tirsdag 13. januar 2009

Færre kontroller på norske veier, flere drept i trafikken!

Antall trafikkontroller gikk ned med 20 prosent i fjor. Færre ble anmeldt for fart og fyllekjøring.

256 mennesker omkom i trafikken i fjor. Det er 23 flere enn året før.

Samtidig førte 20 prosent færre kontroller i politidistriktene til at antall førerkort som ble beslaglagt på grunn av råkjøring, gikk ned med 32 prosent.

Lite tyder på at nedgangen i beslag i distriktene skyldes penere kjøring. For UP beslagla flere førerkort i fjor enn året før, med uendret antall kontroller.

– Mye av trafikkarbeidet er forebyggende, og det er dessverre sånn at når det kniper, er det lett å nedprioritere det, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til Aftenposten.
Hovedtillitsvalgt og politibetjent i Seksjon for trafikk og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse, sier at betjenter som skulle ha forebygget ulykker, er blitt brukt til å vokte ambassader eller sitte vakt i rettssalen.

Uansett hva dette måtte skyldes, er det noen som sitter med ansvaret, og som må evne å ta dette ansvaret på alvor.

Når man i tillegg vet at mange av våre veier mangler sikkerhetsbarrierer, som i andre land er naturlige å installere, blir dette ekstra alvorlig!

Les også: Hver sten som må snus, må snus for å få ned drapene på veiene
16. mai 2008 :Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!

Ingen kommentarer: