søndag 17. august 2008

Trygge skoleveier - er det for dyrt?

Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre det trygt å gå og sykle de nærmeste to kilometerne til alle skolene i Norge. Det slår Vegdirektoratet fast i en rapport om sikring av skoleveier.

Mange skoleveier er så farlig at foreldrene går sammen om å følge barna.
Sikring av skolevei er svært kostnadskrevende. Ifølge Vegdirektoratet er det så dyrt at de ikke anbefaler å bruke mer penger på skolevei enn det som gjøres i dag!

Og i morgen er det skolestart!

Ingen kommentarer: