tirsdag 30. desember 2008

Hva skal til for å få politikerne og ungdom til å ta sikkerheten på alvor?

- Til tross for at nesten 95 prosent av alle bruker belte, ser vi stadig at særlig ungdom velger bort bilbelte. Hvorfor de gjør det er noe vi undersøker nærmere. Svarene regner vi med å få tidlig i 2009, slik at vi kan sette inn de tiltak vi mener vil få effekt, sier Amundsen iflg VG.no.

Ifølge tall fra Trygg Trafikk har totalt 236 personer mistet livet i trafikken i løpet av de 11 første månedene i 2008. I samme periode 2007 mistet 218 personer livet på norske veier. Det går med andre ord i feil retning når det gjelder trafikkdøden på våre veier.

I mange år har frontkollisjoner/møteulykker drept rundt 50% av alle drepte på veiene.

Fra flere hold har det kommet bevis på bevis at fysisk midtdelere på 2/3 felts veier løser disse tragiske ulykkene 100% effektivt. Allerede i 2004 kom det 2 rapporter fra Sintef som understøttet dette. Vi har et klassisk eksempel fra E18 igjennom deler av Vestfold - dødsveien - som nå har lukket ut alle disse drapene. Dette burde være et av mange kraftige signaler til våre politikere som er satt til å følge opp våre stam- og riksveier.

Regjeringens løsning de 3 siste årene er desverre dyster lesning:

De har bare klart å bevilge penger til fysiske midtdelere på 2/3 felts veier

2007 9 km midtdelere

2008 10 km midtdelere

planlagt 2009 15 km midtdelere

Og i ettermiddag smalt det igjen - nå på en av våre stamveier - Europavei 6: En eldre kvinne ble alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler på E6 i Oppdal i Sør-Trøndelag tirsdag ettermiddag, melder VG.no

Samferdselsministeren mener bilistene må ta seg sammen, men svensk rapport viser at dårlige veier er hovedårsak til 72 prosent av dødsulykkene.

Svensk rapport fra Folksam slår fast at vegstandarden er avgjørende.

Vi må da evne å gjøre noe mer aktiv for å sikre våre veier bedre enn vi får til idag - samtidig som vi alle som ferdes i trafikken er nødt til å ta forhåndsregler og sikre oss så godt vi kan.

Flere frontkollisjoner idag - med drepet og hardt skadde, iflg VG og Dagbladet.

Det gamle året er ikke før omme - før frontkollisjonene fortsetter i det nye året 2009, Én alvorlig skadet etter frontkollisjon

fredag 19. desember 2008

Bygg dårlig sikret, gårdeier dømt for uaktsomt drap

Hvem er ansvarlig for drapene på våre stamveier og riksveier som ikke tilfredstiller vedtattet veinormaler og sikkerhetsbestemmelser?Det var 7. januar at en 31 år gammel kvinne døde etter at hun ble truffet av murstein som raste ned fra en bygård i Trondheimsveien 6 i Oslo.

Eieren av bygården, en 54 år gammel mann, er nå dømt for uaktsomt drap i saken, iflg VG.no og Dagbladet.no.

I lørdagens Dagbladet.no kan vi lese at gårdeieren anket på stedet.

Retten betegner uaktsomheten som grov. Den framspringende delen av fasaden raste ned som følge av det retten mener er «mangeårig bevisst neglisjering av vedlikehold».
Bygården brant i 2003, og etter dette, valgte gårdeieren i 2005 å å fjerne et sikringsstillas og et «tunnelfortau». Den brannskadde fasaden hadde dermed ingen beskyttelse mot nedbør, fukt, forvitring eller mot å gli ut. Dette gjorde også at fotgjengerne ikke var beskyttet mot nedfall.
Året etter at sikringsstillaset ble fjernet ble det registrert et farlig nedfall fra fasaden, og derfor ga Oslo kommune varsel om pålegg og tvangsmulkt. Men tiltak ble aldri gjort.

Her har retten klargjort ansvaret for hvem som står ansvarlig for sikkerheten til menneskene som ferdes rundt bygget. Slik burde det også være på våre veier hvor mennesker daglig ferdes!

- Jeg håper denne dommen vil føre til at huseiere tar vedlikeholdsansvaret enda mer alvorlig, slik at tilsvarende hendelser kan unngås. Denne tragiske hendelsen viser at det ikke har vært gjort god nok jobb tidligere, sier direktør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten til Dagsavisen.

mandag 8. desember 2008

3 frontkollisjoner - 5 drepte og flere lemlestede liv

På E18 i Aust-Agder på Haslestad. Den omkomne kjørte personbilen. Vedkommende var alene i bilen. Sjåføren av lastebilen skal ha kommet uskadet fra kollisjonen. - En personbil har kollidert front mot front mot en lastebil. Det er alvorlig, sier operasjonsleder Asbjørn Enoksen ved Agder politidistrikt. Politiet fikk melding om ulykken klokken 08.40 mandag.

Se flere videosnutter

På E39 ved Åsane
- Det har vært en frontkollisjon. Etter det vi har fått opplyst har personbilen vært på vei sørover og bussen nordover, sier operasjonsleder Harald Lekven ved Hordaland politidistrikt. 
Den omkomne vil trolig bli hentet ut av bilvraket nå i formiddag. Vedkommende er ennå ikke identifisert. E 39 var fortsatt stengt ved 12-tiden i dag. - Vi måtte stenge E39 begge veier klokken ti. Det var store køer, sier vaktoperatør Morten Hansen i Statens vegvesen til bt.no.

Les mer på Dagbladet.no og VG.no

Tragiske katastrofer - nok 2 nye frontkollisjoner på våre stamveier uten fysiske midtdelere. Det skjer om igjen og om igjen - uten at verken Regjeringen eller Stortinget så mye som løfter et øyenbryn!! Dette er rett og slett HJERTERÅTT!

Jeg kjenner jeg blir kvalm og tårene presser på - liv på veien er ikke mye verdt! Snart er det jul og savnet etter de som blir drept og borte - vokser naturligvis for familie og venner!

En STOR skam er dette!!

Nå i ettermiddag kom det enda en forferdelig trist melding:

Tre personer er bekreftet omkomne og for to andre er tilstanden kritisk etter at en personbil og en trailer frontkolliderte på E134 like utenfor Seljestad hotell i Røldal mandag ettermiddag, melder Dagbladet og VG

lørdag 6. desember 2008

Ny Nasjonal transportplan 2010-2019 blir utsatt

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som var vaslet i januar, er utsatt. Den kommer tidligst i slutten av februar, opplyser samferdselsdepartementet. Årsaken er blant annet kravet om at store transportprosjekter skal kvalitetssikres i en tidlig fase. En slik sikring er en ny del av planprosessen og gjelder alle statlige investeringer over 500 millioner kroner.

Det er alltid lov å ha store forhåpninger til en Nasjonal transportplan, og spesielt i en tid med økonomisk nedgang bør det være ekstra rom for investeringer i vår infrastruktur, og da med det for øye å heve trafikksikkerheten og redde liv.

fredag 5. desember 2008

Fysiske midtdeler reddet nok en gang liv!

I følge Dagbladet.no  og VG havnet en taxisjåfør i den fysiske midtdeleren på E18 ved Sandvika utenfor Oslo.  Sjåføren ble hardt skadd da bilen kjørte inn i  midtdeleren på det svært glatte føret. 

På E18 er det 70 og 80 km/t - og takket være det fysiske midtrekkverket reddet trolig både sjåføren av taxi og førere/passasjerer i motgående retningen livene.

Ja til fysiske midtdelere på våre veier med en trafikk i døgnet på over 4000 kjøretøy er en start mot trafikkdøden og for regjeringens nullvisjon. Slik som vårt naboland Sverige har innført!

torsdag 13. november 2008

Biskop Tor B. Jørgensen er en velsignelse for den norske kirke

APPELL: Her ses biskop Tor B.Jørgenesen til høyre, sammen med nåværende styreleder i Nei til Frontkollisjoner, hr.adv. Gunnar Grette som leser opp en appellen foran stortinget i forbindelse med en demostrasjon mot vegdøden 1. september 2008. Advokat Mona Høiness ses bak Grette. Foto: Nei til Frontkollisjoner
Den norske kirke må raskt vedta en forbønnsliturgi for homofile par som inngår ekteskap, mener biskop Tor B. Jørgensen. i Sør-Hålogaland, ifølge en melding fra NTB.

Fra årsskiftet trer den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft, men kirken har ikke vedtatt noen egen liturgi for homofile som inngår ekteskap, melder VG.no

- Nå haster det med å få på plass en egen liturgi. Dette er noe som etter hvert gjelder mange i kirken, og for noen av oss begynner det å bli et samvittighetsspørsmål, sier biskopen til NRK.

Jørgensen sier det er viktig at homofile føler at de blir møtt på samme måte som heterofile i kirken, og at de derfor skal ha en egen liturgi. Av dette kan jeg ikke lese annet enn at biskop Tor B. Jørgensen nettopp her følger det viktigste budskapet i bibelen, nemlig budskapet om kjærlighet - og for å ta litt store ord i min munn, så er dette et flott eksempel på hvordan også personen Jesus levde i sin tid på jorden. Han var så absolutt inkluderende - samtidig som han var krystallklar mot dem som opphøyde seg selv til noen som hadde rett til å fordømme og dømme andre mennesker som ikke passet inn i deres menneskesyn.

- På den måten anerkjennes homofilt samliv, og de homofile blir tatt imot på en verdig og likeverdig måte i kirken, sier Bisop Tor B. Jørgensen. Nå håper biskopen at kirkerådet vil ta opp liturgispørsmålet, slik at man kan starte arbeidet med å utforme liturgien på Kirkemøtet til neste år.

Biskop Tor B. Jørgensen er en av flere faktorer som har gjort at jeg har valgt å fortsatt være medlem av den norske kirken. En kirke som jeg som barn lærte å kjenne som en trygg og god plass, fylt av kjærlighet.

torsdag 30. oktober 2008

Regjeringen bygger KUN 15 km midtrekkverk på 2 og 3 feltsveier i 2009

I 2008 budsjettet ble det planlagt 10 km midtrekkverk, og det ble bygd ca. 6 km.

I budsjettet i 2009 skal det ferdigstilles 15 km midtrekkverk. Svenskene bygger ca. 150 km midtrekkverk pr. år og reduserer like mange antall drepte og skadde som økningen er i Norge.

Løftet gjelder for perioden fram til utgangen av 2009, og blir gitt i et brev til organisasjonen Nei til Frontkollisjoner, skriver VG.no

Les også min blogg: Over 100 personer blir drept hvert år i frontkollisjoner!

I en tid hvor man trenger en aktiv motkonjuktur politikk, finnes det INGEN unnskyldning fra dagens regjering til å ikke ha en mer aktiv holdning mot sin egen nullvisjon på veien.

Dette er rett og slett altfor DÅRLIG. Menneskelig blir ofret pga en tafatt og altfor passiv regjering.

Vi trenger en aktiv handlingsplan mot nullvisjonen. Fra prat til praksis, som var det store slagordet til AUF i slutten av 80 og begynnelsen av 90 tallet!

Jens - jeg sier som jeg sa til deg under TV2s Landstinget våren 2008: DETTE KAN DU IKKE VÆRE STOLT AV!?

Les også fra den 4. november på VG.no: Bilist døde i frontkollisjon

onsdag 29. oktober 2008

Bankene må vise større samfunnsansvar!

Bankene er i ferd med å strupe boligmarkedet!

I slutten av oktober ligger det høyeste antallet boliger noensinne ute til salg. Bankenes lånestopp bidrar til å forsterke prisfallet.

I mange år har bankene tjent gode penger i et marked som har gått bare en vei. Samtidig har disse bankene lånt ut penger ganske så ukritisk, og gjerne finansiert opp til 100% av boligkjøpene.

Disse bankene bør nå ta et større samfunnsansvar og ikke plutselig stramme inn på sine utlånsregler, og dermed ramme privatpersonene som evt må selge med tap.Et eksempel på denne tilstrammingen fikk vi se mandag. Da skrev Dagens Næringsliv at alle de største norske bankene praktisk talt har sluttet å tilby mellomfinansiering. Slike lån hjelper folk under flytting, ved at de kan kjøpe ny bolig, før de selger den gamle.

Ser vi over til USA, så tar bankene der et mye større ansvar i nedgangstider - hvor de evt må ta tap hvis boligen blir solgt for mindre enn lånene som er pantsatt i den samme boligen.

Heldigvis har vi fremdeles Husbanken - en bank som låner ut for å hjelpe mennesker til en tilpasset bolig der de bor, innefor sine regler. Denne banken har mange av de private bankaktørene ved flere anledninger prøvd å fått nedlagt."Hvorfor trenger vi en statlig husbank, når kredittmarkedet fungere så bra?" Dette er et av utsagnene som har kommet ved anledninger der banknæringen selv har tatt til ordet for å nedlegge Husbanken.

Nå er altså tiden inne for bankene å vise litt mer samfunnsansvar, og følge opp Regjeringens og Norges Banks kredittpolitikk. Norges Bank vaslet forøvrig idag at de setter ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, skriver VG.no og Dagbladet.no nå.

Hvis ikke greier de virkelig å riste i boligmarkedet, og er med å forsterker nedgangen i markedet.Og som leder i Norges Eiendomsmeglerforbund formulerte seg til Dagens Næringsliv:- Bankenes praksis kan bli skjebnesvanger for boligmarkedet.

Les også idagens Dagbladet.no: Milliard i renteinntekt, men intet rentekutt
Kundene raser mot DnB NOR

tirsdag 28. oktober 2008

Oddvar Hansen fra Eigersund omkom tidlig mandag i en frontkollisjon på E 39, ved Kyllingstad.

Mine tanker går idag først og fremst til Oddvar Hansens nærmeste, hans familie og venner.

Dødsulykker i Rogaland

27. oktober: En mann i 50-årene omkom etter en kollisjon på E 39 sør for Kyllingstad.

23. oktober: En mann døde etter en utforkjørsel på riksvei 511 ved Skudeneshavn.

22. september: En mann i 20-årene omkom da motorsykkelen han kjørte havnet utenfor veien på rv 510 på Tjelta.

19. september: En 53 år gammel mannlig mopedfører døde av skadene etter en trafikkulykke i Ryfylkegata på Storhaug i Stavanger.

16. september: En 36 år gammel motorsyklist døde av skadene etter å ha kollidert med en personbil i krysset mellom Arne Garborgsvei og Torggata på Bryne i Time.

4. august: En trailersjåfør i begynnelsen av 30-årene døde etter at semitraileren han kjørte veltet i Ølen sentrum.

30. juli: En 55 år gammel kvinne blir påkjørt i et fotgjengerfelt i St. Olavs gate på Sandnes av en hjulgående gravemaskin fra Stangeland maskin og dør på stedet.

30. april: En 21 år gammel mann døde av skadene etter en utforkjøring på fylkesvei 131 på Rugland ved Vigrestad.

29. april: En 18 år gammel mann omkom etter en trafikkulykke ved Kopervik. Den 4. mai dør en 17 år gammel gutt som var passasjer i en av bilene av skadene han pådro seg i ulykken

23. april: En 81 år gammel mann omkom etter at han ble påkjørt av en traktor i et gangfelt ved Maxi storsenter i Sandnes.

8. april: En 20 år gammel kvinne døde av skadene hun pådro seg etter å ha kjørt i tunnelveggen i Byfjordtunnelen.

28. mars: En 71 år gammel kvinne ble påkjørt av en buss på Ruten i Sandnes, og døde av skadene 29. april.

20. mars: En 84 år gammel mann, føreren av en personbil, omkom etter en kollisjon med en brøytebil på riksvei 13 ved Vasshus i Suldal.

12. mars: En 14 år gammel gutt omkom etter å ha kjørt av veien med moped og ned i en elv ved Årdal i Lund.

1. februar: En 41 år gammel mann ble påkjørt og drept på Tjeltavegen i Sola.

15. januar: En 84 år gammel mann omkom etter å ha blitt rygget på av en lastebil på en gang- og sykkelsti like ovenfor Fjordkjøkkens anlegg på Varhaug.

8. januar: En mann i 40-årene omkom etter en front mot front-kollisjon mellom en personbil og en lastebil på riksvei 44 ved Høyland skule på Nærbø.

Kilde: Stavanger Aftenblad

Les mer på Stavanger Aftenblad: Omkom i ulykke

Mens drapene på våre veier foregår - sitter befolkningen som bor rundt Stortinget å diskuterer hvor forferdlig, katastrofalt, elendig osv alle forsinkelsene på buss, trikk, t-bane og tog er på det sentrale Østlandet. Togene mellom Ski og Oslo går feks hver halvtime, de fleste trikkelinjene har 10 min avganger eller enda bedre - hvert 5 min. Så det er jo helt KATASTROFALT når en trikk eller ett tog ikke kommer til tiden.....man kan jo riskiere å måtte vente HELE 30 min!

Vår Samferdselsminister kaller inn ledelsen i NSB og Jernbaneverket for å møte kritikken, og for å RYDDE opp. Les mer i Aftenposten om "Hastemøtet"

Selvsagt er det ille når noen kommer forsinket til jobb eller andre viktige møter. MEN noen kommer hverken fram til møtet sitt, sin familie eller andre avtaler. De blir DREPT før de når fram!

onsdag 22. oktober 2008

SVs landstyre diskuterer den nye nasjonale transportplanen 2010 - 2019

SVs landsstyre diskuterer i dag partiets forslag til nasjonal transportplan. Hallgeir Langeland og Kristin Halvorsen har lagt frem forslag til hva partiet bør gå inn for når de møter regjeringspartnerne Ap og Sp i forhandlinger.

Regjeringen skal legge frem sitt forslag til nasjonal transportplan i januar.- Dette blir tøffe forhandlinger. Sp presenterer seg som veipartiet. Vi i SV forsøker å markere vei der det ikke er jernbane. Tog er vår hovedprofil. Så prøver vi å tenke ras og vei i distrikt, sa Hallgeir Langeland da han presenterte forslaget for landsstyret

Jeg savner hva SV ønsker å gjøre med alle drepte på våre veier? Hva med trafikksikkerheten?

Over 100 personer blir drept hvert år i frontkollisjoner!

Dette har vi latt skje hvert år de siste 8 årene, uten at regjeringspartiet har løftet fingrene eller for den del sin røst mot alle disse drapene.

Hva legger SV i regjeringens nullvisjon på vei?Det ligger ingen motsetning i SVs ønske om å satse på jernbane, og å heve fanen for en sikrere vei. Jeg savner bare at SV nettopp gjør det.

Hvis ikke betyr de 2 tankene på en gang(som Langeland så ofte ønsker oss å tenke), svært lite for meg!

Jeg forventer av et parti som SV - at man foreslår, som i Sverige, at man sikrer alle våre stamveier og riksveier med en trafikk på over 4000 ÅDT (kjøretøy i døgnet) med fysisk midtdelere for å få ned drapene på våre veier! Dette MÅ inn i den nasjonale transportplanen for kommende periode.

Les mer på VG.no: Vil finansiere tog med flyavgift og bompenger

fredag 17. oktober 2008

Washington Post anbefaler velgerne å stemme på Obama

Washinton Post anbefaler på lederplass sine lesere å stemme på demokratenes presidentkandidat, og skriver at John McCain har bidratt til å gjøre valget enkelt med sin «skuffende valgkamp» og «sitt uansvarlige valg» av visepresidentkandidat.

Avisens lederskribent roser Obama for «de imponerende kvaliteter han har vist» i valgkampen, og mener han «har en sofistikert forståelse av verden og Amerikas plass i denne».

– Obama har potensial til å bli en stor president, mener Washington Post.
Avisen mener president George W. Bushs styre ofte har vært preget av «inkompetanse, arroganse eller begge deler», og frykter at John McCain som president ville ha støttet seg på mange av de samme aktørene som har bidratt til dagens problemer.

Etter det lille jeg har sett av klipp fra duellene, og de siste 8 årene republikanerne har styrt i USA under Bush ledelse er det ikke rart at Obama leder så klart på meningsmålingene bare uker før valget. La oss håpe at amerikanerne får en handlingsdyktig president, som evner å se USA som en del av en større helhet - og ikke bare som et verdenspoliti som skal rydde opp på sin måte. Obama virker også på meg å være en politikere som er den rette i tiden, en som evner å se USAs plass når det gjelder vår universielle største problem, nemlig den globale oppvarmingen av vår klode.

Les også: Dette er forskjellene mellom McCain og Obama

torsdag 16. oktober 2008

Døds- og skadeulykker øker i Vest-Agder

Vest-Agder fylke lå høyt på statistisk sentralbyrås lister over trafikkulykker i 2007. Nå ett år senere ligger fylket fremdeles høyt over antall ulykker.

Statistikken fra SSB viser en tydelig stigning i antall drepte på landsbasis fra perioden januar- september. 169 personer måtte i 2007 bøte med livet i trafikken. Så langt har 204 mennesker mistet livet i 2008. Vest-Agder fylke har hittil i år mistet 11 personer i trafikkulykker.

Dette er en fortvilet situasjon.

Årets statsbudsjett-forslag har satt av 17 milliarder kroner til veiformål. Det er 10 prosent mer enn i 2008. Det er også satt av mer penger til blant annet midtrekkverk.- Vi vet at midtrekkeverk er et trafikksikkerhetstiltak som virker, sier fungerende regionvegsjef ved Statens vegvesen Region Sør, Tore Kaurin, til fvn.no.

I statsbudsjettet for 2009 - er det kun satt av penger til E39 Storenes – Tangvall (igjennstående strekning), Søgne kommune i Vest-Agder (1,5 kilometer).

I tillegg får Region sør også oppstartmidler til utbyggingen av strekningen Vigeland – Osestad på E 39 i Vest-Agder.

Hva er strakstiltakene dagens myndigheter setter igang?
Ser vi noen i media rope ut - at dette kan vi IKKE godta?

Noen er nødt til å ta tak i dette NÅ - og ansvaret ligger hos dagens regjering.
Vi som bilister har også et stort ansvar når veiene er av en slik standard at trafikksikkerheten ikke blir ivaretatt på en tilfredstillende måte.
Media er nødt til å fokusere sterkere på dette - vi kan ikke sitte å se på at dette skjer!

Istedenfor å stadig måtte pøse på med penger for å få ned helsekøene, kunne vi ha brukt mer av midlene på å hindre at folk havner i disse køene. Få ned antall trafikkskadde - slik at helsebudsjettene ikke blir belastet! Tenk forebyggende!

tirsdag 14. oktober 2008

Hver sten som må snus, må snus for å få ned drapene på veiene

Fra korstoget mot trafikkdøden i Oslo 1. september 2008.


Regjeringen har tidligere vist liten vilje og evne til å ta tak i alle drapene på våre veier. Festtaler og nullvisjon holder ikke når man har en veistandard som dreper. Vi må evne å omsette festtalene til handling.

Jeg er derfor glad for all fokus og forskning på trafikkulykkene som skjer på vår vei.

Sintef har tidligere vist ved sine forskningsrapporter at vi kan gjøre mye for å få ned ulykkene. Allerede i 2004 la de fram 2 rapporter som fortalte at fysisk midtdelere forhindrer frontkollisjoner.

Holdningskampanjer er viktige - men vi må også evne å se lengre - også sikre våre veier slik at vi eliminerer flest mulig av trafikkulykkene med sikkerhetstiltak som feks autovern mot utforkjøringer, fysiske midtrekkverk mot frontkollisjoner som årlig dreper over 100 personer.

Vi må evne, som Langeland i SV ofte sier, å ha 2 tanker i hodet på samme tiden. Ikke bare tenke tog og jernbane, men også på å sikre våre eksisterende veinett. Om vi evt. må utvide veier, bygge flere 3/4 felts veier for å sikre sikkerheten og øke framkommeligheten, ja så må vi EVNE å gjøre dette. IKKE bare prate.

Les også: Stopp og sov-kampanje er kjent, men ikke flere som stopper

mandag 13. oktober 2008

Blir Norges best betalte veiarbeider

Harald Rafdal er tilsatt som ny konsernsjef i statseide Mesta. Rafdal tar over jobben etter Kyrre Olaf Johansen, som i april ble ansatt som ny administrerende direktør i det statlige eiendomsselskapet Entra.

I den nye jobben får Rafdal det øverste ansvaret for 2.800 ansatte. Rafdals forgjenger var en av de best betalte lederne i et statseid selskap. I 2007 fikk Kyrre Olaf Johansen utbetalt 2.757.203 kroner for sinn innsats i Mesta.

Den nye toppsjefen vil helst ikke kommentere sin egen lønn, men overlater den oppgaven til selskapets styreleder, Frode Alhaug.

- I og med at vi nå er i en mellomfase, så er ikke riktig alle betingelsene avklart, men Rafdal får en mer beskjeden kompensasjon enn Johansen, sier Alhaug til E24.

Men til tross for styrets beskjedenhet er det stor sjanse for at Rafdal blir Norges best betalte veiarbeider.

Den eneste som kan konkurrere er konsernsjefen i det private selskapet Veidekke, Terje R. Venold. Han hevet i fjor en samlet godtgjørelse på 3,9 millioner kroner. Men Venold leder et selskap som driver med alle typer byggearbeid.

Var det noen som snakket om økonomisk krise? I anleggssektoren virker det iallefall til å fortsatt være romslige tider for enkelte - etter en gigantisk opptur som har vart i mange år nå.

Selvom Rafdal ikke skulle lese dette - får jeg ønske han lykke til i en ny godt betalt lederjobb! Og skulle han ikke greie å utføre en god nok jobb, er jeg sikker på at han har fått forhandlet seg fram til en gylden fallskjerm.

Golden Gate investerer 310 millioner i sikkerhet

Den berømte Golden Gate-brua i San Francisco skal utstyret med nett, i et forsøk på å forhindre at folk kaster seg utfor og begår selvmord.

Selvmordsnettet får en prislapp på 310 millioner kroner og vil strekke seg 6 meter utenfor på begge sider langs den 1280 meter lange brua.

Hvert eneste år begår i gjennomsnitt 20 mennesker selvmord ved å klatre over det 1,2 meter høye gjerdet og kaste seg de 75 meterne ned i San Francisco-bukta.

20 personer hopper fra brua hvert år!

Les også: Midtdeler reddet 20 menneskeliv igår i Trøndelag på E6!
Hvorfor må distriktsveisjefene lete etter penger for å redde liv?

Les i Dagbladet.no : Golden Gate får selvmordsnett
og VG.no: Golden Gate får selvmordsnett

lørdag 11. oktober 2008

Verdenskongress på Hurtigruten, i regi av Adventure Travel Trade Association (ATTA)

Hurtigruten på tur sørover igjennom Raftsundet, Lofoten, neste stopp er Svolvær.
Vidoen er filmet sommeren 2008 av Geirr Tangstad-Holdal

Når nærmere 300 representanter for reiselivsaktører fra hele verden samles på MS Midnatsol 22. oktober, skal de få se hva Kyst-Norge har å by på.

Det er den amerikanske organisasjonen Adventure Travel Trade Association (ATTA) som har lagt sin verdenskongress, Adventure Travel World Summit, til Norge og Hurtigruten fra 21. til 25. oktober.

Over 300 personer fra reiselivsaktører verden over har meldt seg på konferansen og sjøreisen fra Tromsø til Bergen.

Arrangementet om bord på Hurtigruten er et samarbeid med Innovasjon Norge, som i tråd med deltakernes bransjefokus spesielt vil vise fram Norge som et reisemål for de med ønske om aktive opplevelser. Det legges opp til mange arrangementer underveis, både ekskursjoner og foredrag. Børge Ousland, en av verdens mest meritterte polfarere, er blant foredragsholderne om bord, i følge boarding.no.

onsdag 8. oktober 2008

Pinlig av VG - personforfølgelse igjen!

Nok en gang lukter VG kjendisblod!

Følgende har skjedd, dette kan du lese om på VG.no idag:

"Les også:Saera ringer spåkoner

- Jeg har en kjæreste som er spesialsoldat. Han er på hemmelige oppdrag og øvelser i utlandet, og jeg har private samtaler med ham via Forsvarets satellittelefon. Det er årsaken til at jeg har høye telefonutgifter, og til at dokumentasjonen på samtalene av sikkerhetsgrunner ikke kan utleveres, har Khan tidligere uttalt til Dagbladet.

Hun har nektet å oppgi navn eller alder på kjæresten, og heller ikke hvor han er stasjonert. Dette hevder hun er av sikkerhetsmessige årsaker, ifølge radiokanalen.

Har du tips om denne saken?Kontakt VG Netts journalister her!"

Her har de i artikkel etter artikkel hengt ut Khan for en personlig telefonregning hun måtte ha. Stortinget har sine regler, og følger opp personene med høye telefonregninger, og i dette tilfellet har Khan sagt at hun skal betale regningene selv pga størrelsen.

Så har altså VG funnet ut at de ønsker å fotfølge henne og hennes telefonregninger, og produserer artikler på løpende bånd i en av landets største tabloidaviser.
  • Saera Khan ringer spåkoner
  • Betaler tilbake
  • Khan lovet å legge kortene på bordet
  • Saera Khan (Ap) hadde skyhøye mobilregninger
og nå "Har du tips om denne saken? Kontakt VG Netts journalist her!"

Jeg liker dette ikke!!

Nå er det på tide at noen viser ansvar av APs ledende skikkelser på Stortinget, og står opp mot denne personhetsen fra media!

Hurtigruten - verdt en reise

Hurtigruten på tur sørover igjennom Raftsundet, neste stopp er Svolvær.
Bildet er tatt sommeren 2008 av Geirr Tangstad-Holdal

På en av tidenes verste børsdager, mandag, satte Hurtigruten rekord i antall solgte reiser i løpet av en dag.

Salget skjedde i forbindelse med at Hurtigruten presenterte 2009-programmet i Bergen. Norske bedrifter og interesseorganisasjoner kjøpte reiser for tre millioner kroner.Og dagen etter ble det solgt reiser for en million kroner i Ålesund.- Så langt har vi ikke merket mye til finanskrisen på salget, sier direktør for Hurtigruten Norden, Per Eide-Olsen.

