søndag 25. januar 2009

Krisepakke på vei - forankret i regjeringens nullvisjon?

Bevilgningene til vedlikehold og bygging av vei øker med 2,3 milliarder i regjeringens krisepakke. Dette er et av de viktigste tiltakene regjeringen vil presentere mandag, i et forsøk på å dempe en økende arbeidsledighet i anleggsbransjen.

Bygging av gang- og sykkelvei er et av satstingsområdene i krisepakken som legges frem mandag. Etter det TV 2 erfarer setter regjeringen av en halv milliard kroner til nye gang- og sykkelveier fordelt på flere av de store byene.
Dermed kan statsminister Jens Stoltenberg være på vei til å innfri et av sine egne valgløfter. I valgkampen i 2005 lovet statsministeren nemlig at det skulle bli langt flere sykkelveier i hovedstaden.

Investeringsmidlene til vei øker totalt med 1,4 milliarder, dersom pengene til gang- og sykkelvei regnes med. Flere konkrete prosjekter blir prioritert.
* E18 Sky - Langangen (i Vestfold og Telemark)
* E6 Majavatn (i Nordland)
* E6 Jansnes - Halselv (i Finnmark)

Økt satsing på infrastruktur skal motvirke lavkonjunkturen.
Etter det TV 2 erfarer kommer det også penger til oppstart av
* Vossapakken (i Hordaland)
* Utbedringer av Rv 3 i Hedmark
* Utbedringer av Rv 9 Setesdalsveien.
Bevilgningene til rassikring øker etter det TV 2 erfarer med 60 millioner kroner.

Midtsikring av veiene finner jeg ingen varsling om økt satsing på. Frontkollisjoner som tar livet av 50% av de drepte på våre veier er ikke et stort tema for dagens regjering. Jeg vil derfor påstå at denne økningen ikke er forankret i regjeringens egen nullvisjon for trafikksikkerhet på veien.

Er dette pga en manglende evne, eller er det viljen det står på? Stoltenbergs satsing på sykkelveier i Oslo er prisverdig, og applauderes. Men skulle jeg ha kommet med konkrete anbefalinger - så ville jeg ha gitt de ordene til vår statsminister - sørg for å prioritere slik at menneskeliv kan reddes først - hvis vi er nødt til å prioritere innenfor de forholdsvis lave rammene som blir bevilget til infrastruktur i dette landet.

Les hva krisepakken betyr for deg på Dagbladet.no

Ifølge dagens VG.no er det satt av 280 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak langs eksisterende veier. Det blir interresant å se hvilke tilbake som blir prioritert.

Ingen kommentarer: