lørdag 7. september 2013

Investering i infrastruktur - god forvaltning av vår rikdom


Hva er viktigst:
Sikre veiene raskes mulig, slik at vi hindrer drepte og hardt skadde, eller stå på ideologiske prinsipper?

Jeg har flere ganger tidligere berørt temaene prosjektfinansiering av vei, se nedenfor.
Uavhengig om man velger prosjektfinansiering eller Offentlig og privat samarbeid (OPS) er dette mer rasjonelle og effektive måter å bygge vei på en dagens årlige bevilgninger via statsbudsjettene, noe som med rette av mange blir kalt klattvis utbygging.

Kan vi bygge og sikre våre veier raskere enn idag? Ikke bare betyr det flere sparte liv og færre hardt skadde, men også reduserte byggekostnader ved større helhetlig bygging av nye veitraseéer.
NRK skrev i august 2013 om bompengefinansiering. To av de fire største veiprosjektene i Norge akkurat nå er i Innlandet; E6 fra Gardermoen til Stange, og E6 fra Ringebu til Otta.
De to andre er Ryfast i Stavanger og E18 i Vestfold.