Raftsundet, sommeren 2008. Foto: Geirr Tangstad-Holdal

For alle dem som ikke har tatt hurtigruten, vil jeg på det sterkeste anbefale en tur med disse fantastiske skipene. Sommeren med midtnattsol er selvsagt fantastisk i Nord-Norge, men vinterstiden med sitt spesielle lys er så absolutt noe helt spesielt. Om man ikke reiser hele veien fra Bergen til Kirkenes, finnes det mange alternativer.
Hva med å booke seg inn hos Norwegian til Bodø og reise med hurtigruten opp til Harstad/Tromsø og sørover igjen med fly fra Harstad/Evenes eller Tromsø lufthavn for de av oss som bor sør i Norge. Da får man med seg fantastiske Lofoten og Vesterålen, med sine magnetiske fjell, som reiser seg rett opp fra havet og stiger opp mot 1000 meter.

Sjekk Hurtigruten for mer informasjon om båtene


Hurtigruten - The World's Most Beautiful Voyage
Experience Norway's beautiful fjords and coastline with Hurtigruten.

Calling at 35 ports, Hurtigruten/The Norwegian Coastal Voyage is the lifeline along a stretch of the coast, characterised by its tremendous distances, scattered settlements and dramatic scenery.

Hurtigruten has been reliable for more than 100 years. Today Hurtigruten is a fascinating mixture of first-class passenger vessels and local working ships.

Read more on Hurtigrutens website

tirsdag 7. oktober 2008

Over 100 personer blir drept hvert år i frontkollisjoner!

Over 100 personer dør årlig i frontkollisjoner/møteulykker og regjeringen finner iår plass til kun 30 km fysisk midtdelere på 2/3 felts veier!

Fysiske midtdelere i statsbudsjettet for 2009

I 2009 vil det bli etablert midtrekkeverk på følgjande strekningar med to- eller trefelts veg:

E18 Hovettunnelen – Ris, Porsgrunn og Bamble kommunar i Telemark (2,3 kilometer)

E16 Sollihøgda – Sundvollen (delstrekningar), Hole kommune i Buskerud (5,8 kilometer)

Rv 7 (tre kurvar), Flå kommune i Buskerud (1,2 kilometer)

E39 Storenes – Tangvall (attståande strekning), Søgne kommune i Vest-Agder (1,5 kilometer)

E6 Helltunnelen – Værnes, Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag (To kilometer)

E6 Hotran – Gråmyra, Levanger kommune i Nord-Trøndelag (To kilometer)

I tillegg vil det bli sett i gang arbeid med å byggje midtrekkverk på E6 over Rudshøgda i Hedmark (6,2 kilometer) og på E18 mellom Ringnes og Mastemyr i Akershus (8,6 kilometer), til saman om lag 15 kilometer.

Det er planlagd opna 69 kilometer firefelts vegar med fysisk skilje mellom køyreretningane i 2009.

Stoltenberg: - Er ikke velgerfrieri
Vil sette i gang 14 nye veiprosjekter i 2009

Regjeringens nullvisjon begynner nå å tas mer på alvor

- Regjeringa aukar statlege midlar til trafikktryggleik med 450 millionar kroner. Dei mange tiltaka for å gjere sjølve veganlegga tryggare inngår i ei tiltakspakke som også legg opp til meir effektive trafikkontrollar og strengare sanksjonar mot dei som bryt trafikkreglane fleire gonger. Med denne trafikktryggleikspakka tek regjeringa eit viktig løft for å gjere vegane tryggare, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Totalt skal det i 2009 nyttast om lag 1 030 millionar kroner til særskilte investeringstiltak for trafikktryggleik langs eksisterande vegar. Av desse er om lag 930 millionar kroner statlege midlar, ein auke på om lag 450 millionar kroner eller 98 prosent frå 2008. Resten av midlane er bompengar. Tiltak mot dei mest alvorlege ulukkene skal prioriterast i 2009, mellom anna gjennom bygging av midtrekkverk, oppsetting av siderekkverk, bruk av sperreområde og anna midtmarkering, veglys, utbetring av kurvar og kryss, og bruk av automatisk trafikkontroll (ATK) for måling av gjennomsnittleg fart også over ei viss strekning. Det er elles lagt opp til ei skjerping i ordninga med prikkbelasting der 6 prikkar mot 8 i dag vil gje inndraging av førarkort. Trafikktryggleikspakka omfattar også tiltak for å sikre at tunge køyretøy er godt nok utrusta for norsk vinterføre.

Samtidig er det interessant å se på midlene som skal brukes til rassikring:
Regjeringa går inn for at det neste år skal brukast i alt om lag 650 millionar kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. Dette er ein auke på 130 millionar kroner eller 25 prosent frå 2008.
– I mange lokalsamfunn skaper faren for ras dagleg frykt og uro hjå dei som må ferdast på utsette vegstrekningar. Rassikring er difor eit oppgåve denne regjeringa prioriterer høgt, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Auken på posten ”Rassikring” er 34,5 prosent samanlikna med 2008.

Hvilket fokus har regjeringens samferdselspolitikk - når det kommer til spørsmålet om å ville redde menneskliv fra trafikkdøden? Går vi inn i problemområdene der vi vet at mennesker blir drept? Tar vi tak i de områdene der vi har en løsning på problemene, og vi vet hva som skal til for å redde liv? Eller går man i de samme sporene som før - distriktspolitikken spiller en stor rolle i hvor i landet pengene blir bevilget? Spørsmålene er absolutt relevante og bør tas alvorlig av dagens politikere. Til neste år er det stortingsvalg - og kampen om midlene har startet!

30 km med fysiske midtdelere
Det vil neste år bli ferdig i alt 21 større nye vegstrekningar som skal opnast for trafikk. Desse nye vegstrekningane omfattar mellom anna 69 kilometer med firefelts vegar, med fysisk skilje mellom køyreretningane. I tillegg til dette skal det byggjast og setjast i gang bygging av i alt 30 km midtrekkverk på eksisterande vegnett. Tiltaka til saman vil føre til at det på nye 100 kilometer blir eit fysisk skilje mellom køyreretningane.

Det er reist krav og behov om over 500 km med fysiske midtdelere som et strakstiltak for å prøve å redde de over 100 menneskene som blir drept hvert år på veiene. Regjeringens økning fra det katastrofale lave tallene for 2007 og 2008 med henholdsvis 9 og 10 km med fysiske midtdelere økes nå betraktelig - men IKKE nok. Det skal altså bare bygges totalt 1/5 nå, av det som Statens vegvesenets egne distriktskontor har meldt inn som behov, allerede i 2004.

Fortsatt drap på veiene!
Dette kommer til å bety at man også i kommende år - 2009, kommer til å miste mange mange av våre medmennesker i frontkollisjoner/møteulykker pga manglende fysiske midtdelere. Dette vil selvsagt også få ringvirkninger årene etter dette. Slik de manglende bevilgningene for 2007 og 2008 har fått for inneværende år. Drapene i trafikken skjer altså med vitende og vilje, og pga manglende vilje eller evne til å ta et skikkelig krafttak.

Tilslutt vil jeg også få rose regjeringen for at de evner å sette prosessen i fra saktegående lavgir til 1. gir. - deres nullvisjon er en visjon som må tas på alvor. Dagens budsjettforslag viser at man har øynet noe av det som faktisk må gjøres av pratisk politikk for å nå målet - nemlig regjeringens egen nullvisjon.

I mellomtiden kommer flere liv til å bli ofret inntil vi tar et større krafttak for å sikre våre veier.

Les også: Ruster opp veiene for 17 milliarder
1,3 milliarder ekstra til tog
Følg Kristins finanstale live
Her er budsjettvinnerne
- Vi vil prioritere velferd fremfor skattelette

Stoltenberg og Navarsete presenterer samferdselsbudsjettet

I år velger statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete å presentere samferdselsbudsjettet på Lysaker jernbanestasjon idag, torsdag 7. oktober kl. 13.15.
Stoltenberg og Navarsete presenterer samferdselsbudsjettet inne i et lokale under plattforma.

Tilgang til anleggsområdet (med verneutstyr) er begrenset til for en pressepool: NRK, TV2, Scanpix og TV Norge. Det er satt av tid til seperatintervju utenfor etter presentasjonen melder samferdselsdepartementet på sine sider.

Det er nok ingen tilfeldighet at nettopp Lysaker jernbanestasjon er valgt som sted for å presentere samferdselsbudsjettet. Ifjor ble samferdselsbudsjettet presentert av statsråden i departementets lokaler i Akersgaten, hvor en begrenset del av pressen var til stede. Det lå da ikke noen spennende signaler, slik regjeringen har lekket ut i forbindelse med årest budsjett.

Jeg forventer virkelig at trafikkdøden blir tatt på alvor, slik signalene kan tilsi at man er på vei mot. Det blir spennende å se hvor alvorlig Stoltenberg og Navarsete tar sin egen nullvisjon - og etterslep i forhold til Nasjonal Transportplan når det gjelder drepte på veiene.

Les også: Ruster opp veiene for 17 milliarder

fredag 3. oktober 2008

Endelig! - Regjeringen viser vilje til å gjøre noe med trafikkdøden!

Tiltakene fra Samferdselsdepartementet

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bruke 450 millioner kroner mer på trafikksikkerhet neste år enn i år.
Dermed blir det brukt til sammen 1,03 milliarder kroner på tiltak for trafikksikkerhet neste år.
Hittil i år er 203 menneske drept i trafikken.

- Vi håper at denne satsingen skal få ned tallet på dødsulykker neste år, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK.

Tre av fire dødsulykker i trafikken er møteulykker eller utforkjøring. Gjennom en rekke trafikksikkerhetstiltak vil regjerinen prøve å luke ut farlige feller på norske veier.

Det skal satses langt mer på midtdelere og siderekkverk langs norske veier, tiltak som kan hindre nettopp de vanligste formene for dødsulykker.
Bevilgningene skal også brukes til å sikre steder der gående og syklene må krysse bilveiene. Og førerkortene skal sitte løsere...

Men resten av budsjettet til vei og samferdsel vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete ikke si noe om før tirsdag.

Dette er ikke en dag for sent - frontkollisjoner har i år etter år utgjordt rundt 50% av de drepte i trafikken på vei hvert år siden 2000.

Allerede i 2004 kom det 2 forskningsrapporter fra Sintef som sa at fysiske midtdelere utelukket frontkollisjoner/møteulykker med opptil 100%. Og i flere år har distriktskontorene i Statens vegvesen meldt inn krav om over 500 km midtdelere.
Noen er nødt til å ta et grep og ansvar - og det gledelige ser ut til å være at det er en åpning og at noen andre i Regjeringen ønsker å lytte til vår Samferdselsminister. For jeg vet at hun ønsker så mye, mye mer enn dette.
Og når man i dagens VG kunne lese følgende:
Bilistene betaler en stadig større del av veibyggingen her i landet. I år vil nesten halvparten av riksveiinvesteringene være betalt med bompenger.

Midt på 1990-tallet utgjorde bompengene rundt 20 prosent av beløpene som gikk til å bygge ut landets riksveier. Siden den gang har bilførernes andel økt kraftig, og i år vil bompenger finansiere hele 45 prosent av utbyggingen av det statlige veinettet.
Vi er inne i en turbulent tid - både økonomisk og psykologisk for mange. Utviklingen i USA forplanter seg og viser seg stadig i nye varsler om renteøkning og permiteringsvarsel.
La oss sammen bruke denne muligheten til å investere mer av vår rikdom for landets beste. For økt sikkerhet på veiene - og for en bedre infrastruktur på vei og bane for framtiden.

onsdag 1. oktober 2008

14 personer mistet livet på veien i september

Arkivfoto: Fra en frontkollisjon på E18 tidligere iår, hvor liv gikk tapt.

14 personer mistet livet i trafikken i september. Det er nesten en halvering fra samme måned i fjor, ifølge foreløpige tall fra Trygg Trafikk.

I september i fjor var antallet omkomne 26. Men tallet for 2008 totalt er ikke lystig lesning.- Hittil i år har 202 personer omkommet i trafikken, mot 169 i 2007, en økning på 20 prosent, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til politiet.no.

Tendensen er at det siden sommeren har vært en nedgang i dødsulykker på veiene. Tidligere i år lå man an til en økning på 40 prosent, men nå er altså denne utviklingen bremset opp. Gjennomsnittlig antall dødsofre i septembertrafikken de siste fem årene har vært 21 omkomne.Tallene i september fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer, fire motorsyklister, en mopedist, en fotgjenger og en traktorfører, opplyser Trygg Trafikk.

Endelig noe positive tall fra en utvikling som første halvår 2008 så virkelig skremmende ut. Jeg venter med spenning på tallene fra regjeringen - som forhåpentligvis viser en mer aktiv holdning mot deres egen nullvisjon, og for aktiv handling for trafikksikkerheten og færre drepte liv på veien.

Les også: Halvering av antall omkomne i septembertrafikken

lørdag 13. september 2008

Guri Størvold, ny statsekretær i Samferdselsdepartementet

Guri Størvold - Foto: Nancy Bundt.

Guri Størvold er i statsråd, fredag den 12. september utnevnt til statssekretær for samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Utnevnelsen gjelder med virkning fra 15. september i år, og fram til utløpet av statssekretær Hege Solbakkens fødselspermisjon, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Størvold er 32 år og kommer fra Steinkjer. Hun har tidligere vært statssekretær for statsråd Åslaug Haga (2005-2008) og politisk rådgiver for statsråd Odd Roger Enoksen (1999-2000).

Størvold har studert statsvitenskap ved NTNU/Universitetet i Oslo, og hun arbeidet i perioden 2001-2005 som medierådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Størvold har også vært researcher i NRKs nyhetsavdeling (2000-2001) og arbeidende styreleder i Norges Bygdeungdomslag (1996-1999).

Jeg ønsker Guri Størvold lykke til i hennes nye gjerning.
Måtte vi få mange bedre og sikrere veier fremover!

Tidligere AP-statsråd, Matz Sandemann: - Fristill jernbane og Vegvesen

Fristill Jernbaneverket og Statens vegvesen.

La dem bli statsaksjeselskaper, og la dem selv låne penger til investeringer i veibygging og jernbane.
Dette er et av flere kontroversielle forslag som tidligere Ap-statsråd Matz Sandman i dag legger frem til det såkalte Østlandssamarbeidet, som består av åtte fylker. Dette blir trolig fylkenes uttalelse i forbindelse med Nasjonal Transportplan, men er ment å gjelde hele landet.

- Men å fristille jernbanen og veivesenet - blir ikke det bukken som skal passe havresekken?
- Tvert imot. I dag er problemet at havresekken er tom. Vi må få fylt den med havre. Og få etablert uavhengige selskaper. Så kan departementet og politikerne få dem på en armlengdes avstand og stille krav til dem, sier Sandman.

Syv alternativer til dagens system foreslås, enten hver for seg eller i en kombinasjon. Her er seks av dem:
  • Fristilling av Jernbaneverket og Statens vegvesen, som betyr at de blir statlige aksjeselskaper eller statsforetak. Betyr at de bl.a. kan gjøre låneopptak og planlegge fremdrift uavhengig at de årlige statsbudsjetter.
  • Offentlige utbyggingsselskaper som kan finansiere avgrensede og spesielt store prosjekter, og hvor fylker og kommuner kanvære medeiere.
  • Infrastrukturfond, som betyr at deler av oljeinntektene settes av til et fond hvor avkastningenbrukes til investeringer i vei- og jernbaneanlegg.
  • Lånefinansiering av store investeringer.
  • Flerårige budsjettvedtak, og ikke bare ett om gangen.
  • Mer offentlig-privat samarbeide (OPS)

fredag 12. september 2008

Liv Signe Navarsete ble i ettermiddag valgt til ny leder i Sp

Geirr Tangstad-Holdal og samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete, her i forbindelse med overrekkelse av et innspill til Statsbudsjettet for 2008, på hennes kontor.

Jeg stiller meg i rekken av gratulanter - og ønsker Liv Signe Navarsete lykke til som ny leder.

Jeg har fulgt vår Samferdselsminsiter i noen måneder nå - etter den fatale ulykken med min lillesøster, svoger og niese den 17. juli 2006, og etter stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner 17. juli 2007. Og jeg må innrømme at jeg har store forventninger til henne.

Det at hun idag ble utnevnt til leder i Senterpartiet, tror jeg er med å legge tyngde bak hennes ønsker om å gjøre noe mer ved infrastrukturen, enn det dagens regjering faktisk har klart å gjøre. Hun har tidligere signalisert ganske så klart, at hun ønsker å bruke mer av vår rikdom, til å investere i vår infrastruktur. Oppruste og bygge flere jernbanespor, ruste opp våre veier til mer trafikksikre veier for meg og deg.

Det haster med handlinger - ukentlig dør mennesker på veiene. Sist igår på en av våre stamveier, E18 i Aust-Agder ved Nedenes. Vi ser fram til veikartet, for fysiske midtdelere, som er klart fra Veidirektoratet i løpet av september mnd.

Men idag har jeg mest lyst til å gi Liv Signe en stor bukett med blomst, og ønske henne og partiet all lykke på ferden til et bedre og tryggere land å leve i.

Les også: Setter punktum for Haga-drama
Navarsete lukker døren for sentrum
Enstemmig for Navarsete

Nok en dødsulykke etter frontkollisjon på E18 i Aust-Agder
En mann omkom etter en front mot front kollisjon ved Nedenes på E18. En mor og et barn er fraktet til Sørlandet sykehus Arendal.

- En mannsperson er omkommet, og to er fraktet til sykehuset, sier innsatsleder Bernt Bjerke ved politiet, som befinner seg på stedet.Ifølge politiet dreier det seg om en front mot front kollisjon, og E18 er stengt i begge retninger. En enslig mannelig fører kom kjørende i Audi , mens en mor et barn kom kjørende i en Mitsubishi Carisma i motsatt kjøreretning. - Moren og barnet er fraktet til sykehuset, sier operasjonsleder Bård Austad ved Agder politidistrikt. Nøyaktig hva som forårsaket ulykken er foreløpig usikkert. - Vi vil ikke gå ut med det antatte hendelsesforløpet før vi er 100 prosent sikker, sier Austad. Brannvesenet opplyste til agderposten.no rett etter ulykken at de hadde reist ut til stedet, og at noen satt fastklemt i bilene. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesen arbeider nå på stedet. E18 er stengt etter den alvorlige ulykke, og det er omkjøring på riksvei 420 - gamle E18. - Omkjøringen er skiltet, det er også manuell dirigering, sier Austad. Operasjonssentralen fikk melding om hendelsen klokken 20.31 i kveld.

Noe så enkelt som et fysisk midtdeler ville også i dette tilfellet ha spart menneskeliv.

HVORFOR?

Les også: VG Mann omkom i frontkollisjon på E18

Dagbladet Mann omkom i frontkollisjon på E18

søndag 7. september 2008

SSB mener vi kan bruke 30 oljemilliarder årlig på vei og jernbane

Politikerne kan bruke 30 milliarder kroner mer fra oljefondet hvert år på vei og jernbane uten å ødelegge norsk økonomi, mener Statistisk sentralburå (SSB).

- Investeringer i denne størrelsesordenen kan gjøres innenfor handlingsregelen, som sier at staten kan bruke inntil 4 prosent av de oppsparte oljeinntektene, sier forsker Torbjørn Eika til Bergens Tidende. Han understreker at dette er avhengig av utvikligen i oljefondet, som blir styrt av oljeprisene og utviklingen på avkastningen til oljefondet (utviklingen på blant annet børsene rundt omkring i verden).

De siste årene har regjeringen brukt over 20 milliarder mindre enn handlingsregelen tillater. Dette har blitt brukt med frykt for press på økonomien med renteoppgang og inflasjon av dagens regjering.

Statsbudsjettet for 2009 og kommende Nasjonal Transportplan 2010-2019 blir derfor spennende lesning for alle som er opptatt av en sterkere og større innsats for å redde liv på veiene - med økte ressurser med fokus på trafikksikkerheten.


Det er lov å håpe at både statsministerens siste ønsker om å bruke mer penger på vei og jernbane, med fokus på sikkerheten, mer midtskiller på veiene, at regjeringens nullvisjon blir mer enn en visjon.

Fra Rv. 7 like sør for Nesbyen igår ettermiddag, 9 personer ble sendt til sykehus etter bare denne ene trafikkulykken.


Les også i Dagbladet: Ni til sykehus etter frontkollisjon på Nesbyen - Rv 7

Nå idag melder NTB at Senterpartiet vil bruke 40 milliarder kroner mer de neste fire årene. Det betyr at de vil utnytte den såkalte handlingsregelen om bruk av oljepenger maksimalt.

Les mer på VG.no: Sp vil bruke mer oljepenger

tirsdag 26. august 2008

Utbygningssjef i Vegvesenet, Aksnes: -Må bevilge mer til veier

Bare dager før regjeringen legger siste hånd på statsbudsjettet for 2009, er budskapet fra utbyggingssjef Lars Aksnes i Statens vegvesen ikke til å misforstå.
Han vil ha mer penger til vei – uansett om de skaffes gjennom bompenger, lån, såkalt prosjektfinansiering eller offentlig/privat samarbeid.

Vedlikehold
– Det er ikke alle steder storstilte nybyggingsprosjekter er løsningen. Minst like viktig er vedlikehold og oppgradering av de 27.000 kilometer med riksveinett i Norge, sier Aksnes til NTB.
Litt bredere veier, bedre lys, modernisert merking og nye sykkelstier. Dette er noen av dagens krav til en riksvei.
De såkalte stamveiene i Norge utgjør 8.500 kilometer av riksveinettet. Halvparten av all trafikk går på disse Europa-veiene. Her skjer også de fleste ulykkene. For å få dem opp på et moderne, forsvarlig nivå, anslo veivesenet i 2006 at det trengtes 230 milliarder kroner. Da ville oppgraderingen ta 30 år, og ikke 50-60 slik den forrige nasjonale transportplanen (NTP) la opp til.

Les mer i Rakkestad Avis: – Må bevilge mer til vei

Lundteigen (SP): "Det er veistrekninger som er så elendige at jeg blir flau

I morgen braker regjeringspartiene sammen på toppen av regjeringsbygget. Nå skal kampen avgjøres om neste års statsbudsjett - valgbudsjettet.


- Vi må opptre slik Einar Gerhardsen gjorde, sier Lundteigen til Aftenposten:

-Vi må fornemme hva som rører seg blant folk! Oppfordringen blir uttalt i en dårlig vedlikeholdt grøftekant i Kongsberg kommune. Per Olaf Lundteigen (Sp) sier han nesten synes det er pinlig å stå ved siden av en gravemaskin og gjøre et stort poeng av at veiene bør opprustes og vedlikeholdes bedre.
- Det er jo så opplagt, mener stortingsrepresentanten.
Likevel står han der og krever en kraftinnsats på veisektoren i neste års statsbudsjett. I morgen og i overmorgen braker regjeringspartiene sammen på den siste og avgjørende budsjettkonferansen om budsjettet. Sps folk har prioriteringen klar: Veier, jernbane, skoler og kirkes må rustes opp.

Jeg har store forventninger til dagens regjering og til statsminister Jens Stoltenberg. Regjeringen bygger sin samferdselspolitikk på null-visjonen - dette forplikter!

AUF hadde for noen år tilbake - da Jens var aktiv der - et ordtak som het: FRA PRAT TIL PRAKSIS. Jens jeg ber deg om å ta med deg dette - i morgendagens budsjettforhandlinger. La oss sammen evne å spare menneskeliv i trafikken - med å bygge et bedre og mer trafikksikkert veimiljø! Ta samferdselsminister Navarsete på alvor - når hun ønsker å bruke mer av vår fantastiske rikdom til å sikre og bygge bedre infrastruktur.

Les mer i Aftenposten: "Det er veistrekninger som er så elendige at jeg hadde vært flau om jeg hadde hatt så dårlig gårdsvei"

Navarsete: Tidlegare opning av E18 i Vestfold vil gi trafikktryggleik

Etter forhandlingar har Statens vegvesen og Skanska blitt einige om å opne strekninga mellom Langåker og Bommestad på E18 gjennom Vestfold før sommarferien 2009. - Eg er svært glad for denne avklaringa. Ei tidlegare opning av strekninga vil gi positive effektar knytte til både trafikktryggleik og framkome, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

mandag 25. august 2008

Fire nye skadd i frontkollisjon, nå på E39 i Bergen

Fire personer ble skadd i en frontkollisjon mellom to biler på E39 i Åsane utenfor Bergen mandag kveld.

- En av bilene havnet på taket. To personer ble sendt til Haukeland universitetssjukehus, to andre måtte oppsøke legevakten. Vi vet foreløpig ikke hvor alvorlig skadd de fire er, sier operasjonsleder Oddvar Nordfonn i Hordaland politidistrikt.

E39 krever stadig nye liv og lemlester mennesker!

Les også: Politiet fikk melding om ulykken klokken 18.46.
Se Lørdagsrevyen NRK1: Statsekretær lover økt satsing på midtrekkverk 14.07.07 direkte

torsdag 21. august 2008

Vi har ikke lov til å sitte der å sove!

Geirr Tangstad-Holdal reiser landet rundt i kampen for å bygge ut flere midtrekkverk på norske veier. Foto: Helge Aarrestad/NRK


I forbindelse med at jeg letet etter en sak som en journalist ønsket, kom jeg over dette innslaget Lørdagsrevy innslaget fra NRK 14.07.07, der daværende statsekretær Tungesvik i Samferdselsdepartementet uttalte seg på vegne av dagens regjering.
Varslet opptrapping
Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet sier arbeidet allerede er i gang.
- Vi driver kontinuerlig med å bygge ut midtrekkverk og setter igang andre tiltak for å redusere ulykkesrisikoen. Vi ønsker også å øke takten i dette arbeidet framover, sa Tungesvik.

I 2007 bygde de 9 km midtrekkverk - og resultatet av de ønskene til regjeringen i økning av takten resulterte i 1 km mer i statsbudsjettet for 2008. 10 km satte dagens regjering av til å bygge fysiske midtdelere på våre 2/3 felts veier!

Med andre ord - svært - svært lite har skjedd!

Resultatene ser vi blant annet på dødstatistikkene idag.

onsdag 20. august 2008

VG nett tilbyr nå tjenesten Twingly blogg

VG Nett har nå inngått en avtale med Twingly. Dette betyr at dersom du i din blogg linker til en VG-artikkel, så vil en link til bloggen din dukke opp i artikkelen. Uavhengig om du blogger i VG Netts egen blogg, eller om du blogger på Blogger, Wordpress eller andre bloggsystemer.

Les mer: Få bloggen din vist på VG Nett

tirsdag 19. august 2008

Yrkessjåførene frykter for sikkerheten til sine medtrafikanter

Over halvparten av yrkessjåførene som benytter E6 gjennom Gudbrandsdalen, frykter for sikkerheten til sine medtrafikanter.
Det viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført blant 140 yrkessjåfører, skriver Dagbladet.

For over 40 år siden ble det lagt planer for utbygging av E6 i Gudbrandsdalen. Fortsatt er ingenting blitt gjort. Yrkessjåførene i undersøkelsen frykter nå sammen med de ni berørte kommunene i dalen at det vil ta mange år før politikerne klarer å gjøre noe med europaveien.

Ifølge undersøkelsen er 35 prosent av yrkessjåførene helt enig eller enig i at forfatningen på veien er så dårlig at det er uforsvarlig å la vogntog kjøre der i det hele tatt.

Samtidig er 32 prosent av de spurte sjåførene svært bekymret eller bekymret for sin egen sikkerhet når de kjører strekningen mellom Ringebu og Otta. Videre sier 64 prosent at de har vært vitne til en ulykke på strekningen, mens 33 prosent kjenner noen som har vært involvert i en ulykke i området. (ANB-NTB)

Nei til Frontkollisjoner mobiliserer 1. september kl 12 i OsloBiskop Tor B. Jørgensen vil lede prosesjonen og den stille markering i Oslo 1. september kl 12.

1. september vil pårørende, trafikkskadde og trafikanter ha en stille markering i Oslo.
Nei til Frontkollisjoner har inviterer alle som vil delta i sin lille tropp hjertelig velkommen til å delta i denne markeringen.

Prosesjonen går fra rådhuset, via Stortinget til Regjeringsbygget. De ønsker på denne måten å markere at det må iverksettes strakstiltak for å hindre de altfor mange trafikk-tragedier langs våre veier. De vil å overleverer en appell til medlem i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, samt møte Statsministeren utenfor regjeringsbygget.

Les også: 77-åring alvorlig skadd i massekollisjon
17-åring omkom i utforkjøring

søndag 17. august 2008

To småfly frontkolliderte i lufta - fem omkom!

Dette er overskriftene som møtte leserne av nettavisene over det ganske land idag.

Og når jeg dukker inn i nyhetene skjedde denne ulykken i luften utenfor Coventry i Storbritannia søndag. Dette er selvsagt tragisk!

Men samtidig illustrere dette hvordan sikkerheten er i lufta i forhold til feks på veien.

Når dette først skjer i lufta - uavhenig i Norge eller utlandet, får dette store overskrifter i media! Og ikke misforstå - det skal få stor oppmerksomhet - for dette skal ikke skje!

Les mer: To småfly kolliderte i lufta - fem omkom

Trygge skoleveier - er det for dyrt?

Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre det trygt å gå og sykle de nærmeste to kilometerne til alle skolene i Norge. Det slår Vegdirektoratet fast i en rapport om sikring av skoleveier.

Mange skoleveier er så farlig at foreldrene går sammen om å følge barna.
Sikring av skolevei er svært kostnadskrevende. Ifølge Vegdirektoratet er det så dyrt at de ikke anbefaler å bruke mer penger på skolevei enn det som gjøres i dag!

Og i morgen er det skolestart!

fredag 11. juli 2008

Navarsete ønsker å få inn flere store, utenlandske entreprenører på det norske markedet

Appel iPhone klarer det igjen!

I dag ble Appels iPhone lansert i Norge!

Apple har klart det igjen.I de fleste aviseneigår ble det skrevet om denne mobiltelefonen som "kommer" til Norge.

Mange har allerede hente denne "over" fra USA allerede.Apple har stram regi over showet - og får valuta for pengene. Journalistene har blitt bedt om å skrive under på avtaler om at utdelte telefoner til testing ikke er lov til å låne bort til andre journalister osv. I går ble det arrangert det en stor happening for inviterte gjester på Kunstnernes Hus i Oslo.

