onsdag 21. november 2007

Kina forurenser for 100 milliarder dollar


Dette er  en fabrikk miljøbyråkratene i Zunyi ville stanse,
men partitoppene holder foreløpig en beskyttende hånd
over utslipps-verstingene.


Kinas forurensninger i luft og vann kostern nasjonen rundt 100 milliarder dollar om året, nesten 6 prosent av BNP.

Det er hva Verdensbankens beregner at det er prisen Kina betaler for den raske økonomiske utvikling som til i  stor grad går ut over miljøet. Dette melder DN.se nå i ettermiddag.
 
I tidigare beräkningar har Världsbanken uppskattat att 400.000 kineser årligen dör på grund av luftföroreningar.

De senaste dagarna har luftkvaliteten i Peking varit förhållandevis bra. En blå himmel har synts över huvudet på de nästan 20 miljoner invånarna, och i norr och väster har konturerna av bergen synts. De flesta av årets dagar försvinner bergen annars bakom en ridå av smog, innehållande bilavgaser, sotpartiklar och utsläpp från fabriker.

Den dåliga luften resulterar, enligt Världsbankens rapport, i större skador än alla de floder och vattendrag i Kina som också är kraftigt nedsmutsade.

I de stora städerna orsakar den dåliga luftkvaliteten ökad förekomst av cancer och andra sjukdomar i lungor och andningsvägar. Det leder till frånvaro från arbete och skola, sa David Dollar, Världsbankens ansvarige i Kina och Mongoliet, vid ett miljöforum i staden Chengdu, enligt nyhetsbyrån Nya Kina.

Han pekade särskilt ut de minsta luftburna partiklarna (som mäter mindre än 10 mikromillimeter) som ett allvarligt hot mot hälsan. Tätheten av dessa partiklar är större i städer i norra Kina än i södra delen av landet. I Peking, där OS ska avgöras nästa sommar, var koncentrationen av de små och hälsofarliga partiklarna större än på de flesta andra ställen i Kina och i världen.

Miljöproblem tas numera på stort allvar av Kinas centrala ledning. Miljön har getts högsta prioritet i den senaste femårsplanen. Vad som sedan sker i praktiken på lokal nivå ute i landet är än så länge en helt annan sak.
Ingen kommentarer: