fredag 23. november 2007

30 000 lastebiler i året fjernes fra veien på Sørlandet

Jernbanenettet er i dag sprengt for godstrafikk, og mengden godstrafikk på veiene øker
mye mer en regjeringen har lagt til grunn i sine prognoser.

Regjeringen bevilger nå 5 millioner kroner til detaljplanlegging av to kryssingsspor på Sørlandsbanen.

Dette kan øke godstrafikken på strekningen betraktelig, sier informasjonsdirektør, Bjarne Ivar Wist, i operatørselskapet CargoNet, til NRK Sørlandet.

- Det er veldig positivt at dette planlegges og vi håper også at de så fort som mulig kommer i gang med å bygge disse kryssningssporene, for det er det som er viktig for oss.

Regjeringen planlegger to nye kryssingsspor på Sørlandsbanen, et i Rogaland, og et ved Nodeland i Vest-Agder.

Målet er at det skal være klart for utbygging allerede i løpet av 2008.

- Målet vårt er å sette opp flere godtog og lenger godtstog på Sørlandsbanen. Det klarer vi ikke i dag, på grunn av begrensninger i infrastrukturen.

Og økt trafikk på jernbanenettet vil føre til redusert trailertrafikk på veiene. Ifølge utregninger gjort av jernbaneverket, kan så mye som 30 000 lastebiler i året, fjernes fra veistrekningen.

- Det er vanskelig å gi eksakte tall på det, men at vi kan øke med flere tog og flytte flere biler fra vei til jernbane, har vi absolutt tro på, sier Wist.

Dette er virkelig en gledelig nyhet. Både for miljøet generelt, men spesielt så lenge man har et trafikkmiljø som ikke ivaretar sikkherhetene til bilistene. E18 og E39 dreper ukentlig menneskeliv gjennom året på disse veiene pga manglende sikring.Ingen kommentarer: