søndag 11. januar 2009

Hvor mange må bli drept og skadd for resten av livet?

Fra prat til praksis er det fortsatt lang vei. Jeg ønsker meg et mer trafikksikkert veimiljø for deg og meg!

Idag skjedde det på stamveien E18 iflg. VG og Dagbladet.
Frontkollisjon på vei uten fysisk midtdeler, hvor 4 personer ble alvorlig skadd!

Og på E134 har en buss og en personbil kollidert i Øvre Eiker kommune i Buskerud.

Svenske Vägvärket rapporterer om en meget positiv nedgang i antall tragedier på vegene. Hele 54 mindre enn i fjor, mens Norge opplever en like stor tragisk økning med neste 10 % flere drepte i fjor enn året før.

I pressemeldingen fra Svänske Vägverket heter det: "Utbyggnaden av mitträcken är exempel på åtgärder som bidragit till den positiva utvecklingen. ...... Preliminära uppgifter visar att det skett en liknande minskning av trafikdödade i många andre länder, dock inte i Danmark og Norge. Sverige behåller en tätposition i säker trafik."

Hele 256 medmennesker ble drept på norske veger i fjor.

Den rødgrønne regjering planla å bygge 10 km med midtrekkverk i 2008 og maktet å fullføre vel 6 km. Sverige bygde hele 300 km møtefrie veger i året som gikk.

I Sverige skal 85% av deres 2 og 3-felts veier, med en trafikk på over 4000 kjøretøy i døgnet ha fysisk midtdeler innen 2015.
I Norge eksisterer ikke slike mål. Men Regjeringen utøver en politikk når det gjelder trafikksikkerhet på veiene etter en NULLVISJON. Fra prat til praksis er fremdeles veldig langt i Norge!

Som medlem i referansengruppen til Nasjonal Transportplan 2010-2019, meldte jeg inn fra foreningen Nei til Frontkollisjoner et forslag om å nettopp gjøre det som svenskene tydeligvis greier så mye bedre enn oss. Å vedta at alle 2- og 3- felts veier med trafikk på over 4000 kjøretøy skulle få fysiske midtdelere.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Hele 256 medmennesker ble drept på norske veger i fjor."

Hele? Det er jo nesten ingenting. Du kan ikke bare se på tallet for seg selv, men må se det i sammenheng.

Det dør over 41000 personer i Norge hvert år, og av det er 256 på veiene ganske så lite. F.eks er det rundt 600 selvmord i året! Eller 1500 andre typer ulykker.

Og når man i tillegg vet at av de 256 så er det mange som kjører i rus, sovner eller bevist idiotkjører, så vil jeg påstå at det reelle tallet over virkelige ulykker er så lavt at det er helt urealistisk å få det noe mer ned uten å fullstendig ødelegge alt som heter trafikkflyt.

Lavere avgifter på nyere biler og veier med flere felt i hver retning (og dermed avskilte) er veien å gå. Midtdelere på allerede overfylte veier er bare idiotisk.

Unknown sa...

Midtdeler i veibanen er vel og bra det, men vi må da kunne ha noen veier uten også? Særlig på en lang rett strekning som på ulykkesstedet. Jeg har selv kjørt på den strekningen utallige ganger og det skal vel ikke legges under en stol at det er mange ufornuftige forbikjøringer her. I stedet for å fysisk hindre forbikjøringer, noen er faktisk nødvendig, så burde man heller legge vekt på holdninger. Da særlig blant ungdom og personer med nytt sertifikat. Få langt strengere straff for å bli tatt for høy fart, ufornuftige forbikjøringer og lignende for å avskrekke slike ulykker.

Geirr Tangstad-Holdal sa...

Ta deg gjerne bedre tid neste gang til å se flere av innleggene på bloggen min, så vil du kanskje skjønne litt mer.

Så løsningen i Vestfold, på den tidligere "dødsveien" er idioti? Der har de faktisk luket ut alle frontkollisjonene/møteulykkene. Ingen drap har skjedd på veistrekningen som har blitt opprustet eller fått fysisk midtdelere på 2 felts strekninger.

Hørt om Broklandsheia? Der har de bygd 2- og 3 feltsveier, med å skifte imellom kjøreretningene. På denne måte blir det god flyt i trafikken.

Det finnes mange måter å løse dette på. Og der har vi heldigvis dyktige fagfolk i Statens Vegvesen som kan dette bedre enn meg.

Neste gang du kommenterer - så vær gjerne enda litt tøffere, og ikke vær anonym.

Geirr Tangstad-Holdal sa...

Hei Kjell Are.

Selvsagt er dette ikke et enten eller spørsmål.

Holdningskampanjer, opplæring - og da spesielt blant gruppene som er ulykkesutsatt, som f.eks ungdommer under 25 år.

Det jeg savner er en mer bevisst og aktiv holdning i mot trafikkdøden og skadene. På lik linje med hvordan man tar sikkerheten i luften og på bane.

Se forøvrig min forrige kommentar ang Broklandsheia løsningen, hvor man på lengre strekninger varierer med 2- og 3 felts veier i begge kjøreretningenen.

Anonym sa...

Kan jo nevne at videre på E134 mot Drammen er det kommet fysisk skille (og fartsgrensen ble faktisk satt opp til 90, utrolig nok!), men det som skjer er at man bortimot alltid kommer bak en som mener 65-70 er bra fart å holde.

Det skal han få lov til, men problemet nå er jo at ingen kommer forbi, og det blir laaange køer stadig vekk. Greit nok at det kanskje sparer noen liv, men det er ingen god løsning. Veiene er allerede overfylte.

Anonym sa...

Midtdeler er noe dritt som samler køer og skaper frustrasjoner langt bakover.
Når det så endelig kommer en mulighet til å kjøre forbi blir det reneste dragracet for å komme forbi flest mulig mens sjansen er der.

Det skaper flere farlige forbikjøringer og farlige situasjoner enn midtdeleren forhindrer.

4-felts vei er det eneste som duger.