tirsdag 30. desember 2008

Hva skal til for å få politikerne og ungdom til å ta sikkerheten på alvor?

- Til tross for at nesten 95 prosent av alle bruker belte, ser vi stadig at særlig ungdom velger bort bilbelte. Hvorfor de gjør det er noe vi undersøker nærmere. Svarene regner vi med å få tidlig i 2009, slik at vi kan sette inn de tiltak vi mener vil få effekt, sier Amundsen iflg VG.no.

Ifølge tall fra Trygg Trafikk har totalt 236 personer mistet livet i trafikken i løpet av de 11 første månedene i 2008. I samme periode 2007 mistet 218 personer livet på norske veier. Det går med andre ord i feil retning når det gjelder trafikkdøden på våre veier.

I mange år har frontkollisjoner/møteulykker drept rundt 50% av alle drepte på veiene.

Fra flere hold har det kommet bevis på bevis at fysisk midtdelere på 2/3 felts veier løser disse tragiske ulykkene 100% effektivt. Allerede i 2004 kom det 2 rapporter fra Sintef som understøttet dette. Vi har et klassisk eksempel fra E18 igjennom deler av Vestfold - dødsveien - som nå har lukket ut alle disse drapene. Dette burde være et av mange kraftige signaler til våre politikere som er satt til å følge opp våre stam- og riksveier.

Regjeringens løsning de 3 siste årene er desverre dyster lesning:

De har bare klart å bevilge penger til fysiske midtdelere på 2/3 felts veier

2007 9 km midtdelere

2008 10 km midtdelere

planlagt 2009 15 km midtdelere

Og i ettermiddag smalt det igjen - nå på en av våre stamveier - Europavei 6: En eldre kvinne ble alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler på E6 i Oppdal i Sør-Trøndelag tirsdag ettermiddag, melder VG.no

Samferdselsministeren mener bilistene må ta seg sammen, men svensk rapport viser at dårlige veier er hovedårsak til 72 prosent av dødsulykkene.

Svensk rapport fra Folksam slår fast at vegstandarden er avgjørende.

Vi må da evne å gjøre noe mer aktiv for å sikre våre veier bedre enn vi får til idag - samtidig som vi alle som ferdes i trafikken er nødt til å ta forhåndsregler og sikre oss så godt vi kan.

Flere frontkollisjoner idag - med drepet og hardt skadde, iflg VG og Dagbladet.

Det gamle året er ikke før omme - før frontkollisjonene fortsetter i det nye året 2009, Én alvorlig skadet etter frontkollisjon