onsdag 5. april 2017

TRAFIKKSIKKERHET I NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 ble lagt fram i dag av Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Trafikksikkerhet og nullvisjonen får mye omtale - men det er lite konkret når det gjelder målene i nullvisjonen. Det er satt et mål for vegtrafikken om maksimalt 350 drepte og hardt skadde per år innen 2030. Per i dag ligger vi på godt over 632 de siste tolv måndene.
Regjeringen går langt med å si noe om forsterket midtoppmerking - det som de kritiserte den forrige regjeringen for å ha for stor fokus på, og ikke på etablere sikre møtefrie veier med midtrekkverk. Innen 2019 skal det etableres forsterket midtoppmerking på alle eksisterende riksveier med fartsgrense 70 km/t eller høyere, der gitte kriterier om blant annet 7,5 meter asfaltert bredde og hensyn til fotgjengere og syklister er oppfylt. Dette er vel og bra, men med fysiske barrierer når vi nullvisjonen raskere!

tirsdag 20. desember 2016

God jul 2016

Jeg vil få benytte anledningen til å ønske dere all en riktig god jul 2016


Mine tanker går først til alle de som går inn i julehøytiden med savn etter at noen av deres kjæreste ble revet bort i en trafikktragedie i veitrafikken. 
17. juli 2016 var det 10 år siden jeg mistet min kjære lillesøster Anne-Cathrine, Svoger Arnt-Olav og deres datter, min niese Andrea på 5 år i en tragisk frontkollisjon. Og jeg kjenner fortsatt på et dypt savn, ja til tider er savnet bunnløst og smertene føles. Jeg sender mine medfølelser og gode tanker til alle dere som sitter med savn og/eller som har blitt hardt skadd, for tragediene rammer så plutselig, brutalt og hardt.

Geirr Tangstad-Holdal og statsminister Erna Solberg fra TV2 nyhetene.Foto: Faksimille Tv2.no

søndag 18. desember 2016

GRATULERER MED SIKRERE E6 FRYA - SJOA

GRATULERER MED NY SIKRERE E6

Mellom 700 og 800 personer gikk i dag i tog for å markere åpningen av nye E6 mellom Frya og Sjoa. Tre og et halvt år har gått, og i dag var endelig strekningen klar for åpning.
Faksimille nrk.no: Storslått åpning av nye E6

tirsdag 2. august 2016

Strengere straff: Beslagleggelse av kjøretøy

Vi i Nei til Frontkollisjoner har i mange år pekt på problemet med gruppen trafikanter som bryter trafikkregler og lover systematisk.  Personer uten førekort og fyllekjørere er oftere innblandet i ulykker med drept og hardt skadde.


GJENGANGERE BRYR SEG IKKE: Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener inndragelse av kjøretøy burde være straffen for gjengangere i trafikkovertredelser. En 35-åring ble i mai dømt for 44 fartsoverskridelser. (Foto: TV2 - Nei til frontkollisjoner/politiet)

Jeg har i flere år hevdet at denne trafikantgruppen ikke nås av tradisjonelle trafikksikkerhetstiltakene og holdningskampanjene. Denne gruppen krever en spesielle innsats fra politiet og våre veimyndigheter, og er som sagt til stor fare for andre trafikanter.

fredag 29. juli 2016

Ny møtefri vei: Ulykkene er halvert på E6

I desember 2007 startet byggingen av den første strekningen på E6 mellom Kolomoen og Minnesund, skriver Hamar Arbeiderblad. 2007 var også det året det var flest ulykker på strekningen, fra 2000 og fram til og med 2015. 32 ulykker med personskade ble registrert i 2007.

http://www.h-a.no/nyheter/ulykkene-er-halverttirsdag 19. juli 2016

Sikkerhet og tryggere veier i ny transportplan

Møtefrie veier med sikkerhetsbarrierer vil redusere antall drepte med opp mot 90% der slike veier blir etablerte.
I år er det 10 år siden en tragisk trafikkulykke rev bort tre av våre aller kjæreste, den 17. juli 2006 på E39 i Rogaland. Samtidig er det ni år siden stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner og starten på vårt sterke engasjement for trafikksikkerhet, med hovedfokus på utformingen av tryggere trafikkmiljø på veien og trafikksikkerhet generelt.

Sikkerhet og tryggere veier i ny transportplan

Møtefrie veier med sikkerhetsbarrierer vil redusere antall drepte med opp mot 90% der slike veier blir etablerte.
I år er det 10 år siden en tragisk trafikkulykke rev bort tre av våre aller kjæreste, den 17. juli 2006 på E39 i Rogaland. Samtidig er det ni år siden stiftelsen av foreningen Nei til Frontkollisjoner og starten på vårt sterke engasjement for trafikksikkerhet, med hovedfokus på utformingen av tryggere trafikkmiljø på veien og trafikksikkerhet generelt.

mandag 11. april 2016

De farlige trafikantene


Det finnes mange farlige trafikanter ute i trafikken, både som gående, med og uten motor på tohjul og de med motor og flere hjul.

”Det må tenkes igjennom hvor mange ulykker med drepte og hardt skadde som forårsakes av personer som systematisk beveger seg på utsiden av samfunnet, og som i liten grad vil påvirkes av
tiltakene som omtales i dette dokumentet. Et mulig anslag kan være at disse forårsaker 100 - 200 drepte og hardt skadde pr år, og at dette antallet vil være noenlunde konstant gjennom planperioden.

Hvordan skal målet om maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024 vurderes i lys av dette?”

søndag 10. april 2016

Prøveprosjekt med elbusser i Oslo

Oslo skal i gang med et prøveprosjekt i samarbeid med London, der målet er å starte et prøveprosjekt med elbusser i Oslo allerede nå i år.

(Foto: Volvo Bussar AB)

Det er et uttalt mål at Oslos kollektivtrafikk kun skal kjøre på fornybar energi innen 2020. I 2025 skal bussene som kjører for Ruter bestå av busser med null- og lavutslippsteknologi. Og av disse skal rundt 60 prosent av bussene være elektriske.

fredag 8. april 2016

Volvo med stortest av selvkjørende biler

Opptil 100 selvstyrte Volvo skal testes ut ved å bli kjørt på kinesiske veier som en del av en sikkerhetstest, planlagt av den svenske produsenten.

 
Den mest avanserte selvkjørende bileksperiment som noen gang er gjennomført, planlegges i Kina er av Volvo med opp til 100 biler som brukes på landesveier når den har avsluttet forhandlingene om å oppnå riktig infrastruktur og tillatelser fra byene hvor testen skal foregå.

onsdag 6. april 2016

Bilene i Norge er blant europas minst trygge og mest forurensende

Bilene i Norge er mer forurensende og mindre trygge enn i nesten alle andre europeiske land.

Nå viser nye SSB-tall at Norge er av de aller, aller dårligste landene i Europa på å fornye bilparken.
Den gjennomsnittlige norske bilen er ifølge SSB «stabilt høy» på nettopp 10,5 år gammel. Det er bare Estland og Slovakia som er dårligere. Norge har svært høy andel av gamle, forurensende og usikre biler.

torsdag 24. mars 2016

Sveriges farligste veier


De farligste veiene - er tofelts veier som ikke har adskilte kjøreretninger
Motormännen (Sveriges Automobile Association) har i samarbeid med det svenske Trafikverket kartlagt hvilke veier som er mest farlig i Sverige. Undersøkelsen viser at motorveier er det tryggeste og farligste er de 90- og 100-km / t veier som ikke har atskilt kjøreretninger.

onsdag 23. mars 2016

Den nye Toyota Prius PrimeNylig ble en helt ny Toyota Prius lansert, som er bygget på en helt ny plattform. Dette er oppfølging av en plug-in versjon og bør ikke komme som noen overraskelse.

Men 2017 Toyota Prius Prime, som ble lansert på New York Auto Show, dobler den elektrisk rekkevidde i forhold til sin forgjenger, og hevder en effektivitet figur av 120 -equivalent (mil per bensinekvivalent) miles per gallon. For strøm, forsterker Toyota den nye Prius Prime 1,8-liters bensinmotor med en elektrisk drivmotor og en stor, 8,8 kilowatt-time lithium ion batteripakke. Med fulladet batteri kan bilen gå 35 km, med hastighet opp til 84 km/t. Dette skal være nok for en typisk pendleravstand.

lørdag 2. januar 2016

VEIDØDEN 2015

I alt 125 personer omkom i trafikkulykker i Norge i 2015, dette viser de foreløpige tallene fra Statens vegvesen.

De siste 12 månedene fra desember 2014 til november 2015 har totalt 6203 personer blitt drept eller skadd i trafikkulykker på norske veier, ifølge SSB. Av disse var det 719 personer som ble drept eller hardt skadd. Dette er 219 flere enn maks målet i NTP innen utgangen av 2023.

fredag 4. desember 2015

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Vurdering av forventede virkninger

Målkurven i NTP 2014-2023 tar utgangspunkt i en anslått situasjon med 840 drepte og hardt skadde i 2014. Det er besluttet at etappemålet skal være maksimalt 500 drepte og hardt skadde i 2024, og det er i tillegg satt et delmål om maksimalt 600 drepte og hardt skadde i 2020.