fredag 7. november 2014

Nullvisjonen - en trussel?

Vi har en visjon......
Nullvisjonen skal være grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men en studie som TØI og SINTEF utførte i 2007 avdekket at sentrale aktører innen trafikksikkerhetsfeltet har både varierende kunnskapsnivå og ulike fortolkninger av visjonen. Sentrale samferdselspolitikere så den mer som en etisk grunnholdning enn som utgangspunkt for praktisk politikk. Senest i alternativ Statsbudsjett 2015, side 24 sier partiet KrF noe om trafikksikkerhet, og da kun med fokus på trafikantenes adferd.