fredag 16. desember 2011

Trafikanter er hovedårsaken til dødsulykkene på vegen

Jeg er helt enig med tidligere samferdselsminister (AP) og nåværende veidirektør Terje Moe Gustavsen i det statlige Statens vegvesen som konkluderer i en pressemelding til alle landets aviser om at for høy fart og dårlige førere er hovedårsakene til at folk dør i trafikken! 


Men det som ikke nevnes så ofte lengre er at møtefrie og sikre veger - adskilt med livreddende midtrekkverk mellom kjøreretningene utelukker rundt 76 prosent av dødsulykkene og 46 prosent av alle meget hardt/hardt skadde. I eget brev av 1. juni i år konkluderte Gustavsens undersåtter med at man kunne redde opp mot 70 menneskeliv HVERT år fra å bli drept eller lemlestet hvis man evnet å sikre alle høgtrafikerte veger med en trafikk på over 4000 ÅDT (gj.snt kjøretøy i døgnet). Som forøvrig er sikkerhetskravene på svenske veger.
Les hva Fædrelandsvennen skriver etter pressmeldingen fra den statlige etaten:

Fart og førerfeil hovedårsak til dødsulykkene

For høy fart og dårlige førere er hovedårsakene til at folk dør i trafikken, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Stavanger: En rapport om dødsulykkene på norske veier viser at 208 personer mistet livet i til sammen 190 ulykker i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.
Det er møteulykker og utforkjøringer som er de mest vanlige ulykkestypene.
Selv om det i år ligger an til å bli det laveste tallet på omkomne i trafikken på 60 år, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen at antallet dødsulykker må ytterligere ned.
- 208 trafikkdrepte i 2010 forsterker trenden med stadig færre trafikkdrepte. Men det er samtidig 208 for mange, sier Gustavsen.
60 prosent av dødsulykkene kan tilskrives manglende førerdyktighet, mens i 40 prosent av ulykkene var høy fart ofte en medvirkende årsak.
- Farten må ned. Folk må bruke sikkerhetsutstyr. Vi vil fortsette arbeidet med midtrekkverk for å forhindre møteulykker. I tillegg må vi arbeide systematisk med å utbedre faktorer knyttet til veimiljøet for å gjøre utforkjøringsulykker mindre fatale, sier Gustavsen.
I to av ti dødsulykker i 2010 var føreren påvirket av alkohol, narkotika, medikamenter eller kombinasjoner av disse.