onsdag 10. september 2014

Lavere bomsatser - bra for trafikksikkerheten

Stokke ordføreren mener lavere bomsatser på E18 vil føre til sikrere sideveier i kommunen.

Jeg har tidligere fått høre at høye bomsatser på våre nye gjennomgangsveier gjør at både ungdom og noe av tungtrafikken velger sideveiene. Istedenfor nye moderne trafikksikre veier, velger de med andre ord mange smalere sideveier som oftes ikke er møtefrie veier, og dermed mer trafikkfarlige veier. Dette er en uheldig effekt ved mange bomstasjoner med forholdsvis høye bomsatser - istedenfor å lede trafikken inn på disse veiene som ofte er møtefrie og trafikksikre for å få ned trafikkulykkene velges det andre alternativer.

Stokke-ordfører Erlend Larsen har vært bekymret for sideveistrafikken som følge av at enkelte vil unngå å betale bompenger. Han mener dette vil føre til sikrere sideveier i kommunen.

Her er hva
Erlend Larsen (H), Stokkes ordfører skrev på sin offentlige facebook-profil:
"Dagens glad-nyhet var at bompengekostnadene gjennom Vestfold blir halvert i forhold til hva det lå an til under den forrige regjeringen! Med 57 kroner for å passere på den flotte veien i 110 km/t håper og tror jeg at sideveistrafikken blir minimal! Det betyr samtidig at innbyggerne langs våre tre sideveier får en tryggere hverdag......"


Her er fra intervjuet med NRK:
Stokke-ordfører Erlend Larsen mener en lavere bompengesats gjennom Vestfold vil bremse den fryktede trafikklekkasjen til sideveiene. 

Ingen kommentarer: