lørdag 24. januar 2009

Prikkbelatning - for økt sikkerhet på veiene?


Målet med prikkbelastningsordningen skulle være å hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Ordningen skulle bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene. Prikkbelastningen skulle gjøre det lettere å reagere overfor motorvognførere som gjentatte ganger bryter trafikkreglene m.m. og som dermed setter seg selv og andre trafikanter i fare.
Nå tar VG dette opp i en artikkel i dagens nettavis.

Når man leser om økningen i antall råkjørere, kan dette tyde på at innføringen av det norske systemet for prikkbelastning ikke fungerer etter sin hensikt, nemlig å skulle hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Ordningen skulle bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.
Når vi også ser at det har vært en økning i drepte og skadde i trafikken, og man vet at man har et veimiljø som ikke ivaretar trafikkantenes sikkerhet på en tilfredstillende måte, er det på tide at det norske systemet revurderes opp imot det danske.

3 kommentarer:

Anonym sa...

fjer heller hele prikkbelastngen og bruk resusene til politiet på andre ting. det er nok ola donk regler i norge så om dere fjerner en er dere på rett vei

Anonym sa...

Det skal ta lang tid å få noe til å virke i Staten. Derfor er det nedsatt en ARBEIDSGRUPPE for å SE PÅ regelverket. Det er 4 år siden. Det har vært mange møter og reiser
med bevertning og dietter, tapt arb.fortjeneste osv. Hvis ikke det er årsaken, så må de være komplett ukyndige de som er håndplukket til en slik ARBEIDSGRUPPE. Du verden, ei gruppe som skal SE på...) Håper de arbeider seg "ihjel" med å Se på.

Anonym sa...

Sett prikkbelastningen ned til 3, staten informerer politiet om å se ann situasjoner MYE bedre i stedenfor å bruke ressusrsene sine på å stoppe en som kjøere alene på motorvei i 5km/t for mye. Hva med belønning for de som kjører feilfritt i følge forsikring og prikker i 5års tid, gi heller dem en bonus som: fri årsavgift for ett år.
BELØNN, IKKE "SKREM"