fredag 19. desember 2008

Bygg dårlig sikret, gårdeier dømt for uaktsomt drap

Hvem er ansvarlig for drapene på våre stamveier og riksveier som ikke tilfredstiller vedtattet veinormaler og sikkerhetsbestemmelser?Det var 7. januar at en 31 år gammel kvinne døde etter at hun ble truffet av murstein som raste ned fra en bygård i Trondheimsveien 6 i Oslo.

Eieren av bygården, en 54 år gammel mann, er nå dømt for uaktsomt drap i saken, iflg VG.no og Dagbladet.no.

I lørdagens Dagbladet.no kan vi lese at gårdeieren anket på stedet.

Retten betegner uaktsomheten som grov. Den framspringende delen av fasaden raste ned som følge av det retten mener er «mangeårig bevisst neglisjering av vedlikehold».
Bygården brant i 2003, og etter dette, valgte gårdeieren i 2005 å å fjerne et sikringsstillas og et «tunnelfortau». Den brannskadde fasaden hadde dermed ingen beskyttelse mot nedbør, fukt, forvitring eller mot å gli ut. Dette gjorde også at fotgjengerne ikke var beskyttet mot nedfall.
Året etter at sikringsstillaset ble fjernet ble det registrert et farlig nedfall fra fasaden, og derfor ga Oslo kommune varsel om pålegg og tvangsmulkt. Men tiltak ble aldri gjort.

Her har retten klargjort ansvaret for hvem som står ansvarlig for sikkerheten til menneskene som ferdes rundt bygget. Slik burde det også være på våre veier hvor mennesker daglig ferdes!

- Jeg håper denne dommen vil føre til at huseiere tar vedlikeholdsansvaret enda mer alvorlig, slik at tilsvarende hendelser kan unngås. Denne tragiske hendelsen viser at det ikke har vært gjort god nok jobb tidligere, sier direktør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten til Dagsavisen.