fredag 11. januar 2008

BRA Navarsete: - vil tvinge fram rushtidsavgift


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil tvinge gjenstridige byer til å innføre rushtidsavgift. Her i samtale med Geir Tangstad Holdal, som overrekker konfekt med ønske om en større innsats til trafikksikkerhet.

Dagens politikk gir bare åpning for rushtidsavgift der det er lokalt ønske om det. Men Navarsete vil i neste stortingsperiode åpne for bruk av tvang, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
- Vi må være villige til å ta tøffere grep for å begrense veitrafikken. Det gjelder for eksempel køprising, sier Navarsete.

Dette er enda et positivt signal fra en samferdselsminster med evne til å ville gjøre noe i samferdselsektoren, og som gjør noe.

Nå venter jeg bare på at Kristin Halvorsen og resten av regjeringen vil følge Navarsete i hennes ønske om å ville bruke mer av våre oljeinntekter i samferdselsektoren. Først og fremst MÅ vi ta tak i alle disse meningsløse drapene som får lov til å skje år etter år. Frontkollisjoner dreper over 100 hvert år, i tillegg til at det lemlester over 300 personer.

Les også: Halvorsen sier nei til Navarsetes oljedrøm

torsdag 10. januar 2008

Prosessen: Nasjonal Transportplan, NTP 2010-2019

Nå er det ikke mange dagene før Nasjonal Transportplan legges fram for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Status for arbeidet
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 pågår nå, hvor jeg har sittet, sammen med hr.adv. Gunnar Grette, i en referansegruppe som representant fra foreningen Nei til Frontkollisjoner. Transportetatene har videreført organiseringen fra Nasjonal transportplan 2006-2015. Nedenfor gis en oversikt over de aktivitetene som har vært gjennomført til nå

Prosessen fram til i dag
Forslag til Nasjonal transportplan legges fram 17. januar
Transportetatene og Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 legges fram 17. januar 2008. Forslaget vil være grunnlagsmateriale for Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen planlegges lagt fram ved årsskiftet 2008/2009. Forslaget til Nasjonal transportplan sendes på høring fra transportetatene 17. januar 2008 og høringsuttalelser sendes Samferdselsdepartementet innen 30. april.

Det vil bli arrangert en pressekonferanse 17. januar kl.10.00 i forbindelse med fremleggelsen.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete deltek på pressekonferanse i regi av statlege transportetatar i høve framlegg til Nasjonal transportplan.

Viktige datoer: 17. januar og høringsfristen som er satt til 30. april 2008!

onsdag 9. januar 2008

Kystverket har fokus på sikkerheten -sprenger bort skjær i sjøen

Kystverket vil sprenge bort fire skjær og grunner i Sogn og Fjordane for å gjere skipsleia tryggare.
Blant anna i området ved Skatestraumen der ein brønnbåt gjekk på grunn i går.

Arbeidet er tenkt å starte neste år, fortel hamne-og farvatnsjef Arnold Jacobsen i Kystverket Vest. - Sprengingsarbeidet skal etter planen ta til neste år, men må fyrst gjennom ei omfattande marinarkeologisk og lokal godkjenning, seier han.

Handlingsplanen omfattar Trollebøflua i Måløysundet,Hornelsflua ved Hornelen ,Olaskjæret ved Botnane og Leiskjærgrunnen ved Askrova.

Bra!!

Bomringen rundt Oslo kan gi over 500 mill til kollektivtrafikken


Høyere takster i bomringen kan gi over 500 millioner i støtte til kollektivtrafikken.

Oslo og Akershus fikk i går grønt lys fra samferdselsministeren for starten på kollektivsatsingen i Oslopakke 3.

Departementet tar sikte på å sende saken til godkjenning av Stortinget i februar.
Nye og høyere takster i bomringen kan dermed gi over 500 millioner kroner året i støtte til kollektivtrafikken. De nye takstene i bomringen og på kollektivruter skal komme til sommeren.

Statsråd Liv Signe Navarsete hadde ingen innvendinger mot en ny grunntakst i bomringen, 25 kroner, eller 20 kroner med rabattkort for personbiler, og 60 kroner for lastebiler.

Et viktig gjennomslag var at statsråden godtok at alle bompenger skal forvaltes av lokale politiske myndigheter, og ikke gå inn i kassa til Statens vegvesen - som flere frykter vil spre pengene.

Dette er positive signaler, og lover godt for kollektivsatsingen i vår største by, Oslo. Det er på tiden med en nyere og friskere satsing i samfedselsektoren. Mer bruk av kollektivtransport i storbyene, og en større satsing på veiene i og rundt mindre byer og tettsteder over det ganske land, med trafikksikkerhet i høysete!

mandag 7. januar 2008

Sorg kan ende med døden

Kjærlighetssorg kan ende med døden
Når det føles som om hjertet brister, kan du faktisk ta så stor skade av stressopplevelsen at du dør. Dette melder BBC om resultatene av en undersøkelse publisert i The Lancet.
Forsker Margaret Stroebe ved Universitetet i Utrecht i Nederland forklarer at mye skyldes det psykiske stresset som tapet forårsaker. Eksperter mener at psykologisk stress kan forårsake endringer i kroppen, og stresshormoner kan forstyrre kroppsfunksjonene.

Stresset hjerte
Studien avslørte at opp mot 21% av mennene risikerte å dø etter tapet av sin kone, mens 17% av enkene hadde en økt risiko. Risikoen ser ut til å være høyest de første ukene og avtar med tiden. Menn som mister sin kone har også tre ganger så stor risk for å ta sitt eget liv.
Dr. Stroebe's team forklarer at en kan konkludere med at dødsfall i forbindelse med sorg i stor grad kan knyttes til et knust hjerte i form av stress. Heldigvis kan støtte fra familie, venner og foreninger hjelpe.

Tapet av noen i en trafikkulykke vil jeg tro kan være like stessende om ikke enda mer. Dette er tross alt snakk om noen av våre nærmeste som blir revet bort plutselig - pga at man er på feil plass til feil tid. Spesielt frontkollisjoner rammer hardt og brutalt.

Kilde: nsrc.sfsu.edu