Les også: I morgen lanseres iPhone i Norge.
Lang kø da telefonen ble lagt ut for salg i Oslo.

onsdag 9. juli 2008

1. halvår 2008 - Trafikkdøde!133 personer mistet livet i første halvår i 2008. Det er 36 flere enn samme periode i fjor.

Hittil i juni har 30 personer blitt drept i trafikken.

13 av de omkomne første halvår kjørte motorsykkel, moped eller sykkel. 36 av de omkomne var i aldersgruppen 15-24 år. Ni barn under 15 år har mistet livet i første halvår, ifølge tall fra Trygg Trafikk.

I underkant av 50% av de drepte i trafikken er pga frontkollisjoner.

Da blir jeg mer og mer harm når jeg tenker på regjeringens tafatthet når det gjelder utbygging av fysiske barrierer mellom kjøreretningene, slik som midtdelere er. 9 km satte de av for 2007 og nå i inneværende år - kun 10 km. Statistikken sier sitt.

Og når jeg i tillegg leser i dagens Dagbladet, at det finnes en hemmelig kuttliste fra regjeringen og Statens Vegvesen på eksisternde planer, kan jeg godt skjønne at samferdselsminister Navarsete direkte fra London igår virker så harm, og legger hovedskylden på bilistene for alle drapene.

Les mer:Her er regjeringens hemmelige vei-kutt
Frontkollisjon / møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner
1 drept og 1 hardt skadd i frontkollisjon på E6 ved Biri idag


FAKTA
Disse veiene rammes av sparetiltakene:
Rv 5 Ålesundtunnelene, Møre og RomsdalInnsparing: 66 mill. kroner
Rv 55 Høyangertunnelen, Sogn og FjordaneInnsparing: 8 mill. kroner
E39 Gammelseter-Nipetjørn, RogalandInnsparing:2 mill. kroner
E39 Tjensvollkrysset, RogalandInnsparing: 12 mill. kroner
Rv 47 Haugesund - Hordaland grenseInnsparing: 10 mill. kroner
Rv5 Fjærlandstunnelen, Sogn og FjordaneInnsparing: 11 mill. kroner
E6 nordre avlastningsvei, Sør-TrøndelagInnsparing: 15 mill. kroner
E16 Borlaug-Voldum, Sogn og FjordaneInnsparing: 11 mill. kroner
Rv 4 Carl Berners plass, OsloInnsparing: 15 mill. kroner
E16 Wøyen-Bjørum, AkershusInnsparing: 35 mill. kroner
E6 Vinterbro - Assurtjern, AkershusInnsparing: 25 mill. kroner

Disse prosjektene rammes sannsynligvis i 2009:
Rv 168 Bogstadveien/Hegdehaugsveien, Oslo
Rv 283 Øvre Sund bru, Buskerud
Rv 47 T-forbindelsen, Rogaland
Rv 78 Drevja - Leirosen, Nordland
Rv 858 Ryaforbindelsen, Troms
Rv 94 Skjåholmen bru/Kargernes, Finnmark

tirsdag 8. juli 2008

Navarsete ønsker å få inn flere store, utenlandske entreprenører på det norske markedetSamferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil bruke oljepenger til et skippertak for vei og jernbane, slik tidligere finansminster Per Kleppe har foreslått. Arbeidsminister Dag Terje Andersen (Ap) er uenig med Kleppe og vil ikke bruke flere oljepenger, skriver Dagens Næringsliv.
- Kleppes utspill er et interessant sammentreff, siden det er nettopp det vi er i gang med, sier Navarsete til DN.
Så på den ene siden signaliserer den påtroppende Senterpartilederen ønske om å bruke mer av vår rikdom til å sikre våre fremtidige barn, samtidig som hun som Samferdselsminister forsvarer regjeringens manglende evne til å ta gjøre en større innsats slik at regjeringens egen nullvisjon nås.
- Å finne økonomisk balanse handler også om å utvide handlingsrommet i økonomien. Hvis vi kjører penger ensidig inn uten strategi på å holde prisene nede, vil vi få sterk prisvekst, økt inflasjon og mindre igjen for pengene. Jeg vil åpne for å bruke mer oljepenger på å få inn flere store, utenlandske entreprenører på det norske markedet, fordi det ikke vil øke presset på økonomien. Men jeg er opptatt av ikke å ta grep innen oljepengebruken som forsterker presset på kronen og renten, sier Navarsete, og peker på mangelen på arbeidskraft i Norge.
Ja, la oss få inn større entreprenører fra utlandet, hvis det kan være med på å redde liv. Samtidig så håper jeg at dette sender signaler innad i regjeringen, om at manglende arbeidskraft og press i økonomien ikke skal være en bærende unnskyldning for en manglende evne til å gjøre noe mer dramatisk når det gjelder å redde liv på veien!

Ordførerne i Gudbrandsdalen krever ny E6 nå!

Ordførerne vil tirsdag mellom kl 12 og 16 stille seg i veikanten ved Otta og Ringebu for å varsle trafikantene om faren for ulykker på E6 gjennom dalen.

Ordførernes aksjon er samtidig en demonstrasjon for å understreke kravet om bygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.

Med slagordet «Ny E6 nå» vil ordførerne i Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu appellere til ferieturistene om å støtte dette veikravet.
Aksjonen har allerede samlet rundt 25.000 underskrifter fra beboerne langs denne veistrekningen. E6 mellom Ringebu og Otta er en av de farligste veiene i Norge.

Tirsdag vil ordførerne dele seg i to lag – ett på Otta og ett på Ringebu – og demonstrere med to meter høye varseltrekanter, protestplakater og informasjonsmateriell for å fange bilistenes oppmerksomhet og advare mot nye ulykker.

Leder for ordføreraksjonen, ordfører Aksel Eng i Sør-Fron, sier til NTB at det ikke er aktuelt å stanse trafikken. Men enkelte bilister vil bli stoppet på en forsiktig måte for å bli gjort kjent med budskapet.

Tall fra Statens vegvesen viser at fra 1998 til utgangen av 2007 ble 45 personer drept og 74 hardt skadd på E6 mellom Lillehammer og Otta!

Les også: Nedprioriterer sikkerhet på norske veier

Hardangerbro ut på anbud!

Broen skal bli lengre en Golden Gate Bridge. Samferdselsdepartementet ga fredag klarsignal for bygging. Nå lyses prosjektet ut på anbud i fire deler: Betongarbeid og stålarbeid, samt tilførselsveier på hver side av de to sidene. Byggingen skal starte neste år, og er planlagt å bli 1375 meter lang når den åpnes i 2013.

Brua var opprinnelig kostnadsberegnet til vel to milliarder kroner!
Årsdøgntrafikk: 2000 kjøretøy, beregnet for 2011

Fakta
___________________________________________________
Hardangerbrua
Total lengde: 1380 meter
Brospenn: 1310 meter
Bredde: 18 meter
Tårnhøyde over havnivå: 186 meter
Seilingshøyde: 55 meter

Les også: Hardangerbrua blir utsett

søndag 6. juli 2008

Stortingsrepresentant Rudihagen fra AP: -Vi må også iverksette flere fysiske tiltak for å bedre sikkerheten.

Dødsulykkene på veiene må ned

Hittil i år er 133 personer drept i trafikken, sier stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap) – samferdselspolitisk talmann i VOL - Magasin den 3. juli i år.

Han sier videre: "Det betyr at 36 flere er omkommet på veiene sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er dramatiske tall som vi må gjøre noe med. Antall trafikkulykker må ned. Antall drepte på veiene må ned."

I sitt eget hjemfylke Oppland har det vært tragiske mange frontkollisjoner de siste årene. Statistikken for E6 igjennom Gudbrandsdalen sier sitt. At vi ikke heller evner å ta tak i slike store gjennomfartsårer som f.eks. stamveiene E6, E18, E39 og Rv3 sier litt om hvilken situasjon vi lever i når det gjelder trafiksikkerheten på veiene. Sist vinter ble farten satt ned fra 90 km/t til 80 km/t på Rv. 3. Nå vurderer vår samferdselsminister Liv-Signe Navarsete å sette en farten på E18 igjennom Telemark fylke etter flere frontkollisjoner med drap og lemlestede liv.

Det ser derfor ut som om vi går med baken inn i framtiden. Vi greier rett og slett ikke å ruste opp vår infrastruktur, verken på vei eller jernbane, slik at den holder tritt med utviklingen i økningen av transporten. Derfor ser vi også det tragiske i statistikken, med kraftig økning i drap og hardt skadde.

Les også: Dødsulykkene på veiene må ned
- Kleppe skjønner galskapen
Oljepenger til vei og tog
Hardt skadd i møteulykke

onsdag 2. juli 2008

Navarsete sikret penger til Oslo-tunnel - får terningkast 4 av Dagbladet!


"Stødig kurs Liv Signe Navarsete, samferdselsminister (Sp) Sikret mer penger til Oslo-tunnel. Får ikke ned tallet på trafikkofre, men er aktiv og synlig i debatten om tiltak. Sps neste leder vil bruke mer oljepenger i neste stortingsperiode periode, tvinge kommunene til å innføre rusjtidsavgift og avvikle kontantstøtten."

Dette er kommentarer Dagbladet gir vår Samferdselsminister. Flere blir drept og hardt skadd i trafikken. I revidert nasjonalbudsjett fikk ikke Navarsete plusset på 1 krone til trafikksikring på vei!

Les også: Sliter på vei mot Soria Moria.

Behovet for stramt budsjett dreper!

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vurderer å sette ned farten på E18

Samferdselsministeren vurderer lavere fart på E18 mellom Arendal og Larvik for å redusere ulykkene.

En 38 år gammel mann fra Agder omkom lørdag kveld i nok en trafikkulykke på E 18 i Bamble.
Vegdirektoratet gjorde for kort tid siden en opptelling som viste at landets farligste vei med flest drepte og skadde er E 18 mellom Larvik og Arendal.
Nå vurderer samferdselsminister Liv Signe Navarsete å sette ned farten på strekningen mellom de to byene.

- Jeg lurer på hvor mange drepte og skadde Navarsete synes skal til før de bruker penger til å gjøre noen tiltak, sier leder i Aksjonsgruppa for E 18 i Vestfold, Vidar Tellefsen til NRK.
Navarsete har flere ulike tiltak mot ulykkene på E18.

