lørdag 2. januar 2016

VEIDØDEN 2015

I alt 125 personer omkom i trafikkulykker i Norge i 2015, dette viser de foreløpige tallene fra Statens vegvesen.

De siste 12 månedene fra desember 2014 til november 2015 har totalt 6203 personer blitt drept eller skadd i trafikkulykker på norske veier, ifølge SSB. Av disse var det 719 personer som ble drept eller hardt skadd. Dette er 219 flere enn maks målet i NTP innen utgangen av 2023.