onsdag 6. april 2016

Bilene i Norge er blant europas minst trygge og mest forurensende

Bilene i Norge er mer forurensende og mindre trygge enn i nesten alle andre europeiske land.

Nå viser nye SSB-tall at Norge er av de aller, aller dårligste landene i Europa på å fornye bilparken.
Den gjennomsnittlige norske bilen er ifølge SSB «stabilt høy» på nettopp 10,5 år gammel. Det er bare Estland og Slovakia som er dårligere. Norge har svært høy andel av gamle, forurensende og usikre biler.


Når vi i tillegg vet at nyere biler med sikkerhetsutstyr redder mennesker fra å bli drept og hardt skadd i trafikken, og at vi har over 1800 km høytrafikert vei som er trafikkfarlige veier, så er dette noe som må tas på alvor av våre politiske myndigheter.

For vi vet at moderne biler blir stadig sikrere. En analyse gjort av Statens vegvesen viser at moderne biler sparer om lag 130 mennesker fra trafikkdøden eller fra et liv som hardt skadd.

Tall viser at 77 prosent av de 100 mest solgte bilene i 2012 hadde en samlet score i EuroNcap på fem stjerner. Det er en økning fra 2011 hvor 65 prosent hadde fem stjerner. I 2009 var det bare 24 prosent av de 100 mest solgte bilene som hadde fem stjerner. Statens vegvesen fraråder folk fra å kjøpe nye biler som oppnår mindre enn fem stjerner i disse testene, og brukte biler som har mindre enn fire stjerner.


European New Car Assessment Program (Euro NACP) ble etablert i 1997 og er støttet av fem Europeiske regjeringer, EU og forbrukerorganisasjoner i alle EU land.

1800 km ny møtefri vei
Ifølge planforslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 viser beregninger at dersom vegnormalens kriterier skal være tilfredsstilt innen 1. januar 2030 må det bygges om lag 1 800 km ny møtefri veI i perioden 2018–2029. Av dette ligger i underkant av 400 km innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS.

Beregninger gjort av Veidirektoratet viser at ved å sikre disse veiene ville vi kunne redusert antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år.

Personbilbestanden etter alder 
Det var registrert 1,24 millioner personbiler med dieseldrift ved utgangen av 2015. Dette er 4,8 prosent flere enn 2014, og dieselbilene utgjorde 47,6 prosent av den totale personbilbestanden. Antallet bensindrevne personbiler ble redusert med 2,5 prosent i den samme perioden til 1,30 millioner, og utgjorde 49,7 prosent av personbilbestanden per 31.12.2015. Antallet elektrisk drevne personbiler økte med hele 79 prosent fra samme periode året før, fra 38 600 til 69 100. Målt som andel av bestanden utgjorde el-bilene 2,6 prosent mot 1,5 prosent året før. I alt var det registrert 2,6 millioner personbiler i Norge ved inngangen til 2016, 2,1 prosent flere enn året før.

Gjennomgang av vrakpanten
Vi behøver nå en gjennomgang av vrakpanten, slik at flere nå vurderer å vrake bilen istendenfor å selge den videre til noen tusen flere enn dagens pant. Vrakpanten må derfor økes markant fra dagens nivå. I tillegg må vi få et taktomslag i planleggingen og utbyggingen av våre usikrede høytrafikerte veier, og mest ulykkesbelastede strekninger.

Les også: SSB - Registrerte kjøretøy2015


Ingen kommentarer: