lørdag 1. mars 2008

Ute på tur, aldri sur

Geirr Tangstad-Holdal, Thea og Thora ute på tur med fjordingen Ariel, Hægeland i Vennesla kommune

Ute med hest og vogn

Sammen med Thea og Thora, oppe på Hægeland i Vennesla kommune, der lillesøster bodde.

torsdag 28. februar 2008

Frontkollisjon / møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner


Lover fullt trykk: NSB-sjef Einar Enger, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og jernbanedirektør Steinar Killi på pressekonferansen i kveld.

I 2007 brukte NSB over 130 millioner kroner på annen transport for forsinkede passasjerer.

På pressekonferansen umiddelbart etter møtet igår, som ble sammenkalt etter at pressen og stortingsrepresentant Jan Bøhler (Oslo AP) og andre løver setter fokus på "NSB forsinkelsene". Samferdselsministeren lovet at departementet nå skal sette inn "fullt trykk" på å løse den siste tidas problemer i kollektivtrafikken.

- Det vi gjør nå, er å sette ned en prosjektgruppe der både ledelsen i Jernbaneverket, NSB, Flytoget og andre aktører skal delta for å se om vi kan framskynde tiltak i Oslo-området, sa Navarsete på pressekonferansen umiddelbart etter møtet.

I mellom Stortingets spørretime og "haste møtet" ble 1 person til drept, og en hardt skadet i en frontkollisjon ved Biri på EUROPAvei 6.
Ifølge brev fra Samferdselsdepartementet av 11.09.07 kostet dødsulykken ved Biri i kroner,
1 drept x kr 26 500 000,-
1 hardt skadd x kr 7 800 000,-
2 matrielle skader kr 98 000,-

Totalt kr 34 398 000,-

Med andre ord - frontkollisjonen igår kostet over 26% av de totale kostnadene NSB brukte for hele 2007 for å erstatte annen transport for forsinket tog. I tillegg lå det et menneskeliv igjen, drept og en hardt skadd og kanskje lemlestet for resten av sitt liv!

Jeg registrerte at TV2s tekst-tv registrerte dette som en av hovedsakene på sine sider. NRKs distrikts-tv og radio sendte fra stedet, men ingen ting på tekst-tv eller i nyhetene kl 19.

Saken har enten ikke nyhetsverdi - eller er viktig nok for mediafolket i Oslo-regionen?

Fra 2000 fram til utgangen av oktober 2007 har frontkollisjonene kostet oss OVER 63 MILLIARDER kroner uten at noen evner å ta tak i dette! Dette er bare kostnadene - hva dette koster i menneskelige lidelser kan vi kanskje bare
tenke oss til?

Heldigvis skjer det svært lite dødsulykker i Oslo-regionen, og nesten ingen frontkollisjoner, takket være godt utbygd midtrekkverk på de større trafikkårene i og rundt fylket.

Kan dette være grunnen til at media/presse ikke evner å sette trykk på denne store samfunnsproblemet? Er dette grunnen til at løvene på Stortinget ikke evner å gjøre noe? Er det på grunn av at dette ikke skjer her?

Du skal ikke tåle så inderlig vel, den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet deg selv.

Les mer ang kostnadene her - 1 drept og 1 hardt skadd i frontkollisjon på E6 ved Biri idag

Brev fra Det Kongelige Samferdselsdepartement:
Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker

Slottsparken Oslo Norge - badet i formiddagssol
Bildene er tatt av Geir Tangstad Holdal, med mobilen Sony Ericsson k800i
(klikk på bildene for å se større versjoner)

onsdag 27. februar 2008

1 drept og 1 hardt skadd i frontkollisjon på E6 ved Biri idag


Fra frontkollisjonen på E6 ved Biri der 1 person ble drept og 1ligger hardt skadd.

Siden 17. februar har 5 personer blitt drept på norske veier i frontkollisjoner.
17. februar 2 personer - Rv. 3 sør for Alvdal
18. februar 1 person - E39 ved Søgne i Vest-Agder
19. februar 1 person - Rv. 80 mellom Bodø og Fauske
og idag 1 person på E6 ved Biri

Nedenfor følger et samfunnsregnskap for frontkollisjoner. Jeg har brukt tall som er utregnet av foreningen Nei til Frontkollisjoner og som er basert på gjennomsnittsberegninger Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjorde i 2005, for å finne ut hva dette koster samfunnet. Nå mener mange at dette grunnlaget også er for lavt. Men vi kommer fram til et bilde som er nesten like skremmende som de mange pårørende gir oss i sine historier med grusomme personlige lidelser og smerter. Totalt summen viser seg å være på svimmlende over 63 MILLIARDER kroner.

         Drepte                       Hardt skadde            Skadde                          Sum kostnader
         i frontkollisjoner       i frontkollisjoner       i frontkollisjoner          i frontkollisjoner

2000   kr 2 678 000        kr 4 272 000              kr 1 340 800              kr 8 290 800
2001   kr 2 574 000         kr 3 396 000             kr 1 353 600              kr 7 323 600
2002   kr 2 964 000        kr 4 248 000             kr1 655 200               kr 8 867 200
2003   kr 2 912 000        kr 3 420 000             kr 1 560 800              kr 7 892 800
2004   kr 2 912 000        kr 3 972 000              kr 1 583 200              kr 8 467 200
2005   kr 2 340 000        kr 3 372 000             kr 1 316 800               kr 7 028 800
2006   kr 2 678 000        kr 3 132 000              kr 1 358 400              kr 7 168 400
2007   kr 2 470 000        kr 2 532 000              kr 1 300 000             kr 6 302 000
(2007 t.o.m 31.10.07)  (tallene er i hele tusen)

Sum Kostnad på drepte                    = kr 21 528 000 000,00
Sum Kostnad på hardt skadde        = kr 28 344 000 000,00
Sum Kostnad på skadde                   = kr 11 468 800 000,00
Sum Totalkostnad frontkollisjoner = kr 61 340 800 000,00

Dette er de harde og kalde faktaene for landet som helhet. Hardt skadde er basert på et gjennomsnitt av TØI’s alvorlig på kr. 6 mill. og meget alvorlig skadd på kr. 18 mill. som da blir kr. 12 millioner. Disse alvorlige tall skyldes en nærmest fullstendig manglende sikkerhet mot frontkollisjoner på 2- og 3-feltsveger.

For mer informasjon, se brevet fra Nei til Frontkollisjoner:
Trafikktragediene og – ulykkene koster medmenneskene smerte og samfunnet dyrt

Brev fra Det Kongelige Samferdselsdepartement: 
Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker

tirsdag 26. februar 2008

Rv 3 farligere for den enkelte enn E6


I 2007 ble 127 menneskeliv drept i frontkollisjoner på norske veier.
Felles for alle stedene der disse drapene skjedde, var manglende fysiske midtdelere.

Det sier seksjonssjef Per Magnar Klomstad i Statens Vegvesen, som ikke vil råde noen til å velge den ene stamvegen framfor den andre. - Det er opp til hver enkelt hvilken veg man kjører mellom sør og nord, sier han.

Det er altså i følge vegvesenets oversikter færre ulykker på riksveg 3 enn det er på E6, men siden E6 har større trafikk, er risikoen for at den enkelte trafikant havner i en ulykke likevel større på riksveg 3. - På vinterstid jobber trafikken for trafikkantene på E6. Bilene blåser snøen ut av vegen, og det blir bare spor raskere der trafikken er stor, og dermed opplever kanskje bilistene at vedlikeholdet er bedre på E6, sier Klomstad. - Men vi har de samme kravene på begge stamvegene.

Dette er hverdagen som både bilister og yrkessjåfører med leve med daglig. Oppfordringen fra samferdselsminsiter, trygg trafikk, vegvesenet er at bilistene må ta mer av ansvaret for det som skjer i trafikkmiljøet. Man fraskriver seg dermed sin egen mangel til å evne å gjøre noe, sitt ansvar for et tilfredstillende trafikkmiljø som tar høyde for menneskelige feil. I steden for å prioritere en fortgang i utbygging av fysiske midtdelere på våre stamveier, må man istedenfor sette ned fartsgrensen på Rv. 3 og henstille trafikkantene til å vise mer ansvar.

Selvsagt skal man kjøre etter forholdene, men hvis det er glatt, hvis noen skulle få et illebefinnende.....osv. så nytter det ikke at man selv kjører etter forholdene. Og blir man utsatt for en frontkollisjon i 70, 80 eller 90 km/t så medfører det enten drap eller lemlestede liv!
Dette er hverdagen i et rikt land som Norge idag!

Da er det godt å vite at man har en handligsdyktig flertallsregjering som evner å sette av penger til HELE 10 km midtdelere for HELE 2008? 1 km mer enn for 2007. HURRA!