onsdag 27. juni 2012

Veier som dreper


Hver uke det første halvåret har igjennomsnitt i underkant av 2 mennsker blitt drept, 4 hardt skadd og 27 skadd i frontkollisjoner. Denne ulykkestypen er den alvorligste på veiene i form av drepte og skadde.

Det fører til store menneskelige lidelser og tap for samfunnet. Av 81 omkomne er 42 drept i frontkollisjoner, 92 hardt skadd og 694 skadd i årets første seks månder.

Vi trenger en mental endringsprosess i vårt forhold til disse fakta i veitrafikken. Målet må være å gjøre høytrafikerte veier, møtefrie og sikrede veier.