mandag 22. september 2014

Kun 21 km midtrekkverk på to- og trefelts riksvei 2013

For å oppnå målsetting om færre drepte og skadde i veitrafikkulykker er også trafikkseparerende tiltak for å begrense tallet på utforkjøring- og møteulykker viktige.

Flere bruker bilbelte

Skiller ofte mellom død og hardt skadd om du bruker sikkerhetsbelte eller ikke. Så med andre ord: bilbelte er årsaken til skadegraden, men ikke til ulykkene.
Det ble gjennomført noe over 1 million bilbeltekontroller i 2013. Dette er samme omfang som i hvert av årene 2010-2012, men 60 prosent flere enn gjennomsnittet for årene 2007-2009. Andelen som bruker bilbelte, har økt gradvis de senere årene, særlig innenfor tettbygde strøk hvor 94,4 prosent av de kontrollerte brukte bilbelte i 2013. I mer spredtbygde strøk var andelen 95,6 prosent. Dette er en vekst i bruken av bilbelte på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng fra 2007.