lørdag 31. desember 2011

Godt nytt år 2012


2011 har vært et spesielt år for mange.

Til og med den 27. desember i år har 167 personer omkommet på våre veger, og flere hundre er meget hardt/hardt skadd i alle tragediene som foregår ukentlig.
Vi skal ikke lengre tilbake enn til 2008 for å finne betydelige høyere dødstall, 
255 mennesker mistet livet i trafikken dette året.


22. juli 2011 rammet oss alle på en brutal måte. 
At barn og unge mennesker blir meiet ned, uavhengig av hvor, 
 er noe av det som setter dypest spor.

Med dette i tankene så håper jeg vi kan starte det nye året med å si 
at vi bryr oss om hverandre. 
At vi ikke godtar den urett som ennå ikke har rammet oss selv. 
At vi er der for hverandre og gjør våre ytterste for å ta vare på hverandre i det nye året!

La 2012 blir året hvor vi ser oss litt rundt, og bryr oss!
La oss evne å gjøre noe ekstra for våre medmennesker.

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år 2012!  

mandag 26. desember 2011

Tiden leger ikke alle sår!

Tiden leger ikke alle sår, 
men tiden lærer oss å leve med dem.

Nok en julehøytid - og mange feirer julen uten sine aller kjæreste,
fordi de ble revet bort alt for tidlig.


22. juli 2011 har synliggjort for mange - hvilken tragedie som rammer familie og venner når noen blir kastet så brutalt inn i tragedien det er når noen blir revet bort, plutselig og uten noe som helst form for varsle. Media og journalister har selvsagt vært opptatt å formidle inntrykk og stemninger fra overlevende og familier som mistet noen på denne tragiske dagen. Og inntrykkene er så umenneskelig sterke, at vi trenger lang, lang tid for i det hele tatt greie å ta noe av dette innover oss, hvis vi i det hele tatt evner å skjønne konsekvensene av grusomhetene som skjedde denne dagen.

Jeg kjenner personlig en indre fortvilelse, og føler med alle familiene og venner som i år har hatt en meget spesiell adventstid og jul. For sårene er smertelige og savnet fortvilende stort. Tanken på at man aldri, aldri skal få møte sine aller høyeste elskede familiemedlemmer og venner, er fortvilelsen selv!

Savnet og minnene er der - mange gode flotte minner som man kan trekke på smilebåndet av, og som gjør at man er takknemlig for å fått delt tid og minner med personene som nå er dypt savnet.

Jeg har også denne julen tenkt mye på Kim-André og Thea som mistet sin mor, far og lillesøster den skjebnesvangre dagen 17. juli 2006 - og jeg kjenner et sterkt savn etter 3 vakre mennesker som jeg ikke kan klemme og ønske god jul.

Tiden leger ikke alle sår, 
men tiden lærer oss å leve med dem! 
Les også:

Bloggpost : -Ubeskrivelig smerte, Kristoffers mor om hvordan det var å miste sin sønn i Afghanistan Bloggpost: Julen er også tid for ettertanke

fredag 16. desember 2011

Trafikanter er hovedårsaken til dødsulykkene på vegen

Jeg er helt enig med tidligere samferdselsminister (AP) og nåværende veidirektør Terje Moe Gustavsen i det statlige Statens vegvesen som konkluderer i en pressemelding til alle landets aviser om at for høy fart og dårlige førere er hovedårsakene til at folk dør i trafikken! 


Men det som ikke nevnes så ofte lengre er at møtefrie og sikre veger - adskilt med livreddende midtrekkverk mellom kjøreretningene utelukker rundt 76 prosent av dødsulykkene og 46 prosent av alle meget hardt/hardt skadde. I eget brev av 1. juni i år konkluderte Gustavsens undersåtter med at man kunne redde opp mot 70 menneskeliv HVERT år fra å bli drept eller lemlestet hvis man evnet å sikre alle høgtrafikerte veger med en trafikk på over 4000 ÅDT (gj.snt kjøretøy i døgnet). Som forøvrig er sikkerhetskravene på svenske veger.
Les hva Fædrelandsvennen skriver etter pressmeldingen fra den statlige etaten:

