lørdag 6. desember 2008

Ny Nasjonal transportplan 2010-2019 blir utsatt

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som var vaslet i januar, er utsatt. Den kommer tidligst i slutten av februar, opplyser samferdselsdepartementet. Årsaken er blant annet kravet om at store transportprosjekter skal kvalitetssikres i en tidlig fase. En slik sikring er en ny del av planprosessen og gjelder alle statlige investeringer over 500 millioner kroner.

Det er alltid lov å ha store forhåpninger til en Nasjonal transportplan, og spesielt i en tid med økonomisk nedgang bør det være ekstra rom for investeringer i vår infrastruktur, og da med det for øye å heve trafikksikkerheten og redde liv.

fredag 5. desember 2008

Fysiske midtdeler reddet nok en gang liv!

I følge Dagbladet.no  og VG havnet en taxisjåfør i den fysiske midtdeleren på E18 ved Sandvika utenfor Oslo.  Sjåføren ble hardt skadd da bilen kjørte inn i  midtdeleren på det svært glatte føret. 

På E18 er det 70 og 80 km/t - og takket være det fysiske midtrekkverket reddet trolig både sjåføren av taxi og førere/passasjerer i motgående retningen livene.

Ja til fysiske midtdelere på våre veier med en trafikk i døgnet på over 4000 kjøretøy er en start mot trafikkdøden og for regjeringens nullvisjon. Slik som vårt naboland Sverige har innført!