lørdag 5. januar 2008

Slottsparken


Ligger badet i snø.
Foto: Geirr Tangstad-Holdal, Sony Ericsson K800i
Klikk på bildene for å se en større versjon

fredag 4. januar 2008

Ingen drept med midtdeler - før midtdeler kom ble 6 drept fra 1999-2004


Midtdeler redder faktisk liv! Seks mennesker omkom på strekningen mellom Stangeland og Osli på E39 fra 1999 til 2004. Så kom midtdeleren, og siden har ingen liv gått tapt.


Tallene fra Statens Vegvesen viser tydelig midtdelernes effekt. Både Trygg Trafikk og Vegvesenet ser hvor positivt dette tiltaket har vært. – Poenget med midtdelerne er å unngå møteulykkene. Den siste dødsulykken skjedde bare noen måneder før vi satte dem opp, opplyser overingeniør Svein Kyte i Vegvesenet

Les mer: Aftenbladet.no - Ingen omkomne med midtdeler

Hva er det dagens Regjering og Storting ikke forstår, eller vil forstå? De foreløpige tallene fra 2007 viser at 127 menneskeliv ble drept i frontkollisjoner/møteulykker. I år har Regjeringen ved Statsminister Jens Stoltenberg i spissen satt av penger til å bygge 10 km. 10 km midtdelere for hele 2008! Dette er å kaste glor i øynene på folket. Statistikken vil også i år kreve rundt 100 menneskeliv så lenge vi ikke evner å ta tak i dette store problemet, og gjøre noe nå!

Hvem er modig nok av våre Stortingspolitikere til å rope ut: Nå er det nok!

17. juli 2006 ble min lillesøster Anne-Cathrine, min svoger Arnt Olav Steinsland og min niese Andrea drept på E39 i Rogland da en trailer kom over i motsatt kjøreretning. Smerten og savnet kan ikke beskrives!

torsdag 3. januar 2008

129 drept i frontkollisjoner i 2007

Minnelys i veikanten

Trygg Trafikk senker pulsen på E18 i Stokke søndag. Målet er å rette oppmerksomheten mot fylkets mange trafikkofre.

For fjortende gang inviterer Trygg Trafikk til en markering av trafikkens ofre i Vestfold. I år vil markeringen skje i Stokke på E18 og Skjee kirke. Trafikken skal bremses ned, og fakler over antallet skadde og omkomne på fylkets veier i fjor tennes langs veibanen.
– Markeringen er ment å synliggjøre omfanget som trafikkulykker har. Man leser stadig i avisene om at det har skjedd en trafikkulykke, men alle disse hendelsene skjer utover tid, slik at omfanget ikke blir like synlig, sier Mette Magnussen i Trygg Trafikk.

Denne markeringen foregår over hele landet nå i starten av det nye året 2008. I fjor ble det drept 233 personer i veitrafikken. Og av disse var altså 129 drepte i frontkollisjoner.
Hverken Regjering, Stortinget eller de større mediahusene som feks NRK og TV2 viser noe særlig interesse for dette fenomenet. Vi lar mer eller mindre stilltiende dette skje år etter år.
Statens vegvesen har planene klare til å kunne spare 55 av disse livene hvert år ved en engangsinvistering på mellom 4,5-5 milliarder kroner på våre større stamveier og riksveier.

I følge Trygg Trafikks foreløpige oversikt har altså 129 av de omkomne i veitrafikken i 2007, eller litt over halvparten, mistet livet i frontkollisjoner/møteulykker.

- Utbyggingen av et veinett med midtrekkverk må forseres, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg. Fordi trafikken er så tett straffes bilister i dag med døden hvis de på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet eller en liten feilvurdering kommer over i motsatt kjørebane. Midtrekkverk ville reddet mange av disse 129 menneskenes liv.


I år 2008 har Regjering og Stortinget klart å sette av penger til ca 10 km midtrekkverk på 2/3 felts veier over vårt langstrakte land. DETTE ER EN SKAM!

Samtidig så syns jeg det er interresant å se våre regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter som i disse dagene stiller opp som hovedtalere i forbindelse med minnesmarkeringene som foregår nå. Det er tydeligvis ikke måte på hvor stor forståelse og medfølelser som kommer til dage akkurat NÅ.

onsdag 2. januar 2008

Nyttårstale

Fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold -I år skal vi tenke vei og sykehus


Nytt sykehus og bedre veier blir hovedoppgavene i Østfold i år. Det mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Nytt sykehus på Kalnes er en viktig sak for Østfold, og Ole Haabeth forventer et positivt vedtak i 2008. - En av de virkelig store oppgavene i 2008 er å få en avgjørelse på utbyggingen av sykehuset, og å få en fortgang i den planprosessen, sier Haabeth.

I tillegg er det flere oppgaver innen infrastrukturen som må tas tak i, mener Haabeth. En raskere utbygging av E18, og veiproblematikken innenfor de største byene i ytre Østfold, må løses. - Da vi fikk E6 og E18 på plass, så fikk man med sideveistiltakene på E18, mens sideveistiltakene til byene i ytre Østfold skulle komme som en egen sak.