Fart og førerfeil hovedårsak til dødsulykkene

For høy fart og dårlige førere er hovedårsakene til at folk dør i trafikken, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Stavanger: En rapport om dødsulykkene på norske veier viser at 208 personer mistet livet i til sammen 190 ulykker i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.
Det er møteulykker og utforkjøringer som er de mest vanlige ulykkestypene.
Selv om det i år ligger an til å bli det laveste tallet på omkomne i trafikken på 60 år, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen at antallet dødsulykker må ytterligere ned.
- 208 trafikkdrepte i 2010 forsterker trenden med stadig færre trafikkdrepte. Men det er samtidig 208 for mange, sier Gustavsen.
60 prosent av dødsulykkene kan tilskrives manglende førerdyktighet, mens i 40 prosent av ulykkene var høy fart ofte en medvirkende årsak.
- Farten må ned. Folk må bruke sikkerhetsutstyr. Vi vil fortsette arbeidet med midtrekkverk for å forhindre møteulykker. I tillegg må vi arbeide systematisk med å utbedre faktorer knyttet til veimiljøet for å gjøre utforkjøringsulykker mindre fatale, sier Gustavsen.
I to av ti dødsulykker i 2010 var føreren påvirket av alkohol, narkotika, medikamenter eller kombinasjoner av disse.

torsdag 20. oktober 2011

Nullvisjonen: Ledestjerne å navigere etter

Ledstjärna 

Om jag vill lyckas med att föra en människa 
mot ett bestämt mål, 
måste jag först finna henne 
där hon är
och börja just där. 
Den som inte kan det, lurar sig själv 
när hon tror, att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste 
jag visserligen förstå mer,
än vad hon gör, 
men först och främst förstå, 
vad hon förstår. 
Om jag inte kan det, 
så hjälper det inte, att jag kan och vet mer. 
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, 
beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 
istället för att hjälpa honom. 
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 
inför den jag vill hjälpa, och därför måste jag förstå, 
att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska 
utan att vilja tjäna. 
Kan jag inte detta 
så kan jag inte heller hjälpa någon. 

Søren Kierkegaard, 1859. Översättning med okänt ursprung. 


Publicerad på originalspråk i Søren Kierkegaard Samlede værker, Gyldendal 1991. Bd. 18, Synspunkter for min Forfatter- Virksomhet, Andet afsnit, Capitel 1, §2, sid. 96f.)

tirsdag 11. oktober 2011

Hva gjør Regjeringen med disse fakta?

Samferdselsdepartementet laget en liste over dødsfall og hardt skadde på norske riksveier i perioden 2000 til 2010. Oversikten er delt opp i strekninger som varierer fra 10 til 157 mil, og er i så måte svært grovmasket. Samtidig viser oversikten at ulykkesrisikoen på de norske stamveiene varierer betydelig.
LengdeDreptHard skaddDøde per
100 km
Hardt skadde
per 100 km
E6 Oslo - Trondheim900,519855521,9961,63
E18 Oslo - Kristiansand
og E39 Kristiansand - Stavanger
880,118953321,4760,56
E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo102,1184817,6347,01
E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo 341,45720816,7060,93
Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
og rv 35 Jessheim - Hokksund
462,57120415,3544,11
Rv 3 Kolomoen - Ulsberg314,44710814,9534,35
Rv 7 Hønefoss - Brimnes
og rv 52 Gol - Borlaug 
362,55111514,0731,72
E39 Ålesund - Trondheim 269,6297710,7628,56
E39 Stavanger - Bergen - Ålesund 614,9612199,9235,62
E16 Sandvika - Bergen 668,2652179,7332,48
E136 Dombås - Ålesund 197,219509,6325,35
Sverige E6 Trondheim - Fauske 936,8882389,3925,41
 E6 Fauske - Nordkjosbotn 985,2912029,2420,50
E134 Drammen - Haugesund943,5862699,1128,51
Rv 70 Oppdal - Kristiansund 16414568,5434,15
Rv 15 Otta - Måløy 280,623698,2024,59
Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend
og rv 13/rv 55 Jøsendal- Sogndal
447,125855,5919,01
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes 1571,2471382,998,78
Totalt
10441,81179339111,2932,48
NB: Lengdeanvisningen inkluderer også enkelte sideveier.


Det som hadde vært naturlig var selvsagt at man satte igang strakstiltak/hurtigarbeidende planlegging og utbedring av disse viktig vegene. Tenk om vi kunne sette bort noen av prosjektene til større entreprenører i utlandet (hvis vi er redd for inflasjonsdrivende aktiviteter), og prosjektfinansierer disse prosjektene i stor stil. 


Ikke bare ville vi fått på plass sikre og møtefrie veger mye raskere enn med dagens måte å planlegge og bygge, men best av alt: vi ville sparte mange menneskelige lidelser og sorg!


For mens politikerne ikke evner å ta tak i våre mest trafikkfarlige veger - så dør mennesker og blir hardt skadd i hundretall. Trist men sant!


Nevnt gjerne på hvilke andre samfunnsområder du mener det gjelder samme sikkerhetsregime som på veg? Jeg vet ikke om andre samfunnsområder vi ville funnet oss i denne galskapen!