torsdag 31. januar 2008

Manglet rekkverk som sikkerhet - Arbeidstilsynet stengte byggeplassen


Arnt-Olav Steinsland her sammen med sin datter Andrea, og deres kone og mor Anne-Cathrine ble drept i en frontkollisjon, den 17. juli 2006 på E39. I ettertid er det ikke gjort noen tiltak av de ansvarlige myndighetene til å sikre stedet mot lignede frontkollisjoner.
Dette må da føles som et hån for de etterlatte og andre trafikanter?


Arbeidstilsynet har stengt byggeplassen i Stjørdal der en skoleelev falt ned fra et stillas i går.

Den 14 år gamle utplasseringseleven falt cirka seks meter ned og pådro seg bruddskader. Entreprenøren stengte byggeplassen etter ulykken i går. Nå forlanger Arbeidstilsynet at stengningen forlenges. - Det manglet rekkverk på noen stillaser, og hadde de vært der ville ikke dette ha skjedd, sier overingeniør Ingar Haarstad i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Dette er et klart brudd på forskriftene og nå stenges byggeplassen til dette er utbedret, sier Haarstad. Han sier at det er flere ting rekkverket som nå må utbedres på de oppsatte stillasene. Forskriftene sier at det skal være et 90 centimeter høyt rekkverk på steder der det er risiko for fall.

Det er slik sikkerheten skal bli ivaretatt - er den ikke tilfredstillende må ansvarlige myndigheter gripe inn. Vi ser gang på gang at Statens Havarikommisjon for veitransport kommer med sine anbefalinger etter dødsulykker på våre veier, uten at noen av de ansvarlige myndighetene, verken tar ansvar eller gjør noe.  Dette er helt utrolig og helt uforståelig!

onsdag 30. januar 2008

Nasjonal Transportplan 2010-2019


Fra en frontkollisjon på E6 ved Biri, hvor menneskeliv ble drept fordi Stortinget over tid har lukket øynene!

Det foregår nå en diskusjon ang. statsråd Liv Signe Navarsetes håndtering og kommentarer rundt hva som har blitt sagt og hvilke styringer som har blitt lagt når det gjelder fagetatenes muligheter til å kommemedsine faglige anbefalinger, både til rammer for vedlikehold og investeringer. Killi var ute på nyhetene denne helgen med tall på hva som burde vært bevilget for at blant annet dobbeltspor på østfoldsbanen skulle kunne realiseres. Disse tallene var ikke tatt med i NTP 2010-2019.

Jeg er forsåvidt ikke overrasket over dette. Det må da ikke være noe tvil om at alle statsrådene har sine politiske agendaer i sine gjerninger - også Navarseter. Man kan like det eller ikke.

Når det gjelder NTP - har også jeg sterke følelser av at det lå store og strenge føringer fra departementene på hva fagetatene skulle mene og hvilke rammer man skulle forholde seg til. Dette har da også Navarsete sagt tydelig.

Så syns jeg man heller skal angripe ballen og ikke spilleren. Saken er at det er flere regjeringer som har latt Norge sakke akterut, både når det gjelder vedlikehold til jernbane og vei. Og dette kan altså nå Stortinget gjøre noe med - også via NTP 2010-2019. Alle partiene bør nå sette seg ned - og komme fram til et transport-forlik som har som mål å først og fremst redde liv, og utbedre veier og jernbane slik at miljø og økonomi blir ivaretatt på best mulig måte.

Les også: NTP 2010-2019:Innholdet ble rett og slett for sterkt for Samferdseldepartement.

mandag 28. januar 2008

Året 2008 er godt i gang - det er også drapene på våre veier

Ein mann i 20-åra frå Hallingdalen er stadfesta omkomen etter ei trafikkulukke på E16 i Lærdal.

Ein semitrailer og ein varebil støytte like før klokka 17 saman ved Saltkjelen på Ljøsne, mellom Lærdal og Borlaug. To personar var involverte i ulukka.

Ukjend årsak
- Eg kan stadfeste at føraren av varebilen er omkomen, seier operasjonsleiar Odd Arve Solvåg ved operasjonssentralen i Florø.

Det vi også kan stadfeste er at E16 mellom Lærdal og Borlaug ikke hadde fysisk midtdeler her som drapet skjedde...............det skjer på nytt og på nytt uten at noen på Stortinget ROPER UT! STOPP!!

533 fakkelbokser ble tent til minne om 28 drepte og 505 skadde i opplandstrafikken i 2007.

Faklene brant på begge sider av E16 på en strekning på 1.2 kilometer i Vang i Valdres i kveld.

- Dette er en markering som er viktig for å minnes de som har omkommet i trafikken, men det er også viktig å løfte blikket framover, sa leder Sigmund Hagen i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg under åpningen av arrangementet i kveld.
- Sterk opplevelse

En lysprosesjon til kirken ble ledet av blant annet samferdselsminister Liv Signe Navarsete og biskop Solveig Fiske.
- Det er en sterk opplevelse å være med på dette, sa samferdselsministeren.

Hun mener at det både er et politisk ansvar, men ikke minst også hver bilist sitt ansvar å sørge for at ulykkestallene går ned. Flere enn Liv Signe i Regjeringen bør nå få opp øynene for alle disse meningsløse drapene på våre største stamveier, fordi vi IKKE tar oss råd til å ruste opp veiene og skape et veimiljø som ikke dreper eller lemlester liv fordi man gjør en liten feil, eller andre som man møter på vår vei.