegen og Vi

Midtrekkverk er et svært viktig tiltak for å hindre møteulykker, men i statsbudsjettet for 2008 er det satt av midler for bygging av bare 10 kilometer.

Det er region øst (230 kilometer) og sør (180 kilometer) som i 2003 meldte størst behov for bygging av midtrekkverk. Totalkostnadene ble i 2004 beregnet til mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

Fra VG idag:

- Vi reagerer på at investeringer til vei måles i kroner og øre, og ikke i liv og lemlestede, sier pressetalsmann Geir Tangstad Holdal i Foreningen nei til frontkollisjoner.

De ønsker at farten på utbygging av midtrekkverk på to- og trefelts veier økes kraftig.

- Det er snakk om mellom åtte og ni milliarder i en engangsinvestering. At ikke Norge tar seg råd til det i det kommende året er skandaløst, mener Tangstad Holdal.

Les mer fra VG her

Fra nyhetene 22.04.04 - Midtrekkverk skal redusere trafikkdødsfall

Oslo (ANB): Publisert 22.04.2004 - 07:41 Oppdatert 22.04.2004 - 09:39 - Du kan lese det her på sa.no

Vegdirektoratet håper å kunne redusere antall frontkollisjoner på norske veier. Nå foreslår de å tredoble antall midtdelere på spesielt utsatte strekninger.

I utgangspunktet ville Vegdirektoratet ha 500 kilometer med midtrekkverk, men etter en vurdering har de prioritert 80 kilometer med vegstrekninger. Disse skal etter planen få midtrekkverk i løpet av de neste fire år. Prisen blir nesten 600 millioner kroner.

De foreslåtte strekningene er plukket ut fordi det er registrert mange møteulykker der, samt at utbedringskostnaden ikke blir for høy. Vegdirektoratet har nå bedt regionene om å vurdere forslagene.

I utgangspunktet er det få veier i Norge som er brede nok til å få midtdelere, og direktoratet vil vurdere alternative tiltak for disse strekningene.


74-åring sovnet på E6


Vi har alle ett ansvar

74-åringen kom kjørende på E6 da han sovnet og havnet på et jorde. Dermed havnet bilen utenfor veien ved Rygge flystasjon.

Flaks
- Det skyldes utvilsomt ren flaks at mannens bil skjente til høyre, og at det der var et øde jordet. Hendelsen kunne generelt meget lett ført til tap av menneskeliv, skriver Moss tingrett i dommen.
Nå må mannen betale 5000 kroner i bot og mister førerkortet et halvt år.

Dette er noe vi alle ha et ansvar for - stopp og sov hvis du føler deg uopplagt og trett. Og til de styrende myndighetene - dere har IKKE lov til å sove - vi har et trafikkmiljø som desverre mange plasser ikke luker ut slike episoder på en mest mulig skånsom måte for møtende bilister, pga manglede midtrekkverk på våre mest trafikkerte veier.

Mandag ved slottet


Det er en forholdsvis mild desember-dag. Litt regnbyger i lufta.