Det er positivt at våre fylkespolitikere tar tak i de store uløste oppgavene innen samferdsel og trafikksikkerhet. Vi trenger helt klart et sterkere engasjement og pådriv innen denne viktige 
sektoren, spesielt når vi ser at våre modige løver på Stortinget ikke evner å gjøre noe med 
disse store utfordringene vi står ovenfor.  Vi har nettopp avsluttet nok et år med dramatiske økninger i antall trafikkskadde og med samme antall drepte som årene før. Året 2008 vil også kreve rundt 100 menneskeliv i bare frontkollisjoner, sier Geir Tangstad Holdal.

tirsdag 1. januar 2008

Godt Nytt år - 2008

H.M. Kongens nyttårstale, nyttårsaften 2007.
"Et årsskifte kan være en anledning til å se dagene som kommer med nye øyne. Alt for ofte går vi oss fast i gamle spor, og så glemmer vi å se etter mulighetene som tross alt er der.
Nyttårsaften gir oss mulighet til å stanse opp et øyeblikk og la tiden stå stille. - Det hender noen ganger, når jeg går på jakt, at jeg drikker fjellvann rett av hendene. Av og til, når det er ekstra godt å leve, ønsker jeg at jeg kunne stanse tiden og holde den fast i slike skålformede hender. - Hvor ofte setter vi oss egentlig ned og tenker over hva vi fyller dagene våre med? Hvor ofte haster vi ikke fra ett sted til et annet, uten å forstå at livet er det som ligger imellom? I stedet for å gjøre livet til en vandring, gjør vi det til en transportetappe mellom vugge og grav."

Jeg ønsker med dette, spesielt våre folkevalgte på Stortinget, et bedre nytt år 2008. Utgangspunktet for trafikantene er desverre ikke så mye bedre enn året som har gått. Også i år vil det bli offret rundt 100 menneskeliv i frontkollisjoner.

Jeg utfordrer dere herved - slik H.M. Kongen gjorde det i sin nyttårstale

- Året 2008 kan være en ny anledning til å se på trafikksikkerheten med litt nye øyner. Altfor ofte går vi i de samme fotspor/stier som våre forgjengere. Dere sitter med fantastiske muligheter til å gjøre noe - la ikke historien dømme dere for deres tafatthet. GJØR NOE!

mandag 31. desember 2007

Skremmende vekst i antall trafikkskadde for 2007


Antallet mennesker som skades i trafikken viser en skremmende vekst.

Ifølge tall fra politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen er det i år registrert omtrent 10 prosent flere trafikkulykker med personskade, enn på samme tid i fjor.
Antallet trafikkdrepte ser ut til å bli som fjoråret, som har vist en økning i antall drepte fra 2005.

Bak statistikken og ulykkestallene
skjuler det seg mange tragedier både for ofre og pårørende. Alle som har vært innblandet i en trafikkulykke vet hvor traumatisk det er for både kropp og sjel. 12.000 mennesker har blitt trafikkskadd i år. Kostnadene er enorme både for samfunnet og ikke minst det enkelte menneske som blir berørt.

Vi har oppnådd mye bedre trafikksikkerhet på mange områder i Norge . Vi har fått mer trafikksikre biler som tar høyde for menneskelige feiler.  I 1970 ble 560 mennesker drept i trafikken her til lands. I år regner vi med at 245 mennesker blir drept. Over en halvering. Men desverre ser vi at den positive utviklingen har snudd de 2 siste årene med flere drepte og skadde liv som resultatet. til tross for at både trafikk og fart har økt i samme tidsrom.

I Nasjonal Transportplan gjelder fortsatt «Nullvisjonen». Det ambisiøse målet om at antallet trafikkdrepte eller livsvarige skadde skal bli null. Hvor realistisk en slik målsetting er, kan selvfølgelig diskuteres. Visjonen er likevel viktig og riktig. Den forteller oss alle at trafikkulykker har enorme kostnader, for samfunn og enkeltindivid. Et av resultatene fra «Nullvisjonen» er at også biltrafikken har fått sin egen havarikommisjon. Men det ser foreløpig ut til at de anbefalingene som har kommet fra havarikommisjonen forblir en enbefaling i nok et dokument som støver ned i et arkiv et sted. Havarikommisjonen for veitransport ser ut til å ikke ha samme gjennomslagskraft som feks i lufttrafikken. Dette er svært urovekkende.


Mange faktorer er selvsagt med på å skape trafikkulykker. Når det gjelder sjåførens ansvar kan det være faktorer som: Høy fart, kjøring i rus,ikke tilpasse farten til vanskelige kjøreforhold, manglende bruk av bilbelter er typiske årsaker når det går galt.
Ifølge meldinger fra Trygg Trafikk og Statens vegvesen i sakens anledning mener de at det felles for alle faktorer som kan skape ulykker, er at den enkelte sjåfør kan påvirke og motvirke det som skaper ulykker. Samtidig bør det ikke være noe tvil om at et sikrerer veimiljø på våre veier, som tar høyde for de største antall gjentagende ulykker, kunne mange drepte og lemlestede liv vært spart. Her ligger ansvaret hos våre myndigheter, både de politiske og utøvende myndigheter i samferdselsektoren.

Studier viser at de aller fleste vurderer seg selv som kompetente og gode sjåfører. Dessverre har denne optimismen en bakside når vi sitter bak rattet. Vi kjører fortere, er mindre forsiktige og skaper oftere ulykker. I en nasjon hvor selvsikkerheten for øyeblikket er på bristepunktet og samtidig som vi har en av de dårligste veistandardene i vestlig verden,  er det kanskje ikke så rart at det smeller oftere?

Kilde: Trygg Trafikk

søndag 30. desember 2007

Solnedgang Oslo - tatt fra Homansbyen mot Nesodden
Bilder tatt fra min terrasse i Homansbyen 30. desember 2007 fra ca kl 15:22 - 15:33
Foto: Geirr Tangstad-Holdal, Sony DSC-W85
(klikk på bildene for å se en større versjon)