- Strakstiltak vil jo være å redusere farten på strekningen, få sterkere overvåkning av veien, og sette inn enkelte mindre fysiske utbedringer som kan gjøres på kort sikt, sier Navarsete.

Men penger til en ny E18 med fire felt mellom Arendal og Larvik vil hun ikke love.
- Det svaret kan ikke jeg gi i dag. Vi har en ny nasjonal transportplan på trappene, og den skal legges frem før jul. Der vil også svaret på videre utbygging av E 18 ligge, sier Navarsete.

Det er jo lov å håpe at regjeringen tar til fornuft, og at de reagerer på drapene som skjer, også på denne stamveien! Siste meningsmåling presentert i Dagbladet er ikke mye hyggelig lesning for regjeringspartiene.....

Les også: Sp under sperregrensa

tirsdag 24. juni 2008

Hvor mange må dø i frontkollisjoner, før statsminster Jens Stoltenberg reagerer?

En 46 år gammel mann fra Grimstad omkom da han kolliderte med en trailer på E 39 ved Lohnelier i Søgne sist fredag.

- Bilisten kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en trailer, opplyser operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Frank Solås, til fvn.no.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.45. Den 46 år gamle sjåføren omkom i ulykken.
bildeler lå strødd i veibanen på E39 ved Lohnelier etter det kraftige sammenstøtet med traileren. Blant annet ble en dør revet av i kollisjonen.
Ulykken fant sted på en meget ulykkesbelastet strekning, og er den andre dødsulykken i fylket i løpet av få timer.
Dødsulykken førte til store trafikale problemer på stedet. Det var lange køer på strekningen i de fem timene veien var stengt i begge kjøreretninger. Omkjøring ble tatt via gamleveien mellom Lunde og Lohnelier.- Vi har nå ryddet stedet og veien er igjen åpen for trafikk, opplyser operasjonsleder Arne Arnesen til fvn.no like før klokken 17.Føreren av traileren, en 32 år gammel mann fra Rogaland, kom ifølge operasjonsleder Arnesen fysisk uskadet fra hendelsen.

Les også: 1 drept og 1 hardt skadd i frontkollisjon på E6 ved Biri idag
Drapene fortsetter på E39 - enda en drept i frontkollisjon ved Søgne

Her er Norges farligste veistrekninger

søndag 22. juni 2008

Alvorlig frontkollisjon på E18 ved Bamle i Telemark

Ja, da er det klart at denne katastrofen krevde ett menneskeliv!

Flere personer er skadd etter en kraftig kollisjon mellom to personbiler på E18 i Bamble i Telemark i ettermiddag - en av Norges mest ulykkesbelastede strekninger.


Filmet av Geirr Tangstad-Holdal en vanlig ettermiddag midt i uken rundt kl 15:30, på E18 i Telemark.

En bil sørfra kom over i feil kjørebane, opplyser politiet.Den store søndagstrafikken på E18 til og fra Sørlandet var blokkert en time i begge retninger. Ved 17.45-tiden ble trafikken dirigert forbi ulykkesstedet.Vegmeldingssentralen anbefaler omkjøring via riksvei 36 og riksvei 358.Politiet kan foreløpig ikke bekrefte eller avkrefte om menneskeliv er gått tapt i ulykken.- Sju er involvert, blant dem to barn. En av de skadde er fløyet med ambulansehelikopter til Ullevål universitetssykehus, de andre er fraktet til sykehuset i Skien - blant dem de to barna, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt til Dagbladet.no.Politiet fikk melding ved 16.40-tiden om kollisjonen som skjedde ved innkjørselen til hagesenteret som er nabo til Lasses Kafeteria.

Du setter deg bak rattet.
Du skal kjøre tre timer til hytten hver vei. Da passerer du kanskje 1.000 biler med noen få desimeters avstand mellom speilene, uten noen form for fysisk skille mellom veibanene. Du ser en bil på 45 meters avstand. Ett sekund senere har dere enten frontkollidert eller passert hverandre. Begge biler kjører lovlige 80 km/time. Det betyr at hver bil beveger seg 22,88 meter per sekund. Uoppmerksomhet fra en av sjåførene i et tiendedels sekund er nok til å forårsake død og lemlestelser kanskje for livet.Dette er hverdag for oss alle. Og det blir stadig verre. I Aftenposten den 29.07.07 sto det at norsk økonomi på høygir gir voldsom vekst i transportbehovene. Antall trailere på norske veier økte med hele 8,6 prosent i 2008!

Og hva skjer med våre veier? Lite og ingenting - det vitner den lille videosnutten min om.
I 2007 bevilget regjeringen til bygging av 9 km fysiske midtdelere på 2/3 felts veier, og for 2008 økte de med 1 km - til 10 km. Dette er skammelig. Nullvisjonen til Regjeringen er ikke mye verdt!

Les også: - Fly forbanna på Navarsete etter ny dødsulykke
Europavei 18

fredag 20. juni 2008

Blodhundene innfridde!

Åslaug Haga hadde tilslutt ikke noe valg.


Jakten på Haga har pågått noen måneder nå. Først ut var Tromsø og OL, så Eli Arnstad og mer var det visst også...... Men Haga fortsatte selvom Akersgata m.fl. hadde blinket henne ut som neste politiker. Hun fortsatte sågar med hevet hode, og blikket fast mot politiske mål.

Da ble taktikken endret, og man fant noe å ta henne for privat, brygge og stabur. Blodhundene klarte tilslutt å sprenge henne.

Kan Hagas og mannens forhold til bygnings- og skatteetaten være bagateller? Rettferdiggjør dette medias råkjør mot en enkeltperson?

Det som er klart etter nok en runde, er at media på nytt har vist sin makt ved å jage en demokratisk valgt leder. Er dette et av medias viktige "samfunnsoppdrag" vi nå har sett i sving?

Åslaug Haga hadde tilslutt ikke noe valg. Både hennes helse og medias råkjør av hennes håndtering av noen av disse private sakene, gjorde at hun måtte ta avskjed som leder og statsråd.

Det som er sikkert, er at Åslaug Haga var en samlende og modig politiker.

Les også: Pølse-Hanssen blir Helse-Hanssen

torsdag 19. juni 2008

www.tryggerom.no eller trygge rom?

kl 08:35 torsdag den 19. juni holdt jeg nesten på å bli nedkjørt i fotgjengerfeltet, på grønn fotgjenger ved Slottsparken mot den japanske ambassaden, hadde det ikke vært for at jeg og bikkja stoppet opp.

Og bilen kom fra firma www.tryggerom.no og ikke trygge veier! Til unnskyldning for montøren eller hvem det var som kjørte firmabilen fra trygge rom, så var han/hun helt sikker for sent ute til en avtale, for slik virket det, med den farten bilen hadde rundt svingen fra Thon Slottsparken Hotell og rett på rødt lys!

"Hvor mye har du råd til å miste? trygge rom as hjelper deg til å sikre det du ikke har råd til å miste."

onsdag 18. juni 2008

Samferdselsminister Navarsete går on YouTube

Minne-videosnutten som Geirr Tangstad-Holdal har lagt inn etter den katastrofale frontkollisjonen den 17. juli 2006 er sett av snart 800 på YouTube.

Samferdselsministeren går nye veier for å snakke om høyhastighets-bredbånd.
Norske politikere har vegret seg for å bruke nye digitale medier som for eksempel sosiale nettverk.
Men nå går samferdselsminister Liv Signe Navarsete i bresjen for å få fram sitt budskap. Navarsete befinner seg for tiden på et OECD-møte i Seoul i Sør-Korea og uttalte i går at det er viktig å få høyhastighetsbredbånd til alle, og å sette private brukere og offentlige og private organisasjoner i stand til å utnytte teknologien, skriver Teleavisen.
Hovedtema for OECD-ministermøtet i Seoul i Sør-Korea er framtiden for «Internett-økonomien».

Nå har hun lagt ut et videopptak av seg selv på YouTube der hun snakker om Internetts framtid.Navarsete snakker om viktigheten av å kunne ta i bruk Internett på en effektiv måte for å utvikle både privat næringsliv og offentlig sektor i hele verden.

Se også: Driving on a Norwagian road "Europe-road no 18"
Radiointervju ang Nei til Frontkollisjoner
R.I.P. my dear little sister Anne Cathrine

søndag 15. juni 2008

Statens havarikommisjon slår ned på sikkerheten etter nesten-kollisjoner på norske flyplasser

Det bør være en selvfølge at vi bør ha de samme høye kravene til trafikksikkerheten både i luft, bane, sjø og på veien.


På Tromsø lufthavn skjedde det åtte slike hendelser på ett år fram til november 2007.
3. oktober 2007 - var det et ambulansefly fra Lufttransport AS og en varebil fra et vedlikeholdsselskap som bare var sekunder fra å kollidere på en taksevei. Denne episoden føyer seg ifølge SHT inn i en rekke tilsvarende hendelser av mer eller mindre alvorlig karakter både i Norge og i utlandet.

En rapport med seks sikkerhetsanbefalinger ble sist torsdag oversendt Luftfartstilsynet.

Antikollisjonssystemer gjør at flere hendelser blir innrapportert av pilotene.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at det er hele forklaringen for det er et svært høyt antall. Vi må gå mer inn i disse tallene. Fly som kolliderer er det verste ulykkesscenario vi har i lufta for det tilsvarer to flyulykker. Derfor må vi ta dette veldig alvorlig sier Jon Sneltvedt fungerende seksjonsleder for Luftfartstilsynets analyseavdeling.

Luftfartstilsynet krever nå at lufttrafikktjenesten har et sikkerhetssystem som registrerer alle hendelser. Det arbeides også med at flygeledere skal kunne gi anonyme rapporter om ulike hendelser. Luftfartstilsynet antar at dette vil føre til flere rapporter.

– Vi håper vi får enda flere rapporter om slike hendelser for å bruke dem til å forbedre flysikkerheten men vi ønsker naturligvis at antall faktiske hendelser går ned sier luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad.

Som vår forsvarsminister uttaler hver gang det blir snakket om sikkerheten til våre soldater i Afghanistan: - Sikkerheten vil våre soldater må komme først!

Dette gjelder også i samferdselsekstoren. Vi bør ha de samme høye kravene til et trafikksikkert miljø, både for fly, tog, båt og veitransport!

Les også: Ambulansefly var sekunder fra å kollidere med varebil
Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!