onsdag 10. september 2014

Petter Northug - framsnakk trafikksikkerhet!

Cover fra boken om skiløperen Petter Northug
I dag kom boka om Petter Northug. "Northug. En familiehistorie" heter boka, som er skrevet av Sverre M. Nyrønning. I boken blir også Northugs kjøring i rus og med for høy fart tatt opp. Man kan mene mye om innpakning og innhold, og mange gjør også det.

Jeg tenker det viktigst angående selve promillesaken er at Northug fortsetter å ta et oppgjør med en adferd i trafikken som er helt uakseptabel. Ikke bare satte han seg selv og sin venn i stor fare, men også alle andre trafikanter som beveger seg ut på veien.
Så lang
t har Northug vist anger og vil gjøre opp for sine handlinger. Nå kommer straffesaken opp - og Northug vil bli behandlet på lik måte med andre personer som kjører i ruset tilstand og med for høy fart.

Lavere bomsatser - bra for trafikksikkerheten

Stokke ordføreren mener lavere bomsatser på E18 vil føre til sikrere sideveier i kommunen.

Jeg har tidligere fått høre at høye bomsatser på våre nye gjennomgangsveier gjør at både ungdom og noe av tungtrafikken velger sideveiene. Istedenfor nye moderne trafikksikre veier, velger de med andre ord mange smalere sideveier som oftes ikke er møtefrie veier, og dermed mer trafikkfarlige veier. Dette er en uheldig effekt ved mange bomstasjoner med forholdsvis høye bomsatser - istedenfor å lede trafikken inn på disse veiene som ofte er møtefrie og trafikksikre for å få ned trafikkulykkene velges det andre alternativer.