onsdag 7. januar 2009

Igjen og igjen.............lar vi det skje!

Hvor mange må dø i frontkollisjoner? Geirr Tangstad-Holdal i Dagbladet 15. juli 2007

I dag skjedde det IGJEN - 2 drepte og 1 hardt skadd i frontkollisjon på en av våre stamveier - RV.3.

"Trafikken tar liv. Hvert år blir det drept over 100 mennesker i frontkollisjoner. Ifølge Samferdselsdepartementet koster hvert drepte liv samfunnet rundt 28 millioner kroner."

Slik startet jeg en kronikk i Aftenposten den 21. august 2008. Kronikken hadde følgende tittel:

GÅ LØS PÅ ULYKKESVEIENE

I tillegg kommer utgiftene for hardt skadede, skadede og materielle skader.

En skam.
Det er en stor skam at Stortinget og våre politikere ikke tar dette på alvor. De har ikke lov til å sitte der og sove! At vi ikke heller evner å ta tak i store gjennomfartsårer som for eksempel stamveiene E6, E18, E39 og Riksvei 3, sier litt om hvilken situasjon vi lever i når det gjelder trafikksikkerheten på veiene.

Det ser ut som om vi går med baken inn i fremtiden. Vi greier rett og slett ikke å ruste opp vår infrastruktur, hverken på vei eller jernbane, slik at den holder tritt med utviklingen i økningen av transporten.

Derfor ser vi også det tragiske i dagens statistikk, med kraftig økning i drap og hardt skadede.

Ulykkesveiene.
Riksvei 3 er smal, ulykkesutsatt og med en høy andel tungtransport. I fjor omkom 27 personer på veiene i Hedmark og 28 personer i Oppland. Det plasserte innlandsfylkene på en udiskutabel landstopp når det gjelder dødsulykker i trafikken.

"Vi utmerker oss klart negativt. I vårt distrikt er det mye gjennomfartstrafikk, høy andel tungtransport og vi har ulykkesutsatte E6 og riksvei 3," sier distriktssjef Aud Riseng i Statens vegvesen, Hedmarken/Østerdalen distrikt.

Farten satt ned.
Det dagens regjering har greid å gjøre med Riksvei 3 så langt, er å sette ned farten fra 90 km/t til 80 km/t, som en innrømmelse av at dagens utforming av Riksvei 3 ikke holder mål i forhold til dagens trafikkmengde.

Enkle tiltak vil hjelpe.
På Hedmarken og i Østerdalen er det hovedsakelig tre veistrekninger som skiller seg ut når det gjelder ulykker: E6 i kommunene Stange, Ringsaker og Hamar, riksvei 3 fra Løten og helt til Sør-Trøndelag og lokalveinettet i Ringsaker kommune.

Her har vi et eksempel på at vi kan sette fingeren på kartet, peke på hvilke veistrekninger som er mest utsatt, ifølge veisjefen. Da burde det vel være enkelt å iverksette tiltak, skulle jeg tro?

Vi bør utbedre riksvei 3 og E6 - bredere vei, med fysisk midtskille ville utelukket alle frontkollisjonene på denne strekningen som årlig dreper mange menneskeliv!

Ta vei på alvor.
Hvorfor blir sikkerheten på vei ikke tatt på alvor? Ville vi tillatt fem flystyrter årlig, med 20 drepte i hvert fly? 100 drepte hvert år! Hvis vi visste hva som var galt?

1 kommentar:

Anonym sa...

Stamveiene
Jeg har kjørt og Rv 3 regelmessig de siste 25 åra, da jeg er Trønder bosatt i Oslo.
For 20 år siden var det en lek og kjøre Østerdalen, lite trafikk og relativt hensynsfulle langtransportører.
Når jeg kjører Rv 3 i dag er det en øvelse i konsentrasjon og irritasjon, og selvfølgelig en vedvarende tristhet fordi man ser rundt hver en sving at denne veien er en drapsmaskin velsignet av statens veivesen.
Isete, dype spor ukorrigerte svinger og med østeuropere som kjører rundt på slitte re-gummierte helårsdekk.
Nå 20 år senere på en praktisk talt uforandret veg, ligger man å kjører i kø- kolloner , som utløser villdyret i enkelte sjåfører, med påfølgende hasardiøse forbikjøringer. Nå på vinteren er det faktisk Trailere som kjører hardest. Fy fela man blir forbannet og redd når man blir forbikjørt i 80-90 i snøføyka på isete vei av en 18 hjuling på 20 tonn med en 20 åring fra Romania bak rattet.
Trafikkmengden og spesiellt Tungtransporten er tredoblet, Nå må myndighetene våkne, Bygg motorvei, gjerne vekslende 4 felts og 2 felts med midtdeler. Det er som å pisse i buksa å innføre mer trafikk overvåkning og kamera kontroll på denne strekningen.
Her behøves ny hovedfartsåre mellom Trondheim og Resten av verden.
Og apropos, bygg gjerne en reell ringvei rundt Oslo så Transport til kontinentet slipper å dure gjennom sentrale deler av Oslo.