lørdag 19. oktober 2013

1000 har bestilt BMWs elbil i3

BMW i3
I midten av november lanseres BMW sin første, serieproduserte, elbil i3.
BMW i Norge kan fortelle at de så langt har rundt 1000 bekreftete reservasjoner.


Det er en kompaktbil med en rekkevidde på 160 kilometer. Effekten er tilsvarende 170 hestekrefter, og bilen veier ikke mer enn 1,2 tonn. Akselerasjonen fra null til hundre er oppgitt til 7,2 sekunder. Prisen er 250.000 kroner.

mandag 14. oktober 2013

Et Transportdepartementet og -vesenEtt departement og en fagetat. Bildet er hentet fra Nasjonal transportplan 2010-2019
Transportdepartementet
I august så vi de uheldige konsekvensene av at Kystverket ikke er organisert i samme departement som de andre store samferdselsaktørene i Norge. I 2014 skal en utredning om fast forbindelse mellom Vestfold og Østfold være ferdigstilt. Denne skal bestå av en broløsning som kombinerer vei og jernbane, og vil ha enorm betydning for hele østlandsregionen. I utredningsprosessen er det Statens vegvesen og Jernbaneverket som samarbeider. Kystverket tilhører Fiskeridepartementet og er ikke involvert i prosessen, bortsett fra å sikre seilingshøyde ved brokryssing.

Den ubehagelige sannheten

Denne kronikken stod på trykk i en rekke aviser sommeren 2012.

Ikke fem øre til midtdelere på dødsveiene, meldte VG i 2008.

Når det gjelder frontkollisjoner/møteulykker har vi stadig tall som viser at vi ligger om lag dobbelt så høyt som svenskene (sett i forhold til folketall). I alt ble 68 drept de fem første månedene i 2012 på norske veier og 101 på svenske. Det vil si at Norge har 136 drepte i forhold til Sveriges 101, justert i forhold til folketallet.