torsdag 3. januar 2008

129 drept i frontkollisjoner i 2007

Minnelys i veikanten

Trygg Trafikk senker pulsen på E18 i Stokke søndag. Målet er å rette oppmerksomheten mot fylkets mange trafikkofre.

For fjortende gang inviterer Trygg Trafikk til en markering av trafikkens ofre i Vestfold. I år vil markeringen skje i Stokke på E18 og Skjee kirke. Trafikken skal bremses ned, og fakler over antallet skadde og omkomne på fylkets veier i fjor tennes langs veibanen.
– Markeringen er ment å synliggjøre omfanget som trafikkulykker har. Man leser stadig i avisene om at det har skjedd en trafikkulykke, men alle disse hendelsene skjer utover tid, slik at omfanget ikke blir like synlig, sier Mette Magnussen i Trygg Trafikk.

Denne markeringen foregår over hele landet nå i starten av det nye året 2008. I fjor ble det drept 233 personer i veitrafikken. Og av disse var altså 129 drepte i frontkollisjoner.
Hverken Regjering, Stortinget eller de større mediahusene som feks NRK og TV2 viser noe særlig interesse for dette fenomenet. Vi lar mer eller mindre stilltiende dette skje år etter år.
Statens vegvesen har planene klare til å kunne spare 55 av disse livene hvert år ved en engangsinvistering på mellom 4,5-5 milliarder kroner på våre større stamveier og riksveier.

I følge Trygg Trafikks foreløpige oversikt har altså 129 av de omkomne i veitrafikken i 2007, eller litt over halvparten, mistet livet i frontkollisjoner/møteulykker.

- Utbyggingen av et veinett med midtrekkverk må forseres, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg. Fordi trafikken er så tett straffes bilister i dag med døden hvis de på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet eller en liten feilvurdering kommer over i motsatt kjørebane. Midtrekkverk ville reddet mange av disse 129 menneskenes liv.


I år 2008 har Regjering og Stortinget klart å sette av penger til ca 10 km midtrekkverk på 2/3 felts veier over vårt langstrakte land. DETTE ER EN SKAM!

Samtidig så syns jeg det er interresant å se våre regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter som i disse dagene stiller opp som hovedtalere i forbindelse med minnesmarkeringene som foregår nå. Det er tydeligvis ikke måte på hvor stor forståelse og medfølelser som kommer til dage akkurat NÅ.

Ingen kommentarer: