mandag 3. desember 2007

Slik søker svenskene på Google

I Östersund törstar man efter kärlek medan Sundsvallsborna är mest sugna på sprit. Gävleborna tänker bara på pengar.
Så skulle man kunna generalisera utifrån sökmotorföretaget Googles sammanställning över populära sökningar i olika delar av landet.

Ingen kommentarer: