tirsdag 1. oktober 2013

To bomstasjoner stenges idag

I går var siste dag for to bomstasjoner i Vestfold og Oppland. Begge blir stengt før planlagt.


Tilfeldigvis skjedde dette dagen da FrP fikk med i samarbeidsavtalen sine krav om mindre bompengefinansiering. Men disse to bomstasjonene forsvinner fordi veiene er nedbetalt.

I Sande på E18 skjedde stengingen tre år før planlagt på grunn av høy trafikkvekst. Den andre bommen som hadde sin siste arbeidsdag i går var bommen på E16 mellom Lunner og Gardermoen.
Dermed blir turen til og fra hovedflyplassen billigere for de som kommer fra Opplandstraktene.


– Neste år regner vi med at en til to bompengeordninger kan avvikles. De
n som ligger nærmest i tid er Rv 4 Reinsvoll – Hunndalen forbi Raufoss. Denne regner vi med blir avviklet våren 2014, ifølge Statens vegvesen Også på Lunner har trafikken vært høyere enn planlagt, så bommen forsvinner etter ti år, og ikke femten som planen var opprinnelig.

Men i området vil det kanskje snart komme nye bomstasjoner. Riksvei 4 fra Lunner til Jaren skal nå utvides til fire felt, og her er det planlagt en bom på kommunegrensen mellom Gran og Lunner.

Les også bloggposten: Trafikkprognoser

Ingen kommentarer: