torsdag 5. desember 2013

Frivillighetens dag

I dag, 5. desember avholdes Verdens Frivillighetsdag i regi av FN. En lite kjent, men uhyre viktig dag for bærekraftigheten i et fungerende samfunn. Også innen for trafikksikkerhet er det mange frivillige som legger ned en stor innsats. 

Denne bloggposten vil jeg vie til en av de mange tusen frivillige som brenner for en sak, og som bruker mange 100 timer av sin fritid til å hjelpe andre, Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen.

Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen, her på café i Drøbak i forbindelse med et av sine opphold på Kress, Sunnaas sykehus. Foto: Geirr Tangstad-Holdal

søndag 20. oktober 2013

Snubletråd - med livet som innsats

Regjeringen Stoltenberg, her ved finansminsiter Johnsen endret veinormalen få dager før de går av - og overlater regningen til ny regjering. Selv ønsket de bare å bygge 22 km med midtrekkverk på to- og trefelts vei i 2014.
Snubletråd i Statsbudsjettet
Torsdag den 10. oktober endret Regjeringen Stoltenberg II retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veier skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

lørdag 19. oktober 2013

1000 har bestilt BMWs elbil i3

BMW i3
I midten av november lanseres BMW sin første, serieproduserte, elbil i3.
BMW i Norge kan fortelle at de så langt har rundt 1000 bekreftete reservasjoner.


Det er en kompaktbil med en rekkevidde på 160 kilometer. Effekten er tilsvarende 170 hestekrefter, og bilen veier ikke mer enn 1,2 tonn. Akselerasjonen fra null til hundre er oppgitt til 7,2 sekunder. Prisen er 250.000 kroner.

mandag 14. oktober 2013

Et Transportdepartementet og -vesenEtt departement og en fagetat. Bildet er hentet fra Nasjonal transportplan 2010-2019
Transportdepartementet
I august så vi de uheldige konsekvensene av at Kystverket ikke er organisert i samme departement som de andre store samferdselsaktørene i Norge. I 2014 skal en utredning om fast forbindelse mellom Vestfold og Østfold være ferdigstilt. Denne skal bestå av en broløsning som kombinerer vei og jernbane, og vil ha enorm betydning for hele østlandsregionen. I utredningsprosessen er det Statens vegvesen og Jernbaneverket som samarbeider. Kystverket tilhører Fiskeridepartementet og er ikke involvert i prosessen, bortsett fra å sikre seilingshøyde ved brokryssing.

Den ubehagelige sannheten

Denne kronikken stod på trykk i en rekke aviser sommeren 2012.

Ikke fem øre til midtdelere på dødsveiene, meldte VG i 2008.

Når det gjelder frontkollisjoner/møteulykker har vi stadig tall som viser at vi ligger om lag dobbelt så høyt som svenskene (sett i forhold til folketall). I alt ble 68 drept de fem første månedene i 2012 på norske veier og 101 på svenske. Det vil si at Norge har 136 drepte i forhold til Sveriges 101, justert i forhold til folketallet.

onsdag 9. oktober 2013

Dårlig nyhet - snik den ut på en fredag

Det er en kjent sak at man gjerne sniker ut dårlige nyheter på en fredag, og da helst etter kl 16.

Skjermdump: Aftenbladet.no
Svik sier Bellona: Månelaningsprosjektet på Mongstad. 

Fredag ettermiddag ble det innkalt til en pressekonferanse med Ola Borten Moe og Bård Vegar Solhjell. Straks etterpå meldte NRK at regjeringen skrinlegger Mongstad-prosjektet.

mandag 7. oktober 2013

Her er regjeringserklæringen - Høyre og Fremskrittspartiet


Erna Solberg, statsminsiterkandiat. Foto: Fra konferansen Møtefri og sikker vei som foreningen Nei til Frontkollisjoner 15. mars 2013.
Etter tolv dager med sonderinger og seks dager med forhandlinger, får vi nå vite hva slags regjeringsplattform Høyre og FrP har blitt enig om.

lørdag 5. oktober 2013

Se Erna Solberg og Siv Jensen med nye øyne

Når journalist, fotograf og redaksjonene skal formidle en nyhet har de tekst og bilde som sine verktøy. Dessuten prioriterer redaksjonen gjennom størrelse på oppslaget, plassering i avisen og plassering på siden. I tillegg om hvordan nyheten skal presanteres.

I dag ble det kjent at Norge kanskje skal ta i mot Syrias kjemiske våpen for å destruere dem på norsk jord. I den forbindelse presenterte nrk.no nyheten med et bilde av Erna Solberg og Siv Jensen slik:

Kanskje var dette det eneste bildet NRK hadde å velge? I de fleste tilfellene er det ikke tilfeldig hvilket bildet redaksjonene velger å bruke når en nyhetsak blir presentert.


torsdag 3. oktober 2013

Elbil sensjasjon - Nissan Leaf og Tesla Model S topper salgslistene

Nå har det skjedd. I september topper Tesla Model S salgslistene. Elbil-sensasjonen har kjørte forbi alle konkurrentene – og en ekte luksusbil er akkurat nå Norges mest solgte.

tirsdag 1. oktober 2013

To bomstasjoner stenges idag

I går var siste dag for to bomstasjoner i Vestfold og Oppland. Begge blir stengt før planlagt.


Tilfeldigvis skjedde dette dagen da FrP fikk med i samarbeidsavtalen sine krav om mindre bompengefinansiering. Men disse to bomstasjonene forsvinner fordi veiene er nedbetalt.

I Sande på E18 skjedde stengingen tre år før planlagt på grunn av høy trafikkvekst. Den andre bommen som hadde sin siste arbeidsdag i går var bommen på E16 mellom Lunner og Gardermoen.
Dermed blir turen til og fra hovedflyplassen billigere for de som kommer fra Opplandstraktene.

What does The Fox say?
Mannskoret "Wenches gulltruper" fremførte sangen "What does the cod say" på Matfestivalen i Lofoten i helga.

torsdag 26. september 2013

Alkobom ved norske havner

Fra den automatiske "nykterhetskontrollen" ved havnen i Göteborg i Sverige.
Ny alkohol-boom i Göteborg havn har stoppet den først mistenkt berusede føreren.
Mandag morgen blåste en merkbart påvirket vogntogsjåfør og han er nå mistenkt for promillekjøring.

Sjåføren kom med fergen Stena Line fra terminalen i Tyskland og mistenkte hadde over 1,0 promille alkohol i blodet.

onsdag 25. september 2013

Riksvei 3 - rusissk rulett

I forslaget til Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 som ble lagt fram denne uken åpnes det for at det kun skal bygges 6 km ny møtefri og sikret vei med midtrekkverk på dødsveien Rv.3. 
For meg er dette er stort paradoks samtidig som Vegvesenet sier: Vi ønsker å videreutvikle rv 3 som en viktig veiforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim!  Spesielt når vi allerede idag vet at rundt 80-90 % av tungtrafikken og mesteparten av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim foregår på rv. 3
Spesielt på vinterstid med skiftende føreforhold er det med hjerte i halsen mange forserer riksvei 3. Bildet: famsimile østlendingen.no/foto:Rolf Arne Moen
I første fireårsperiode legges det også opp til å starte byggingen av ny rv 3 på strekningen Ommangsvollen – Grundset i Hedmark, inkludert ny rv 25 fra kryss med rv 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

tirsdag 10. september 2013

Hold kjeft, Erna Solberg!

Stortingsrepresentanten Truls Wickholm (AP) var lut lei av at Høyre-lederen Erna Solberg snakk om dårlig veistandard sommeren 2008.
 - Erna må bare holde kjeft om temaet norske veier, sa Truls Wickholm til VG.

Hold kjeft, Erna uttalte Arbeiderpartiets Truls Wickholm til VG 17. juli 2008 etter at Høyres Erna Solberg hadde vært på rundttur igjennom Vestfold og Agderfylkene dagene før. Faksimile: VG.no

Truls Wickholm, fagforeningens mann vant kampvoteringen mot Håkon Haugli, og ble nominert på 7. plass på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste 2013. Wickholmen satt i 2008 i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Erna Solberg tok utsagnet til Wickholm opp i sin tale til Høyres landsmøte 2009:lørdag 7. september 2013

Investering i infrastruktur - god forvaltning av vår rikdom


Hva er viktigst:
Sikre veiene raskes mulig, slik at vi hindrer drepte og hardt skadde, eller stå på ideologiske prinsipper?

Jeg har flere ganger tidligere berørt temaene prosjektfinansiering av vei, se nedenfor.
Uavhengig om man velger prosjektfinansiering eller Offentlig og privat samarbeid (OPS) er dette mer rasjonelle og effektive måter å bygge vei på en dagens årlige bevilgninger via statsbudsjettene, noe som med rette av mange blir kalt klattvis utbygging.

Kan vi bygge og sikre våre veier raskere enn idag? Ikke bare betyr det flere sparte liv og færre hardt skadde, men også reduserte byggekostnader ved større helhetlig bygging av nye veitraseéer.
NRK skrev i august 2013 om bompengefinansiering. To av de fire største veiprosjektene i Norge akkurat nå er i Innlandet; E6 fra Gardermoen til Stange, og E6 fra Ringebu til Otta.
De to andre er Ryfast i Stavanger og E18 i Vestfold.

fredag 23. august 2013

Statsminister Stoltenberg - du sårer oss

Statsminister Jens Stoltenberg, du skuffet stort og sårer oss som pårørende på TV2 Duellen. Som leder i en forening med mange pårørende har vi stadig kontakt med mennesker som har mistet noen av sine aller kjæreste eller selv har blitt hardt skadd i frontkollisjoner på våre veier. Mange følte du nesten harsellerer med kunnskapen om hvor effektiv sikre og møtefrie veier er. 

Du og dine rådgivere har besittet kunnskapen om hvor effektiv midtrekkverk er. Helt tilbake fra 2004 da de første rapportene kom angående norske erfaringer med bruk av midtrekkverk. Og siden da har det i årene blitt bekreftet ved nye rapporter.

SINTEF-rapporten "Effekt av midtrekkverk på to- og trefelts veg" fra 2004 evaluerer fire teststrekninger med midtrekkverk på to- og trefeltsveger i Norge. Møteulykkene er blitt borte, og de øvrige erfaringene er stort sett gode. Rapporten anbefaler at midtrekkverk på to- og trefelts veg tas i bruk i Norge som et effektivt virkemiddel mot møteulykker.

I tiden fra arbeidet med stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner den 17. juli 2007 og fram til i dag, har vi hørt mange viktige og riktige ord fra politikere i posisjon.
Politikerne sier og gjør
Allerede 14. juli 2007 uttaler daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik (Sp) på NRK Lørdagsrevyen: «Vi driver kontinuerlig og bygger både midtrekkverk og sette i gang andre tiltak for å redusere ulykkesrisikoen, og me ønsker å auka takten i dette arbeidet framover.»
I første statsbudsjettforslaget som kom etter at statssekretær Tungesvik uttalte seg til NRK kom det en økning på hele 1 km. I forslag til statsbudsjettet for 2008 hadde regjeringen økt satsingen på midtrekkverk i 2007 på 9 km til 10 km i 2008.
I statsbudsjettet for 2010 på side 46 sies det: «Regjeringen har som hovedmål at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.» Nullvisjonen. Og på side 47: «Bygging av midtrekkverk på to- og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene.» Side 48: «Feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 pst. av dødsulykkene.

De siste seks årene fra og med 2006 har det i gjennomsnitt hvert år blitt bygd 18,95 km møtefrie 2/3- felts veier med livreddende midtrekkverk. Når din regjering selv sier at slike sikrede veier vil redusere antall drepte med opp mot 80% og hardt skadde med 45%, så må vi kunne si at dette ikke er veldig ambisiøst.
Regjeringen fulgte ikke opp inneværende NTP 2010–2019 når det gjelder etablering av møtefrie og sikrede veier med midtrekkverk. På side 15 i NTP 2010–2019, spalte to står det: «750 km riksveg blir utbetra med midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiks-utbetringar.» Både vi og daværende samferdselsminister Navarsete mente dette betydde en kraftig økning i satsingen på bygging av livreddende midtrekkverk.
750 km midtrekkverk skulle utgjør i gjennomsnitt 75 km pr. år i NTP-perioden. Allerede to år inn i NTP perioden lå regjeringen hele 110.5 km bak Nasjonal Transportplan. Vi ble da fortalt at byggingen av midtrekkverk skulle trappes opp senere i NTP-perioden. I statsbudsjettet for 2013 har dere bevilget penger til å fullføre kun 19 km med midtrekkverk på 2/3 felts riksvei. Dette er 2 km mer enn det som skal fullføres i 2012.
De seks første månedene av 2012 ble det registrert 528 frontkollisjoner med totalt 828 drept og skadd i frontkollisjoner på norske veier. 42 personer hadde omkommet og 92 var blitt hardt skadd. Dødsulykkene i frontkollisjoner utgjorde da i denne perioden over 50% av antall drepte i trafikken. Fra og med 2006 til 2012 har 598 personer blitt drept i frontkollisjoner. Totalt har 12.949 personer blitt skadd og av disse hele 1.576 blitt alvorlig skadd i frontkollisjoner.  Bak hvert tall befinner det seg familier og venner i bunnløs sorg. 
For alle oss som på en eller annen er involvert i det viktige arbeide til den landsdekkende foreningen Nei til Frontkollisjoner, vil sette pris på at du som landest statsminister også i debatter tar våre familiers skjebner på mer alvor, og samtidig gjør ditt ytterste for å skjerme fremtidige familier fra å bli rammet fra alle disse trafikktragediene, på grunn av manglende sikkerhetsbarrierer på våre høytrafikerte veier.
Trafikantene og myndighetene har et stort felles ansvar. Og dette ansvaret må alle ta. Er det noe vi vet med sikkerhet - ja, så er det at mennesker vil gjøre feil. Også i fremtiden.
For hver kilometer sikret vei vi får, vil antall tapte menneskeliv og hardt skadde reduseres!

mandag 14. januar 2013

Statsminister Jens Stoltenberg: - Slippe å høre maset

Faksimile fra Avisa Nordland

Jens Stoltenberg var idag på årets Solamøte. Han innledet den årlige konferansen, og forklarte spøkefullt at han omsider kom til konferansen for å slippe å høre mer på maset fra Svein Fjellheim som inntil nylig var hans statssekretær.