lørdag 8. desember 2007

Steinar Gullvåg fra Ap-mot sin egen regjerings samferdselspolitikk.


På Stortingets talerstol fyrte stortingsrepresentant Steinar Gullvåg fra Ap løs mot sin egen regjerings samferdselspolitikk.

Han har et åpenbart poeng. Gullvågs hjertesukk er også nok en dokumentasjon på den sterke spliden internt mellom regjeringspartiene.

”I verdens rikeste land, der statskassen flommer over av penger, tør vi ikke gå i gang med større sammenhengende jernbaneinvesteringer fordi det truer den hellige og urokkelige budsjettbalansen” hevdet bl.a. Gullvåg i et oppsiktsvekkende flammende innlegg 6. desember i vår nasjonalforsmaling. Et innlegg som gjorde samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) så sint at hun raskt stemplet ham som illojal.

Det er utrolig spenstig å se at det finnes tenkende politikere, også i Arbeiderpartiet, som tenker selvstendig.
Les tidligere innlegg - Samfedselsminsiter Liv Signe Navarsete ønsker å bruke mer oljepenger til vei, jernbane og transport.

Det som blir spennende å se - er hvilken politiker som reiser seg, og tar oppgjør med egen regjerning når det gjelder deres behandling av trafikantene i et veimiljø som dreper ukentlig. Frontkollisjoner tar livet av 2 personer hver uke i gjennomsnitt. Over 100 personer blir drept, flere 100 liv blir lemlestet HVERT ÅR. Slik vil det også bli neste år. Statistikken krever sitt.

Men det finnes en løsning på alle disse meningsløse drapene. MIDTREKKVERK. På neste års statsbudsjett har regjeringen satt av penger til å bygge 10 km midtrekkverk på 2- og 3 feltsveier.
Ulykkesanalyser Statens vegvesen har gjort viser at 34 dødsulykker i 2006 kunne vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt. Skulle behovet for midtdeler blitt fulgt opp hadde det kostet 4,5 til 5 milliarder kroner, skriver fagbladet til Statens vegvesen "Vegen og vi".

Men INGEN i regjerningspartiet AP reagerer på dette. INGEN. Fram til i slutten av november i år hadde 95 liv blitt drept i frontkollisjoner.

Løvene sover........hvem våkner først?


Les mer om Steinar Gullvåg på Wikipedia
Les mer om denne saken i Tønsberg blad - Raste mot Gullvåg
Les også fra Dagsavisen - Togopprør brer seg i Ap

Ingen kommentarer: