onsdag 21. november 2007

Promillekontroll i girspaken


Nytt alkohollås kommer fra bilprodusenten Nissan. Utsondrer kroppen alkohol over tillatt grense, får du ikke satt bilen i gir. I tillegg sladrer tre pustesensorer plassert andre steder i bilen om det er alkohol i luften.

Hvis du setter deg inn og har drukket, vrir om nøkkelen og skal sette bilen i gir. Men girspaken lar seg ikke rikke.

Da kommer stemmen: "Sensoren har oppdaget alkohol i håndflaten din. Du kan ikke bruke girspaken. Vær så snill å avstå fra bilkjøring".

Meldingen lyser også i midten av dashbordet. Og girspaken er like låst.

Akkurat denne bilen hadde likevel ikke kommet særlig langt, der den står i Nissans senter for avansert teknologi (NATC) i Kanagawa-perfekturet noen mil utenfor Japans hovedstad Tokyo.

Denne type teknologi blir kalt "Drunk Driving Prevention Concept Car"

- I Japan går antallet alvorlige ulykker forårsaket av alkoholpåvirkede bilførere ned fra toppåret 1995, men fortsatt er det altfor høyt, sier Kazuhiro Doy fra Nissans marketingavdeling for teknologi.

Også i Norge er dette et stort problem. Andelen drepte førere som var påvirket av alkohol og eller andre rusmidler var 22,2 prosent av det totale antallet drepte førere viser tall fra 2001/2002, ifølge Transportøkonomisk Institutt.

Dette bør komme raskt på plass

Anders Lie i Svenske Vägverket

Anders Lie tror at den nye sikkerhetsteknologien som for eksempel alkolås, kollisjonsvarslere, systemer som klargjør bilen for en kollisjon når den er uunngåelig, filskiftevarslere og kameraer som varsler om fotgjengere raskt vil bli vanlig utstyr i biler.

- Antiskrens ble utviklet tidlig på 90-tallet, og er ennå ikke standard på alle biler. Den nye sikkerhetsteknologien finnes, og da har vi ikke råd til å vente i 20 år på at bilene får systemene på plass, sier Anders Lie.

Svenskene har brukt alkolås aktivt i mange år slik at promillekjørere kan få tilbake førerkortet. Dessuten er det svært utbredt med alkolås på offentlige tjenestebiler.

På Lillehammer er 40 busser utstyrt med alkolås i et forsøksprosjekt.

Med det dårlige sikrete veimiljøet vi har her i Norge - bør vi så snart så mulig få istand alkohollås som standard utstyr i våre nye kjøretøy som slippes ut på veiene.
Ingen kommentarer: