onsdag 7. januar 2009

Igjen og igjen.............lar vi det skje!

Hvor mange må dø i frontkollisjoner? Geirr Tangstad-Holdal i Dagbladet 15. juli 2007

I dag skjedde det IGJEN - 2 drepte og 1 hardt skadd i frontkollisjon på en av våre stamveier - RV.3.

"Trafikken tar liv. Hvert år blir det drept over 100 mennesker i frontkollisjoner. Ifølge Samferdselsdepartementet koster hvert drepte liv samfunnet rundt 28 millioner kroner."

Slik startet jeg en kronikk i Aftenposten den 21. august 2008. Kronikken hadde følgende tittel:

GÅ LØS PÅ ULYKKESVEIENE

I tillegg kommer utgiftene for hardt skadede, skadede og materielle skader.

En skam.
Det er en stor skam at Stortinget og våre politikere ikke tar dette på alvor. De har ikke lov til å sitte der og sove! At vi ikke heller evner å ta tak i store gjennomfartsårer som for eksempel stamveiene E6, E18, E39 og Riksvei 3, sier litt om hvilken situasjon vi lever i når det gjelder trafikksikkerheten på veiene.

Det ser ut som om vi går med baken inn i fremtiden. Vi greier rett og slett ikke å ruste opp vår infrastruktur, hverken på vei eller jernbane, slik at den holder tritt med utviklingen i økningen av transporten.

Derfor ser vi også det tragiske i dagens statistikk, med kraftig økning i drap og hardt skadede.

Ulykkesveiene.
Riksvei 3 er smal, ulykkesutsatt og med en høy andel tungtransport. I fjor omkom 27 personer på veiene i Hedmark og 28 personer i Oppland. Det plasserte innlandsfylkene på en udiskutabel landstopp når det gjelder dødsulykker i trafikken.

"Vi utmerker oss klart negativt. I vårt distrikt er det mye gjennomfartstrafikk, høy andel tungtransport og vi har ulykkesutsatte E6 og riksvei 3," sier distriktssjef Aud Riseng i Statens vegvesen, Hedmarken/Østerdalen distrikt.

Farten satt ned.
Det dagens regjering har greid å gjøre med Riksvei 3 så langt, er å sette ned farten fra 90 km/t til 80 km/t, som en innrømmelse av at dagens utforming av Riksvei 3 ikke holder mål i forhold til dagens trafikkmengde.

Enkle tiltak vil hjelpe.
På Hedmarken og i Østerdalen er det hovedsakelig tre veistrekninger som skiller seg ut når det gjelder ulykker: E6 i kommunene Stange, Ringsaker og Hamar, riksvei 3 fra Løten og helt til Sør-Trøndelag og lokalveinettet i Ringsaker kommune.

Her har vi et eksempel på at vi kan sette fingeren på kartet, peke på hvilke veistrekninger som er mest utsatt, ifølge veisjefen. Da burde det vel være enkelt å iverksette tiltak, skulle jeg tro?

Vi bør utbedre riksvei 3 og E6 - bredere vei, med fysisk midtskille ville utelukket alle frontkollisjonene på denne strekningen som årlig dreper mange menneskeliv!

Ta vei på alvor.
Hvorfor blir sikkerheten på vei ikke tatt på alvor? Ville vi tillatt fem flystyrter årlig, med 20 drepte i hvert fly? 100 drepte hvert år! Hvis vi visste hva som var galt?

søndag 4. januar 2009

I minne....

til alle drepte og skadde på våre veier!

Idag rapporterer Dagbladet.no og VG.no fra dagens minnesmarkering i Vestfold.

http://snutter.no/app/viewMovie.action?id=14341

Nå er det tiden for alle politikerne og ansvarlige å tale i kirker til minne om alle drepte i trafikken. Nå skal de vise sin omtanke via sine fine og støttende ord.

Fra prat til praksis er det fortsatt lang vei. Jeg ønsker meg et mer trafikksikkert veimiljø for meg og deg!

Svenske Vägvärket rapporterer om en meget positiv nedgang i antall tragedier på vegene. Hele 54 mindre enn i fjor, mens Norge opplever en like stor tragisk økning med neste 10 % flere drepte i fjor enn året før.

I pressemeldingen fra Svänske Vägverket heter det: "Utbyggnaden av mitträcken är exempel på åtgärder som bidragit till den positiva utvecklingen. ...... Preliminära uppgifter visar att det skett en liknande minskning av trafikdödade i många andre länder, dock inte i Danmark og Norge. Sverige behåller en tätposition i säker trafik."

Hele 256 medmennesker ble drept på norske veger. Den rødgrønne regjering planla å bygge 10 km med midtrekkverk i 2008 og maktet å fullføre vel 6 km. Sverige bygde hele 300 km møtefrie veger i året som gikk.