mandag 19. november 2007

Hardangerbrua blir utsettModell av Hardangerbrua
Foto: Statens vegvesen


Hardangerbrua vert utsett etter at samferdsleminister Liv Signe Navarsete avlyser anbodskonkurransen om tilførselsvegane. (Hardangerbrua fra Wikipedia)

Brua var opprinnelig kostnadsberegnet til vel to milliarder kroner!
Årsdøgntrafikk: 2000 kjøretøy, beregnet for 2011

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete la i statsråd 16.11. fram forslag om å avlysa anbodskonkurransen om tilførselsvegane til Hardangerbrua.  (les pressemelding fra Samferdselsdepartementet)

- Det pristilbodet som er kome inn, er langt høgare enn prisoverslaget som ligg til grunn for Stortinget sitt vedtak.

- Difor gjer me no ei omleggjing frå å byggja tilførselsvegane og deretter brua som to arbeidsoppdrag, til å samla dette i ei ny utlysing for heile bruprosjektet, forklarar statssekretær Steinulf Tungesvik overfor NRK Hordaland.

Dette vil etter alt å døme medføra at brua, som var planlagd opna i 2011, blir forsenka.

Miljøvernforbundet er meget kritisk til byggingen av denne brua, og iflg dem finnes det også spørreundersøkelser fra distriktene rundt, der flertallet ikke ønsker denne dyre brua.
Fra Miljøvernforbundet.no:
"Idag kom gjennombruddet for det Miljøvernforbundet har arbeidet med siden 1988. Departementet har d.d. Offentliggjort - etter Statsråd - beslutning (St. Prp. nr. 24) om time-out for Hardangerbroen. Prosjektet stanses og skal nå underkastes en ny Ekstern Kvalitetssikring."

Miljøvernforbundet har tidligere presentert en granskningsrapport
"Norges Miljøvernforbund presenterer her granskningsrapporten over skandaleprosjektet Hardangerbroen, som i begynnelsen av juni 2007 ble lagt frem for Stortinget.

I rapporten heter det: Hardangerbroprosjektet ble vedtatt gjennom en tilsiktet tendensiøs og manipulativ fremgangsmåte fra en liten men hard kjerne av politikere fra Hordaland og Hardanger støttet av et utilbørlig partisk veikontor og veidirektør."

Rapporten kan lastes ned her  

___________________________________________________
Fakta
___________________________________________________

Hardangerbrua

Total lengde: 1380 meter

Brospenn: 1310 meter

Bredde: 18 meter

Tårnhøyde over havnivå: 186 meter

Seilingshøyde: 55 meter

Årsdøgntrafikk: 2000 kjøretøy, beregnet for 2011


Golden Gate Bridge

Total lengde: 2737 meter

Brospenn: 1280 meter

Bredde: 27 meter

Tårnhøyde over havnivå: 227 meter

Seilingshøyde: 67 meter

Årsdøgntrafikk: 109.600 kjøretøy

Ingen kommentarer: