tirsdag 12. april 2011

Trafikkprognoser og faktisk utvikling av vegtrafikken


I Aftenposten 11. april kunne vi lese at Vegdirektoratet har gang på gang presentert trafikktall for nye veier som de selv visste var for lave. Dermed ble veiene billigere, men ikke tilpasset reell trafikkmengde.

Allerede i desember 2007 skrev jeg på min tidligere blogg om utfordringene vi står ovenfor ved at man “underdimensjonerer” trafikkprognosene i forbindelse med nye vegprosjekt.

(Faksmilien fra Aftenposten viser et bildet av Eidet-tunnelen som ble åpnet i 1999 med ett tunnelløp. Men tallene for hvor mange som ville bruke veien, var fullstendig feil. Allerede fraførste år var kapasiteten sprengt, og tunnelen ble åpnet på nytt i 2008 med to tunnelløp.)

Her kan du se hva jeg tidligere har skrevet om dette temaet: Tidligere trafikkprognoser