torsdag 24. mars 2016

Sveriges farligste veier


De farligste veiene - er tofelts veier som ikke har adskilte kjøreretninger
Motormännen (Sveriges Automobile Association) har i samarbeid med det svenske Trafikverket kartlagt hvilke veier som er mest farlig i Sverige. Undersøkelsen viser at motorveier er det tryggeste og farligste er de 90- og 100-km / t veier som ikke har atskilt kjøreretninger.


Smale to-feltsveier som ikke er møtefrie veier, er den type vei som har den høyest risiko i forhold til trafikkulykker  (død / kjørelengde), Enkelte deler av disse veiene i listen nedenfor kan være blitt utbedret i 2014, men de var fortsatt registrert i databasene som ble brukt som grunnlag for denne undersøkelsen, som ble presentert i juli 2014.

Disse veiene er de farligste i Sverige:
Norrbottens län, totalt: 17 km
E4 – 17 km
Västerbottens län, totalt: 1 km
E4 – 1 km
Västernorrlands län, totalt: 3 km
E4 – 3 km
Jämtlands län, totalt: 7 km
Rv45 – 7 km
Dalarnas län, totalt: 18 km
Rv45 – 6 km
Rv50 – 12 km
Gävleborgs län, totalt: 12 km
E4 – 6 km
Rv50 – 6 km
Uppsala län, totalt: 6 km
Rv55 – 6 km
Stockholms län, totalt: 6 km
E­18 – 6 km
Södermanlands län, totalt: 15 km
Rv55 – 15 km
Örebro län, totalt: 12 km
E­18 – 2 km
Rv50 – 10 km
Värmlands län, totalt: 95 km
Rv61 – 30 km
Rv45 – 15 km
Rv26 – 15 km
E18 – 35 km
Östergötlands län, totalt: 45 km
Rv23 – 32 km
Rv41 – 12 km
Rv50 – 1 km
Västra Götalands län, totalt: 182 km
E20 – 83 km
Rv26 – 8 km
Rv27 – 8 km
Rv32 – 36 km
Rv45 – 1 km
Rv47 – 23 km
Rv49 – 25 km
Hallands län, totalt: 3 km
Rv26 – 3 km
Jönköpings län, totalt: 49 km
E4 – 1 km
Rv26 – 4 km
Rv27 – 31 km
Rv32 – 13 km
Kronobergs län, totalt: 7 km
Rv27 – 7 km
Kalmar län, totalt: 5 km
Rv23 – 5 km
Blekinge län, totalt: 1 km
Rv27 – 1 km
Skåne län, totalt: 29 km
Rv17 – 21 km
Rv23 – 8 km

Les også tilsvarende liste fra 2009: Listor över Sveriges farligaste vägar

Ingen kommentarer: